Ratifisering

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ratifisering (frå lat., av ratus 'fastsett, gyldig' og facere 'gjere') viser til at øvste styringsorganet i ein stat godkjennar eller stadfester ei mellomfolkeleg avtale som endeleg og bindande.