Ladningstettleik

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ladningstettleik er netto, differansen mellom positiv og negativ elektrisk ladning, ladning per anten volumeining eller arealeining.

Volumtettleiken av ladning er netto ladning per volumeining. Han vert målt i coulomb per m³.

Flatetettleik av ladning er netto ladning per arealeining for ladningar som er fordelt på ei overflate. Denne vert målt i coulomb per m².

Kjennskap til den romlege fordelinga av ladningen, det vil sei ladningstettleiken som funksjon av koordinatane, spelar stor rolle for skildringa av elektriske felt og straumar i vakuum, gassar, væskar og halvleiarar. For ein ladd, elektrisk leiar vil ladningen finnast i eit tynt overflatesjikt. Ladningstettleiken blir størst der overflata er sterkt krumma, t.d. ved kantar og spissar, og dette medfører sterke elektriske felt, som kan resultere i elektriske utladingar.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]