Mal:Infoboks bru

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks bru
TypeWikimedia-mal for infobokser
[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon

{{Infoboks bru
| namn = 
| bilete = 
| offisielt namn = 
| kallenamn = 
| transporterer = 
| kryssar = 
| veg = 
| bane = 
| stad = 
| vedlikehald = 
| konstruktør = 
| utforming = 
| materiale = 
| lengste spenn = 
| spenn = 
| total lengd = 
| breidd = 
| høgd = 
| vektgrense = 
| fri høgd = 
| seglingshøgd = 
| trafikk = 
| byggherre = 
| entrepenør = 
| konsulent = 
| arkitekt = 
| konstruksjonsmetode = 
| bompengar = 
| freda = 
| påbegynt = 
| opna = 
| opna av = 
| stengd = 
| øydelagt = 
| pris = 
| tidlegare namn = 
}}

Skildring av variablane[endre wikiteksten]

namn = Namn på brua
bilete = Bilete av brua.png
offisielt namn = Det offisielle namnet til brua
kallenamn = Kallenamnet til brua
transporterer = Kva transport som er over brua. T.d. biltrafikk, gåande osv.
veg = Kva for veg som går over brua. T.d. riksveg 2
bane = Kva for bane som går over brua. T.d. Dovrebanen
kryssar = Kva elv, fjord, sund osv. brua kryssar
stad = Kor brua ligg. T.d. Bergen i Noreg eller København i Danmark – Malmö i Sverige
koordinatar = posisjon oppgjeve med {{koord}} vedlikehald = Kva instans som har ansvar for vedlikehald av brua.
konstruktør = Kven som har kontruert brua. T.d. Eiffel
utforming = Kva type bru det er snakk om. T.d. hengebru.
materiale = Kva for type materiale som brua er laga av. T.d. betong.
lengste spenn = Det lengste spennet på brua.
spenn = talet på spenn.
total lengd = Den totale lenga til brua
breidd = Breidda til brua.
høgd = Høgda til brua, t.d. til toppen av brufundamentet.
vektgrense = Den største vekta som er tillete på brua.
fri høgd = Fri høgd over vegbanen.
seglingshøgd = Høgda under brua, seglingshøgd.
trafikk = Gjennomsnittleg trafikk over brua. T.d. kjøretøy i døgnet eller i året.
freda = Fredingsår.
påbegynt = Kor tid brua vart påbegynt
opna = Kor tid brua vart opna.
opna av = Kven brua vart opna av.
stengd = Kortid brua vart stengd eller øydelagd.
øydelagd = Når brua vart øydelagd og kva årsak det var. T.d 1944 spenging.
bompengar = Kva det kostar å krysse brua.
pris = Kor mykje brua kosta å bygge
tidlegare namn = Tidlegare namn på brua.

Døme[endre wikiteksten]

Sotrabrua

TypeWikimedia-mal for infobokser
StadBergen
Opna1971
StrekningRiksveg 555
Fri høgd50 meter
Største spenn468 meter
KryssarKnarreviksundet
MaterialeStål
UtformingHengebru
TransportererBiltrafikk