Beredskapstroppen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Broom icon.png Denne artikkelen kan ha godt av ein språkvask, som reinskar opp målføringa og/eller innfører same språkstilen overalt.
Deltawiki2.JPG

Beredskapstroppen (forkorting BT, kallesignal «Delta») er den norske Politi- og lensmannsetaten sin spesialtrente innsatsstyrke mot sabotasje, terrorisme, gisselsituasjonar, og dessutan vanskelegare, væpna oppdrag, både innanlands og utanlands.[1] Styrken på 70 personar held til i Oslo politidistrikt og vert leia av Helge Mehus.

Tenestemennene er oppsett med drift heile døgnet, uniformert bil-patruljering i Oslo politidistrikt, men dei har òg ein landdekkjande bistandsfunksjon overfor dei andre politidistrikta. Halvparten av tenestetida i Beredskapstroppen går med til trening og øvingar.

Beredskapstroppen er utdanna innan ei rekkje spesialiserte område. Det kan til dømes vera polititaktikk, antiterror, skyting, akuttmedisin, eskorte og køyreopplæring. Troppen spesialiserer seg mellom anna på dykking og aksjonar i maritimt miljø, entring av bygningar, skarpskyting, sprenging og «stille entring». Øvingane føregår ofte saman med tilsvarande utanlandske avdelingar og Forsvaret sitt spesialstyrker, mellom anna Forsvaret sin spesialkommando (FSK).


Beredskapstroppen består av fire element med to team i kvar som består av følgjande:[2]

  • Eit tauentringsteam
  • Eit bilentringsteam
  • To skarpskyttarteam
  • Eit båtteam
  • Eit stille entringsteam
  • Eit sprengningsteam
  • Eit sanitetsteam
  • Eit dykkerteam

Historie[endre | endre wikiteksten]

Beredskapstroppen vart danna i 1975 som ei erstatning for den tidlegare «Austlandstroppen». Tanken var å spreia mannskap med operativ røynsle over heile landet. Seinare vart troppen samla i Oslo og offisielt danna 11. januar 1976, og vart då erklært operativ.

Bakgrunnen for danninga var kriminalitetsutviklinga i Noreg og utlandet. Ungdomsopptøyer, flykapringer og gisseltakingar var nokon av dei viktigaste grunnene. Eit viktig, konkret døme på dette var München-massakren under OL i 1972.

Mellom profilerte oppdrag beredskapstroppen har delteke i, er gisselsituasjonen på Torp i 1994, NOKAS-ranet i 2004 og terroraksjonen på Utøya i 2011. BT sette òg ein stoppar for eit ransforsøk på ein verditransport på Kråkmofjellet i Hamarøy i 1996 der dei løyste skot mot ein flyktande ranar. Aksjonen til politiet medførte i ettertid ein debatt om bruken deira av våpen, då ein av ranarane vart skoten medan han flykta frå staden. Konklusjonen vart likevel at ranarane var så farlege at dei ikkje kunne sleppe frå staden.

Det er kjent at personell frå «Delta» har delteke i internasjonale SN-oppdrag i ei fleirnasjonal politieining kalla «Team Six» sidan 1999 og det er truleg at Beredskapstroppen har personell i eininga til kvar og ei tid.

I Kosovo har den utført såkalte høgrisikoarrestasjoner som er ein av hovudoppgåvene til både Team Six og Beredskapstroppen generelt.

Beredskapstroppen har teke hand om flykapringshendelsar i perioden 1985-97, mellom anna i 1996 der to iranske brør væpna med handgranat kapra eit fly og tvång det til Oslo. Alle episodane enda utan dramatikk.

I nyare tid har Beredskapstroppen rykt ut på mange oppdrag mot den aukande gjengkriminaliteten i Oslo og dei har beslaglagt ein del ulovlege våpen som AK-47 og AG3 som er våpen brukt blant anna av NOKAS-ranarane i 2004.

