Oslo bystyre

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Oslo bystyre er Oslo sitt kommunestyre og fylkesting og dermed den øvste politiske styresmakta i byen. Det er den einaste folkevalde forsamlinga i Noreg som er både kommunestyre og fylkesting. Det har 59 medlemmar. Hovudoppgåvene til bystyret er å leggja hovudlinjene for utviklinga av Oslo og dei kommunale tenestene i byen, inkludert fordelinga av dei pengane kommunen har å rutte med.

Partigrupper[endre | endre wikiteksten]

Etter Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 består Oslo bystyre av desse partigruppene:

Parti Mandat Gruppeleiar
Arbeidarpartiet 20 Frode Jacobsen
Høgre 19 Eirik Lae Solberg
Miljøpartiet Dei Grøne 5 Harald A. Nissen
Venstre 4 Guri Melby
Framstegspartiet 4 Carl I. Hagen
Sosialistisk Venstreparti 3 Sunniva Holmås Eidsvoll
Raudt 3 Bjørnar Moxnes
Kristeleg Folkeparti 1 Erik Lunde

Komitear[endre | endre wikiteksten]

Bystyret har, i tillegg til forretningsutvalget og finanskomiteen, fire fagkomitear som førebur saker og kjem med anbefalingar til bystyret.[1] Medlemmar til utval og komiteane vert valsw frå bystyret, og kvar av representantane til bystyret sit i ein av komiteane:

  1. Finanskomiteen – 11 medlemmar
  2. Helse- og sosialkomiteen – 13 medlemmar
  3. Kultur- og utdanningskomiteen – 11 medlemmar
  4. Byutviklingskomiteen – 13 medlemmar
  5. Samferdsels- og miljøkomiteen – 11 medlemmar

Bystyremøta vert normalt haldne siste onsdag i månaden og er normalt opne for publikum. Dei interne sakene til bystyret og funksjonen som valkomite vert ivaretekne av forretningsutvalget i Oslo. Kontrollutvalet fører løpande tilsyn med den kommunale forvaltinga på vegner av bystyret, og ser til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.

Sekretariatet til bystyret[endre | endre wikiteksten]

Sekretariatet til bystyret er administrasjonen til bystyret og er direkte underlagt ordføraren og Oslo bystyre. Sekretariatet har som hovudoppgåve å leggja til rette for arbeidet som vert gjort i bystyret og organa til bystyret.[2]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. Om komiteane
  2. Om sekretariatet til bystyret

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]