Terminal

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ordet terminal har fleire tydingar, truleg kjem alle frå det latinske terminus: grensestein, utgang, ende:

  1. Dataterminal
  2. Terminalemulator
  3. Transportterminal
  4. Oljeterminal
  5. Sjukehusspråk for døyande

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.