Bustadblokk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
Bustadblokk frå 1904 i Arkitekt Christies gate 4 i Trondheim 1904. Arkitekt: Johan Osness.
Bustadblokker i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo.
Bustadblokker i Fyllingsdalen i Bergen.

Bustadblokk er nemninga på hus i fleire høgder med fleire husvære, vanleg i byar og i nærleiken av byar. Bustablokker kan ligge fritt i terrenget, eller vore bygd saman med kvarandre, til dømes langs gater og vegar.

Etter moderne byggjemetodar kan mykje av ei bustadblokk setjast saman av element som er gjort ferdig på fabrikk og frakta til byggjeplassen, der dei vert heiste på plass. Til dømes er det no vanleg at heile, ferdig innreidde baderom vert installert i blokka, jamvel om resten av blokka vert bygd på tradisjonelt vis.

Bustadblokker er vanlegvis eigd av burettslag der medlemane har rett til kvar sitt husvære, eller eigedomen kan vere delt opp i sjølveigarseksjonar der kvar og ein er eigar av sitt husvære og elles eig resten av eigedomen i sameige, eller heile blokka kan ha ein eigar som leiger ut husværa.