Oksymeter

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Eit oksymeter er eit instrument får direkte måling av oksygeninnhald, til dømes i i sjøen.

Det første oksymeteret vart bygd av Ernst Føyn i 1955 for måling i sjøen. Det nytta drypande kvikksølvelektrodar, og gav oksygeninnhaldet ved ein kurve som funksjon av djupna. Oksymeteret gjev berre relative verdiar, og må derfor kalibrerast ved målingar etter andre (absolutte) metodar.

Kjelder[edit | edit source]