Inga kvinne har nokon gong fått plass i beredskapstroppen si historie. Dette har vorte kritisert fleire gonger, og er til tider grunngjeve med machokulturen i troppen.[3]

Terrorangrepet 22. juli 2011[endre | endre wikiteksten]

Beredskapstroppen deltok i sikring av Oslo under terroråtaka 22. juli 2011 og under pågripinga av terroristen på Utøya.[4] Det vart noko kritikk mot politiet i etterkant fordi dei kom seint fram til åstaden.[5] Politiet innrømmer òg at dei ikkje valde kortaste veg til Utøya, men køyrde ein omveg på nesten 3 kilometer med gummibåten som hadde mannskap frå Beredskapstroppen og Nordre Buskerud politidistrikt om bord. Båten byrja å ta inn vatn og fekk dessutan motorstopp etter kort tid på den 3,6 kilometer lange strekninga sørover mot Utøya. Til slutt måtte det to snøggåande private båtar til for å hjelpe politiet over. Politiet hadde bevisst valt å sette seg i båten eit godt stykke nord for kaia i Utvika. Avstanden frå småbåthamna over til Utøya er berre omlag 675 meter.[6] Etter pågripinga utførte personell frå beredskapstroppen avansert førstehjelp på ungdomar med alvorlege skotskadar.[7]

Helikopternekt frå Justisdepartementet i 2012[endre | endre wikiteksten]

Det var under stortingopninga i 2012 at Beredskapstroppen ville ha bistand frå Forsvaret sine Bell-helikopter. Grunnen var at ein person hadde kome med bombetrugslar mot Stortinget, der kongefamilia, regjeringa og heile stortinget var samla. Forsvaret sa ja, og helikopterane vart sende til Oslo. Det einaste som var att var ei formell godkjenning frå Justisdepartementet. Etter ein time og ti minutt kom svaret: Anmodinga om å få bruke helikopter med eldgjevarplattform vart avslegen. Dagen etter var det full oppvask mellom politiet og justisdepartementet. Dåverande justisminister Grete Faremo (A) sa til TV 2-Nyhetene at departementet vurderte den potensielle trusselen opp mot den risikoen skyting frå helikopter kunne medføre. Dåverande leiar for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, kravde å få møte justisministeren personleg.[8]

Same dag skapte det stort oppstuss då to bilar frå den Kongelige politieskorte køyrde gjennom vegsperringane i et sprengingsområde på E6 ved Stange. Kongen sine livvakter var på veg fra Rena til Oslo med ammunisjon til Forsvarets Spesialkommando (FSK), som var klare til å bistå politiet. TV2 melde at det var uklart kvifor nettopp den kongelege politieskorten tok på seg dette oppdraget.[9]

Utstyr[endre | endre wikiteksten]

Betjent bevæpnet med MP5

Styrken er opplært i ulike våpentypar, men nyttar modifiserte Heckler & Koch MP5-maskinpistolar som standardvåpen. Våpen som vert brukt av Beredskapstroppen er:

Beredskapstroppen har to RIB-båtar, kvar med tre motorar med totalt 675 hestekrefter. Med full tank har dei ei rekkjevidde tilsvarande strekninga frå Oslo til Bergen. Når det gjeld lufttransport nyttar Beredskapstroppen seg for det meste av forsvaret sitt Bell-helikopter, der dei kan mellom anna bruka teknikken «fastrope» der dei firar seg ned mot bakken med tau. Styrken brukar eit spesielt skotsikkert glas på hjelmen som kan stå imot prosjektil opp til 9 mm. Det er meint for å unngå skadar på andletet. Eit døme på andre politieiningar som brukar det same glaset er franske GIGN.

Som vern mot ABC-våpen brukar Beredskapstroppen ei gassmasketype med lukka system. Dei brukar òg ein heldekkjande vernedress mot kjemiske våpen og måleutstyr til å definera ulike gasstypar. Dei kan i tillegg tilpassa verneutstyr etter risiko.

Beredskapstroppen sine dykkere brukar òg eit lukka system i dykking, kalla rebreather. Rebreatherar gjer at ein kan vera under vatn over lengre tid, sidan lufta ein pustar ut kan brukast opp att. Tradisjonelle opne system slepp ut lufta ein pustar ut, noko som fører til at ein kan oppdagast på overflata på grunn av boblene.

Opptak[endre | endre wikiteksten]

Medlemmar av Beredskapstroppen vert rekruttert frå dei ulike politidistrikta, og opptaket består av både fysiske og psykiske testar, intervju og tryggleiksklarering. Grunnutdanninga er eit åtte vekers langt kurs i terrornedkjemping, éin vekes innføringskurs og eitt års prøvetid. Det fins fysiske minstekrava for å koma inn på kurset.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]