Tretakt

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Tretakt er ein taktart med tre taktdelar. Trefiredelstakt eller trefjerdedelstakt er ein vanleg variant av denne der det første taktslaget er tungt og dei to neste lette.[1]

Tretakt er også kjend som tretakt, polsketakt eller valsetakt. Nokre musikktypar i tretakt er vals, polska, menuett, hambo og masurka.

Talet tre i tretakt er blitt rekna som ein guddommeleg taktart innan kristen symbolikk, ettersom han kunne visa til treeininga. Mange eldre kristne musikkverk er derfor skrivne i tretakt.

Notane under viser eit enkelt og eit samansett rytmemønster i tretakt.


  \new Staff <<
    \new voice \relative c' {
      \clef percussion
      \numericTimeSignature
      \time 3/4
      \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 100
      \stemDown \repeat volta 2 { g4 d' d }
    }
    \new voice \relative c'' {
      \override NoteHead.style = #'cross
      \stemUp \repeat volta 2 { a8[ a] a[ a] a[ a] }
    }
  >>
  \new Staff <<
    \new voice \relative c' {
      \clef percussion
      \numericTimeSignature
      \time 9/8
      \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4. = 80
      \stemDown \repeat volta 2 { g4. d' d }
    }
    \new voice \relative c'' {
      \override NoteHead.style = #'cross
      \stemUp \repeat volta 2 { a8 a a a a a a a a }
    }
  >>

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]