Diskusjon:Ateisme

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Argumentasjon[endre wikiteksten]

Det går ikkje seriøst an å hevde at "Ateistar ser eksistensen av vondskapen i verda som prov på at ein allmektig og god gud ikkje finst.". Dette er ikkje "prov", men retorikk mot ein tilfeldig gud i ein tilfeldig historisk periode. Det einaste som følgjer av vondskapen er jo etter denne logikken "eit prov på ein allmektig og vond gud". Provet på at Gud ikkje finst er det same som provet på at Ole Brumm ikkje finst: Det var A.A. Milne som laga han. Trondtr 30. mai 2006 kl. 21:39 (UTC).

Det kan somme gonger vere interesangt å følgje religionsdebattar mellom ateistar og ulike religiøse, og eg har sjølv sett den typen argumentasjon verta brukt til tider. At ikkje alle ateistar følgjer same retorikken, men brukar ulik retorikk, for å kome fram til same slutning er nok tilfellet, men då bør dei ulike argumentane koma fram i artikkelen. --Anders 30. mai 2006 kl. 22:00 (UTC)
Ja, eg såg det etter at eg hadde skrive det. Vi bør likevel skilje mellom kjerna i ateismen og ulike måtar å diskutere med religiøse menneske. Trondtr 31. mai 2006 kl. 17:53 (UTC).

Ein annan ting er at ateisme er eit grunnleggjande trekk ved fleire religionar (t.d. djainisme, buddhisme) og at ein del religionar har ateisme som ein (mindre) del av trusspekteret sitt (t.d. jødedommen). -- Olve 31. mai 2006 kl. 18:00 (UTC)

