NGC 34

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hubble-bilete av NGC 34.

NGC 34 (òg NGC 17) er ein rest etter to galaksar som har kollidert og som ligg rundt 250 millionar lysår unna jorda i stjernebiletet Kvalfisken. NGC 34 inneheld mykje gass og kan difor halda fram med den hyppige stjernedanninga i sentrum, som blei sett i gang under samanslåinga av dei to opphavlege galaksane.

Kjelder[edit | edit source]