Slagregn

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Slagregn er den horisontale komponenten av skrått innfallande regn. Slagregn opptrer når vind og regn førekjem samstundes, og er viktig å ta omsyn til ved utforming av ytterveggar og fuger i desse. Veggløysingar som fungerer godt i slagregnfattige strøk, kan vere heilt ubrukbare i område med stor slagpåkjenning.

Kjelder[edit | edit source]