Anders har skrive: «Ateisme er trua på at det ikkje finnes nokon gud(ar)». Tidlegare stod det: «Ateisme er manglande tru på gud(ar).». Den tidlegare formuleringa var betre. «At det ikkje finst nokon gud(ar)» er ikkje noko tru (dette kan illustrerast ved døme, men det trengst ssv. ikkje). Til Olve sin kommentar: Du kan godt skrive det, med lenkje til dei ulike artiklane, men korleis dei samstundes kan vere religionar treng litt utdjuping. Trondtr 31. mai 2006 kl. 18:14 (UTC).
Begge delar er rette å seie. Det er fullt mogleg å ha ei sterk overbevisning om at det ikkje finnes nokon Gud, dette er også ei tru, sjølv om ein ikkje kan kalle det religion. Tru og religion er ikkje naudsynt det same, t.d: Ein kan tru at i morgon vert det sol. Eller ein kan tru at det ikkje vert sol i morgon, men regn. Eller ein kan la vær å tru noko som helst om været, som du seier. --Anders 12. juni 2006 kl. 16:35 (UTC)
Det er mogleg å tru at Elvis lever, at Sherlock Holmes, T-banetrollet Gundersen, Zevs, Tor, Gud, osb. eksisterer, og det er mogleg å tru at Stockholm er hovudstaden i Noreg. Å tru det motsette er ikkje mogleg, utan å gjere vald på norske språkbrukarar si semje om kva ordet tru tyder. Trondtr 12. juni 2006 kl. 18:10 (UTC).
Tja, no er no eg langt ifrå nokon språkekspert, men tru er ikkje det motsette av vitskap, Det motsette av vitskap er uvitskap! --Anders 12. juni 2006 kl. 22:02 (UTC)
Eg er lei for at eg starta denne diskusjonen, det kjem ikkje noko ut av slikt. Vi fekk ei meir treffande innleiingssetning, artikkelen er ok, og fint var det. Resten på denne sida er meir obligatoriske pliktøvingar og oppattakingar, frå alle sider (eg starta ein gammal autopilot som skulle ha fått vere i fred). Eg sluttar altså med dette. Trondtr 13. juni 2006 kl. 06:02 (UTC).
Det var no litt artig òg, da... :] Olve 13. juni 2006 kl. 07:42 (UTC)
Eg beklager om eg har tråkka nokon på tærne. Det var no ikkje det som var meininga, men å finne ut kvifor ein ikkje kan tru at noko ikkje finnes. Sjølv er eg samd med kjelda til bokmålsartikkelen[1], at det finnes to typar for ateisme. Men ettersom vi nok ikkje vert einige på det punktet, ser ikkje eg heller noko grunn til å fortsette. Innleiinga er grei nok til å bruke meir tid og frustrasjon på den. --Anders 13. juni 2006 kl. 10:01 (UTC)
Eg meiner «trur at det ikkje finst nokon gud(ar)» er ein betre formulering enn «manglande tru». «Manglande» er eit negativt ladd omgrep som her impliserar at gudstru er norma; at det er meininga at ein skal ha det.--Gunnar Mikalsen Kvifte 13:04, 19 januar 2008 (CET)
Interessant. Eg såg eit kort intervju med ein eldre svensk jøde etter premieren på "Schindlers liste" for ein del år sidan, ein som sjølv hadde vore i Auschwitz. Han vart spurd om det ikkje var slik at mange fann Gud i leirane. Han svara om lag slik - etter minnet: "Eg såg Gud i Auscwitz. Det var ein gammal mann med kvitt skjegg, og han leidde på ein liten gut. Så gjekk dei inn i gasskammeret, og sidan har eg ikkje sett Gud." Eg ville sagt at dette er ein jødisk ateist, altså innanfor "humanistisk jødedom", men utanfor jødisk/mosaisk religion. Meiner du Olve at ateisme òg kan vere ein del jødisk religion? --Erling 31. mai 2006 kl. 18:20 (UTC)
Ja. Rettnok heilt i ytterkant, men likefullt «ja». Deisme er definitivt innanfor jødedommen, slik som vi ser det i filosofien til Maimonides, Gersonides og Mordecai Kaplan — og i retninga rekonstruksjonistisk jødedom. Ateisme som religiøst uttrykk er sjeldnare, men absolutt til stades. Slik sett er humanistisk jødedom ein organisert, formell del av (ytterkanten av) jødisk religion, mens sekulær jødedom ikkje (eksplisitt) er det. Jødedommen er definert meir ut frå praksis enn ut frå personleg tru. Det som er rekna som heilt forbode i jødedommen er å tilbe meir enn éin gud. Hovudsynet i jødedommen er sjølvsagt teisme, og meir spesifikt: monoteisme. Det finst mange innanfor ymse retningar av jødedommen som vil seie at deisme og ateisme er kjettersk. Men det finst òg mange som vil seie at det å råde gifte kvinner til å bera parykk er kjettersk. Andre vil seie at det å råde kvinner til ikkje bera parykk er kjettersk. -- Olve 31. mai 2006 kl. 19:46 (UTC)

Objektivitet?[endre wikiteksten]

@ Ranveig: Artikkelen er merket med objektivitetsvatsel da den er meget subjektiv for ikke å si direkte gal! 213.145.160.78 13. juli 2009 kl. 23:44 (CEST)

