Mal:Citation

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

  Dette er ein referansemal med engelske parametrar. Han kan nyttast av referanseprogrammet Zotero, til referansar henta frå Engelsk Wikipedia, eller til sjølvskrivne referansar. Malen kan også nyttast i samband med mal:Harvard.

Bruk[endre wikiteksten]

Citation-malen kan brukast til å sitera til bøker, tidssrikft, nettstader, patent, delar av større verk og anna. Meininga med malen er at han skal kunne brukast til alle typar referansar. Ut frå kva parametrar du bruker kan malen finna ut om du siterer ei bok, eit tidsskrift eller ein del av eit større verk, og formatera etter dette.

Malen er også laga for å verka i samspel med Harvard-referansar med automatisk lenkje til den fulle referansen ved hjelp av {{Harvard}}/{{Harvnb}}. Ein bruker {{Harvard}} til ein kortreferanse i artikkelteksten og {{Citation}} nedst i referanselista. Citation-malen lagar eit spor i teksten (HTML-anker) som Harvard-malen kan følgja ved hjelp av #CITEREF, namn på opptil fire forfattarar/redaktørar og årstal. Ein må bruka parametrane first=, last= og year= for at dette skal verka.


Citation kan brukast i staden for {{cite journal}}, {{cite book}}, {{cite paper}}, {{cite news}}, {{cite encyclopedia}} og {{cite web}}, som regel med dei same parametrane. Alle parameternamna må skrivast med små bokstavar for å verka.

Sitera bøker[endre wikiteksten]

Parametrar[endre wikiteksten]

(Alle er valfrie)

{{citation
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=
|editor=
|editorn=
|editorn-last
|editorn-first
|editor-link
|editorn-link
|others=
|title=
|url=
|archiveurl=
|archivedate=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|language=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|doi_brokendate=
|bibcode=
|id=
|page=
|pages=
|nopp=
|chapter=
|chapterurl=
|quote=
|ref=
|laysummary=
|laydate=
|separator= 
|postscript= 
|lastauthoramp=
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren
 • first (eller first1): Fornamn og eventuelle mellomnamn til forfattaren
 • author-link (eller author1-link): Tittelen til ei Wikipedia-side om forfattaren, om ho finst.
 • last2, last3, last4: Etternamna til 2., 3. og 4. forfattar, om dei finst.
 • first2, first3, first4: Fornamn og mellomnamn til desse forfattarane.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Namnet på wikipediasider om forfattarane, om dei finst.
 • publication-date (or date): Utgjevingsdato.
 • date: Forfatta dato. Kan brukast for utgjevingsdato, eller om forfatta dato er forskjellig frå utgjevingsdatoen.
 • year: Året verket blei forfatta eller gjeve ut. (Må brukast om ein nytter denne malen i samband med Mal:Harvard. Ved nokre høve kan malen finna året frå date.)
 • origyear: Året verket først blei gjeve ut, om dette er forskjellig frå year.
 • title: Tittelen på boka. Om tittelen inneheld [klammeparentes] må desse skrivast med kodar: [ → [ ; ] → ]
 • edition: Nummer eller namn på utgåva om det ikkje er den første.
 • volume: Nummeret på bandet ved ei utgjeving i fleire band.
 • series: Serien boka er ein del av, om han finst.
 • publication-place (eller place): Utgjevingsby. Om meir enn ein by er oppgjeven på tittelsida, bruk den første eller staden for hovudkontoret til utgjevaren. Om byen er lite kjend kan du leggja til region eller land. OM utgjevaren er eit universitet og namnet på universitetet viser kva stad det ligg, treng du ikkje bruka denne parameteren.
 • place: By der verket blei laga. Kan brukast åleine eller saman med publication-place om desse er forskjellige.
 • publisher: Utgjevar. Ikkje ta med ord som Publishers, Co., Inc., Ltd., men ta med ord som Books eller Press i namnet.
 • pages: For å sitera fleire sider. Set inn "pp." før sidetala. Ikkje bruk samtidig med page.
 • page: For å sitera éi side. Set "p." framfor sidetale. Ikkje bruk samtidig med pages.
 • id: Identifikasjonsnummer som ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: ISBN-nummer.
 • doi: Ein digital object identifier som 10.1016/j.coi.2004.08.001.
  • doi_brokendate: Om DOI ikkje erker, skriv datoen i ISO-format.
 • oclc: Online Computer Library Center ID-nummer, t.d. 3185581 (uturvande når ein oppgjev ISBN).
 • url: Ein url ein kan finna boka på nettet med.
 • archiveurl: Ein arkivert url av den opphavlege url-en (til dømes archive.org eller WebCite). Bruk med archivedate.
 • archivedate: Datoen url-en blei arkivert. Bruk med archiveurl.
 • accessdate: Dato då ein vitja url-addressa.
 • separator: Skiljeteiknet mellom ulike felt, komma om ikkje anna er oppgjeve.
 • laysummary: URL til eit forenkla referat av boka.
 • laydate: Datoen det forenkla referatet blei utgjeve, eller om dette ikkje finst, datoen det blei lese.
 • postscript: Set skiljeteikn til slutt. Ikkje fyll ut om du ikkje vil ha punktum til slutt.
 • lastauthoramp: Set ampersand (&) framfor etternamnet til den siste forfattaren.

