2001 Mars Odyssey

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kunstarisk framstilling av Mars Odyssey over Mars

2001 Mars Odyssey er ein romsonde i bane rundt Mars. Oppdraget til sonden er å bruke spektrometre og kamera til å finna bevis på tidlegare vassrelatert og vulkansk aktivitet på Mars. Ein håpar at data frå Odyssey kan bidra til å svara på spørsmåla om liv nokon gong har eksistert på Mars, og om det eventuelt framleis kan eksistera. Sonden fungerer òg som ein relestasjon for kommunikasjonen mellom Mars-rovarane og Jorda. Prosjektet vart oppkalla etter filmen 2001: Ein romodysse, og peikar tilbake på forskjellane mellom filmen og den verkelege verda år 2001.

Oddyssey vart skoten opp 7. april 2001 av ein Delta II rakett frå Cape Canaveral i Florida, og nådde Mars den 24. oktober 2001 02:30 universaltid. Fartøyets hovudrakett vart avfyrt for å redusera farten slik at det kunne gå inn i bane rundt Mars. Odyssey brukte ein teknikk kalla "aerobraking" som gradvis førte fartøyet nærare Mars for kvart krinslaup. Ved "aerobraking" nyttar ein seg av atmosfæren til å minske farten på romfartøyet, i staden for å avfyra rakettane; slik sparte Odyssey meir enn 200 kg drivstoff. "Aerobrakinga" enda i januar, og Odyssey byrja på på det vitskaplege kartleggjingsprosjektet den 19. februar 2002.