Det hadde vore fint om du kunne gå litt nærmare inn på kva som er gale. --Ranveig 14. juli 2009 kl. 11:11 (CEST)
Absolutt alt ved "artikkelen" er galt bortsett fra den første parantesen i historisk betydning om den hadde vært oppført under "Ateist" og ikke "Ateisme". En ateist har for eksempel ikke noen fravær av "gudstro", han har fravær av tesime. Det finnes ikke noe som kan kallse "svak" eller "sterk" ateisme da "ateisme" ikke eksisterer. Grunnene som listes opp for "ateisme", er ren fantasi. En Ateist har intet livssyn, han er bare ikke teist. HEF er ikke en organisasjon for ateister. For å nevne noe..
Artikkelen evner altså ikke å forklare, kun å forvirre. Den er overhodet ikke objektiv, derfor merkingen. Om det i det hele tatt skal eksistere en slik artikkel (under "Ateist", ikke "Ateisme"), må den være på kun få linjer og beskrive det objektive; At en ateist er en som ikke er teist.
213.145.160.78 14. juli 2009 kl. 22:22 (CEST)
Ateisme finst som eit omgrep anten du synest det bør finnast eller ikkje. Sjå t.d. ateisme i Store norske leksikon. Artikkelen hevdar ikkje at ateisme er eit livssyn. HEF ser ut til å ha rom for ateistar. --Ranveig 15. juli 2009 kl. 00:11 (CEST)
En henvisning til SNL er ikke godt nok kjære deg, de tar like feil som du gjør. Og hva med begrepet "Organisert Ateisme" som er brukt i artikkelen? Slikt går bare ikke an.. Begrepet er et påfunn fra religiøse fundamentalister som trenger en fiende. Vedr HEF er "å ha rom for" noe helt annet en det som står i artikkelen. Det er også "rom for" kristne og alle andre der. Dette var for lettvindt! Uansett er det uinteressant, artikkelen er ikke objektiv, og ved at det er poengtert her vil folk ha muligheten til å fange opp at innholdet på wiki er like tvilsomt som i alle andre publikasjoner. 213.145.160.78 15. juli 2009 kl. 03:13 (CEST)
For å sitere HEF ungdom:"Humanismen er et livssyn uten guder, og humanister kaller seg gjerne ateister eller agnostikere" [2] Mange som kallar seg ateistar er vel igrunn eigentleg nærare Agnostisismen. Anders 15. juli 2009 kl. 07:35 (CEST)
Humanisme gjeld tilhøvet til menneskje, ikkje til Gud eller gudar. Her bommar HEF-ungdommen. Men det er ein annan diskusjon. Ateisme er eit omgrep som treng ei forklaring, og då må vi ta utgangspunkt i gjeldande språkbruk, ikkje korleis ein einskildperson meiner ordet burde vore definert. Og: sjølv om ordet skulle vere "et påfunn fra religiøse fundamentalister", er det like fullt eit ord som treng forklaring. --Knut 15. juli 2009 kl. 09:52 (CEST)
Knut har helt rett her, selv om "ateisme" ikke finnes, er det et ord som trenger en forklaring. Men det hører hjemme i en ordbok, ikke i et "leksikon" som skal fronte objektivitet. For den som har studert de fundamentalistiskes virkemåte, og sett de tusenvis av underlige påstander/definisjoner som kommer om ateister, er det meget trist at noen i det hele tatt kan forsvare å ha en slik artikkel i wiki, Artikkelen er således en total skivebom og burde slettes umiddelbart. Det er forøvrig ikke "ein einskild person" som mener dette, men all sunn fornuft.
Objektivitetsvarselet legges inn igjen, og er underbygd, akkurat som det er på bokmålsidene. 213.145.160.78 15. juli 2009 kl. 18:51 (CEST)
Underbygd er ikkje merket føre du kan vise til ei meir sjølvstendig/objektiv kjelde enn din eigen logiske sans. (Dette gjeld elles sjølvsagt alle av oss.) Viser du til eksterne, publiserte kjelder utgjevne i allmenne verk på vanlege forlag, så kan vi begynna å diskutere. I mellomtida gjev objektivitetsmerkinga dessverre inntrykk av at dette heller er eit personleg korstog. Så kom med dei uavhengige kjeldene, så ser vi at du er interessert i å vera med på objektivt og konstruktivt vis. -- Olve Utne 15. juli 2009 kl. 20:48 (CEST)
Det burde strengt tatt ikke være nødvendig å føre bevis ovenfor mennesker som interesserer seg i leksika. Slå opp på SNL,, en.wiki no.wiki, og nn.wiki. Samsvarer disse på noe som helst vis? Nei, ergo er ikke noen av artiklene objektivt korrekte. Til hele "ateisme" fantasien; Å bevise at noe ikke ekisterer er umulig. 213.145.160.78 16. juli 2009 kl. 08:20 (CEST)
Eg trur du har misforstått kva objektivitetsmerkinga tyder. Det går ikkje ut på at ein skal finna fram til «sanninga» i artikkelen, men å samanfatta gjengs oppfattingar. Om du ønsker å hevda di personlege meining bør du nok finna ein nettstad med andre reglar gjera det på. --Ranveig 16. juli 2009 kl. 10:25 (CEST)
Dette har med at artikkelen ikke er objektiv og inneholder en hel rekke subjektive påstander som det ikke finnes dekning for. Det er unødvendig å forsøke å legge dette på meg. Hva er det som er mer objektivt med denne artikkelen en den som eksisterer på bokmål? Jeg anmoder deg om å ta til fornuft og ikke endre en korrekt merking bare fordi du ikke liker den.213.145.160.78 16. juli 2009 kl. 15:14 (CEST)
Er det noko som heiter «mangeteisme», ellet «skokkteisme»? (Til dømes innan Åsatru). --Sigmundg 16. juli 2009 kl. 16:17 (CEST)

