NTNU Universitetsbiblioteket

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
Portalen over inngangen til Teknologibiblioteket, det gamle NTH sitt hovudbibliotek, i Hovudbygget på NTNU, Gløshaugen

NTNU Universitetsbiblioteket (tidlegare: Universitetsbiblioteket i Trondheim, UBiT) er ein del av Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Universitetsbiblioteket vart skipa i 1912, som NTH sitt bibliotek, men har røter attende til DKNVS sitt bibliotek frå 1768 og er difor det eldste vitskaplege biblioteket i Noreg.

Verksemda[endre | endre wikiteksten]

  • Mandat
  • Målgrupper
  • Bibsys
  • Samlingane
  • Spesialsamlingar

Bibliotekeiningar[endre | endre wikiteksten]

NTNU UB har 11 bibliotek som dekker ulike fagområde:

Arkitektur- og byggbiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Biblioteket si målgruppe er arkitektmiljøet ved Fakultet for arkitektur og biletkunst, byggingeniørfaga og Institutt for produktdesign ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi. Det har lokale i Sentralbygg 1, Gløshaugen.

Biblioteket vart danna som Fellesbiblioteket arkitekt og bygg i 1961, då Sentralbygg 1 stod ferdig. Arkitektavdelinga og Byggingeniøravdelinga flytta då til dette bygget frå Hovudbygget på Gløshaugen.

Biblioteket Dragvoll[endre | endre wikiteksten]

Biblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved Humanistisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing (SVT). Det har lokale i Bygg 8 og 6B, nivå 5, Universitetssenteret på Dragvoll.

Biblioteket vart danna då del 1 av Universitetssenteret sitt første byggetrinn stod ferdig i 1978. Då vart samlingar og tenester retta mot humaniorafaga flytta til mellombels lokale på Dragvoll frå Universitetet i Trondheim sine lokale på Lade. Då andre byggetrinn stod ferdig i 1993, vart samlingane flytta til plan 5 i bygg 8. I 2006 vart lokala utvida med nivå 5 i det nye bygg 6B.

Biblioteket Kunstakademiet[endre | endre wikiteksten]

Biblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved Institutt for biletkunst, Kunstakademiet i Trondheim. Det har lokale på Nedre Elvehavn i same bygg som Institutt for biletkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

Biblioteket vart danna i 1988, og vart ein del av NTNU sitt universitetsbibliotek i 1997.

Biblioteket Valgrinda[endre | endre wikiteksten]

Biblioteket si målgruppe er SINTEF, studentar og tilsette ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk og Instutt for vatn- og miljøteknikk. Biblioteket er lokalisert hos SINTEF Teknologi og Samfunn sine avdelingar i Valgrinda.

Forskings- og undervisingsmiljø frå NTNU og SINTEF vart samlokalisert i Valgrinda i 2000 og biblioteket Valgrinda vart danna same året.

Dorabiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Biblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved NTNU. Dorabiblioteket har lokale i Dora på Nyhavna.

Dorabiblioteket vart danna i 2001 som eit felles fjernmagasin for NTNU Universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket sin eldste faglitteratur, trykte tidsskrift og aviser, bilde og privatarkiv vert lagra her. Dorabiblioteket er samarbeidspartnar i Arkivsenter i Dora.

Gunnerusbiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Målgruppa er tilsette og studentar ved NTNU, spesielt Vitskapsmuseet og Institutt for religionshistorie og arkeologi. Gunnerusbiblioteket ligg på Kalvskinnet.

Gunnerusbiblioteket vart etablert som DKNVS sitt bibliotek i 1768 og er Noregs eldste vitskaplege bibliotek. Frå 1760 var biblioteket lokalisert i medlemmer av DKNVS sine heimar. Foreninga flytta med boksamlingane til Trondheim Katedralskole i 1788. I 1866 fekk biblioteket eige bygg på Kalvskinnet, teikna av arkitekt Christian Christie. Eit tilbygg med boktårn i betong vart ført opp av arkitekt Claus Hjelte i 1930. Ei utviding av bygget og boktårnet kom i 1975, teikna av NTH-professor Einar Myklebust. Trappehuset var utforma av kunstnaren Ramon Isern.

Marinbiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Målgruppa er studentar ved Marin teknikk, tilsette ved Institutt for Marinteknikk ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi, CeSOS (Centre for Ships and Ocean Structures) og MARINTEK.

Marinbiblioteket ligg i Marinteknisk SenterTyholt, tilknytta Skipsmodelltanken. Då Marinteknisk Senter vart oppretta i 1979, vart det skipa eit felles bibliotek for senteret, som eit samarbeid mellom Noregs Skipsforskingsinstitutt (NSFI) og NTHB.

Medisinsk bibliotek[endre | endre wikiteksten]

Målgruppa er i hovudsak studentar og tilsette ved Det medisinske fakultet og tilsette ved St. Olavs hospital.

Biblioteket er lokalisert i Forsyningssenteret på St. Olavs Hospital. Biblioteket vart danna som eit reint sjukehusbibliotek, Legebiblioteket, i 1948. Tidleg i 1980-åra vart biblioteket organisert under Det medisinske fakultet, og tok namnet Medisinsk bibliotek. I 1997 vart Medisinsk bibliotek ein del av Universitetsbiblioteket. I 2013 opnar Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret, det siste byggetrinnet i det nye sykehuset i Trondheim. Dette blir eit nytt bibliotek, ei integrering av Medisinsk bibliotek (NTNU UB), og HiST sine to avdelingsbibliotek for sjukepleie, helse- og sosialfag.

Musikkbiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Olavskvartalet

Musikkbiblioteket si målgruppe er primært studentar og tilsette ved Institutt for musikk (NTNU), utøvande utdanning (tidlegare Musikkonservatoriet i Trondheim).

Biblioteket ligg i Olavskvartalet i Trondheim sentrum. Biblioteket vart formelt oppretta i 1984 og vart eini del av NTNU sitt universitetsbibliotek i 1988. Grunnstammen i biblioteket var notar frå m.a. Per Hjort Albertsen, og notar kjøpt for bruk i undervisinga ved dåverande Trøndelag musikkonservatorium.

Realfagbiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Realfagbygget

Målgruppa er i hovudsak studentar og tilsette ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og er lokalisert i RealfagbyggetGløshaugen.

Biblioteket vart oppretta i 2000 og inneheld samlingar frå tre ulike bibliotek; Fakultetsbiblioteket Kjemi, Fysikkbiblioteket og Fakultetsbiblioteket Rosenborg.

Teknologibiblioteket[endre | endre wikiteksten]

Målgruppa er i hovudsak studentar og tilsette ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, og held til i 1.etasje i Hovudbygningen på Gløshaugen.

Biblioteket vart oppretta i 1912. Teknologibiblioteket har ein av dei største samlingane av teknologisk litteratur i Noreg, men har også litteratur som dekker andre fagområde.

Historie[endre | endre wikiteksten]

  • DKNVS
  • rolla som ansvarsbibliotek
  • nedlagte bibliotek
  • sjefar gjennom tidene

Referansar[endre | endre wikiteksten]

Litteratur[endre | endre wikiteksten]

Til Opplysning : Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768–1993 (Tapir forlag, 1993) ISBN 82-519-1467-1
NTUB-75 år : Norges tekniske universitetsbibliotek 1912-1987 (Tapir forlag, 1987) ISBN 82-519-0817-5

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]