Døme[endre wikiteksten]

Éin forfattar
{{ Citation
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | accessdate = 2008-01-28
 }}
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase, and Morris' Reserve, Rochester, New York: William Alling, http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851, henta 2008-01-28 
Tre forfattarar, eit band, ei utgåve. Ampersand (&) framfor namnet til den siste forfattaren
{{ Citation
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | lastauthoramp=yes
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G. & Adams, J. (2007), All the Presidents' Names, XII (2nd utg.), Home Base, New York: The Pentagon 

Tidsskrift og aviser[endre wikiteksten]

Parametrar[endre wikiteksten]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | url =
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | issn =
 | pmid =
 | pmc =
 | doi =
 | oclc =
 | accessdate =
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren.
 • first (eller first1): Forfattaren sitt fornamn og eventuelle mellomnamn.
 • author-link (eller author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4, ..., last9: Additional (up to nine) authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4, ..., first9: Additional (up to nine) authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link, ..., author9-link: Title of an existing Wikipedia article about additional (up to nine) authors, if applicable.
 • publication-date (eller date): Date of publication.
 • date: Date of authorship, if different from date of publication. This is most useful in older newspapers where days or weeks could pass between authorship and publication. If only date is used, it will be treated as the date of publication.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Mal:Harvard. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • title: Title of the article in the periodical. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • publication-place: The city of the periodical's publication. This is not recommended for established and widely-distributed periodicals (Vanity Fair), or periodicals in which the title contains the place of publication (New York Times). If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • place: City from which the article was written. Generally, this is used to denote the dateline city of a newspaper article.
 • publisher: The name of the periodical's publisher. Use of this parameter is not recommended for most periodicals, unless it would help the reader in locating a copy. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (eller number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • url: An url of an online location where the article can be found.
 • archiveurl: An url of an archived copy of the source url (for example via archive.org or WebCite). Use with archivedate.
 • archivedate: Date of retrieval by the archiving service. Use with archiveurl.
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal. Only use if a DOI is unavailable.
 • pmid: The document's PubMed Unique Identifier, such as 15128012
 • pmc: The document's PubMed Central article number for full-text free repository of an article, such as 246835
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Døme[endre wikiteksten]

Journal article
{{Citation
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}
Hill, Marvin S. (1976), «Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties», BYU Studies 12 (2): 1–8, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf 
Newspaper article
{{Citation
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | publication-place=Plano, IL
 | volume=26
 | issue=19
 | date=October 1, 1879
 | year=1879
 | month=October
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}
Smith, Joseph III (October 1, 1879), «Last Testimony of Sister Emma», The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19): 289, http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 

Delar av bøker, som leksikon[endre wikiteksten]

Parametrar[endre wikiteksten]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | edition =
 | series =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | volume =
 | pages =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren.
 • first (eller first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (eller author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Mal:Harvard. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (eller chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (eller chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (eller editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (eller editor1-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (eller editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of a multi-volume book or compilation.
 • place (eller location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • id: Identifier such as ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Use this parameter if the book or compilation has an ISBN.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • url: An url of an online location where the book or compilationcan be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred. The access date is only shown if "|url=" is used. The "|accessdate=" has no effect if "|contribution-url=" is used.

Døme[endre wikiteksten]

Manuscript published in an edited compilation
{{Citation
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=March 27, 1876
 | year=1876
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Bidamon, Emma Smith (March 27, 1876), «Letter to Emma S. Pilgrim», i Vogel, Dan, Early Mormon Documents, 1, Signature Books, 1996, ISBN 1–56085–072–8 
Work with an editor but no author
{{Citation
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Vogel, Dan, red. (1996), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, ISBN 1–56085–072–8 
Encyclopedia article by a named author
{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), «Bernard Lewis», i Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, s. 719–720 
Encyclopedia article with no named author
{{Citation
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, red. (1999), «Bernard Lewis», Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, s. 719–720 

Delar, attutgjevingar eller redigerte sitat[endre wikiteksten]

Parametrar[endre wikiteksten]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | id =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren.
 • first (eller first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (eller author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Mal:Harvard. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor2-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • id: Identifier such as ISBN 1–111–22222–9
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • url: An url of an online location where the book or compilation can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Døme[endre wikiteksten]

Manuscript edited and published in a journal
{{Citation
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, ed., «Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History», BYU Studies 17 (1): 35, 1976, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf 
Manuscript written at one date and place, then published in a periodical at a different date and place with commentary by the editor.
{{Citation
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | contribution=Affidavit
 | year=1872
 | date=September 5, 1872
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=September 24, 1872
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | pages=1
 | contribution-url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}
Klingensmith, Philip (September 5, 1872), Affidavit, skriven ved Lincoln County, Nevada, i Toohy, Dennis J., «Mountain Meadows Massacre», Corinne Daily Reporter (Corinne, Utah) 5 (252): 1, September 24, 1872 

Patent[endre wikiteksten]

Parametrar[endre wikiteksten]

(Alle er valfrie)

{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number =
}}
 • inventor-last (eller inventor1-last): Etternamnet til oppfinnaren.
 • inventor-first (or inventor1-first): The inventor's first or given name(s).
 • inventorlink (or inventorlink1): Title of an existing Wikipedia article about the first inventor.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: The second, third, and fourth inventors' first or given name(s), if applicable.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth inventor, if applicable.
 • publication-date: Date of publication or filing.
 • issue-date (or date): Date patent was issued by patent agency.
 • title: Title of the patent. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • country-code: Two-letter abbreviation of the country issuing the patent.
 • description: Type of patent; shown between country code and number.
 • patent-number: The number of the patent.

Døme[endre wikiteksten]

United States patent with multiple inventors
{{citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}
US 6266706, Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 

Datoar[endre wikiteksten]

Du kan formatera utgjevingsdatoane på ulike måtar. Ikkje lag lenkje på datoaneeller åra.

For parameteren accessdate bør ein bruka ISO 8601-format (2008-07-25).