Hopp til innhald

Sosialist

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein sosialist er ein tilhengar av sosialisme, det vil seie målet om eit klasselaust samfunn, og tiltak som fører til sosial utjamning og mindre klasseforskjellar.

Blant sosialistane kan ein skilje mellom to historiske hovudretningar, kommunisme og sosialdemokrati eller demokratisk sosialisme. Men innanfor begge desse historiske hovudretningane er det fleire til dels svært ulike variantar. Til dømes vil reformerte kommunistparti insistere på at dei står for demokratisk sosialisme og dei tar avstand frå stalinismen.

Sosialistar er vanlegvis medlemmer av eit sosialistisk parti. Nokre parti som før vart oppfatta som sosialistiske eller kommunistiske har kanskje fjerna seg frå dei klassiske sosialistiske ideala, og dette kan vere eit problem for sosialistar som er medlemmer i desse partia.

Sosialistisk ideologi har i stor grad vore arbeidarrørsla sitt samfunnsyn, iallfall i Europa og Latin-Amerika.