Meiner du Polyteisme? Anders 12. august 2009 kl. 17:47 (CEST)

Objektivitetsadvarsel[endre wikiteksten]

Artikkelen er ikke objektiv! Til alle som ønsker å finne ut noe om "ateisme", bruk din logiske sans, og ikke tro på noe du leser på WikiPedia. Har hersker det amatører som ikke er opptatt av objektivitet, kun å få sin hellige vilje igjennom. Ta bare for deg to eller tre artikler om det fiktive emnet "ateisme", så vil deu se at ingen av dem holder mål 213.145.160.78 11. august 2009 kl. 15:08 (CEST)

«213.145.160.78», om du vil bidra konstruktivt, så er du sjølvsagt meir enn velkommen; — men så langt har du faktisk ikkje greidd å vise til ei einaste verifiserbar, fagleg kjelde som støttar ditt personlege syn. -- Olve Utne 11. august 2009 kl. 16:28 (CEST)
Så feil kan du ta! Det finnes ingen "faglig verifiserbare" kilder på dette fantasitemaet, og å bevise at noe ikke eksisterer er som kjent en umulighet.. Men takk for tiltroen! Om du ser på noen få artikler om tesen "ateisme" vil du skjønne det du også. Å anmerke at artikkelen ikke er objektiv, ja til og med direkte feil på de fleste påstander som fremsettes, er serdeles konstruktivt. Jeg noterer meg at det ikke er kommet et eneste argument blandt ordets voktere her på hva i all verden som er objektivt. Satt opp mot innsatsen fra de som er mot objektivitetsvarsling, har jeg argumentert alle i senk. Lær deg å les! Ps: Om noen fremstår som troll her Utne, er det slike som deg! 213.145.160.78 11. august 2009 kl. 16:43 (CEST)
Vendinga «Om noen fremstår som troll her (...)» er i seg sjølv grunn god nok til å avslutte ordskiftet. (Særleg når ho kjem utan at den som ytrar henne sjølv har vorte kalla troll fyrst.) --Jorunn 11. august 2009 kl. 17:14 (CEST)
Jorunn, du bommer her. Olves sleivspark med å kalle mine aktiviteter som trolling skulle jeg likevel unnlatt å kommentere! Han har en serdeles slett kommentarform og er ikke verdig en kommentar. 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 16:15 (CEST)
Å seiast å driva med trolling er vel igrunn det same som å kallast eit troll. Men, når den anonyme riksmålsbrukaren ikkje ser seg einig i noko av det som står på noko av utgåvene, men heldt på berre på ein artikkel (nynorsk), har kanskje Olve eit poeng... Litt hardt kanskje å krevje den anonyme brukaren for kjelder, når det ikkje var noko frå før av? Når eg no starta å omsette frå dansk, vonar eg at alle partar kan vise til objektive kjelder istaden for sin eiga logiske (og partiske) sans anten ein hevdar ateisme er eit fråvere av eit bevisst standpunkt eller i det heile berre er eit tullebrep. Anders 11. august 2009 kl. 18:17 (CEST)
Jeg kan forsikre Anders om at det ikke er bare nynorskartikkelen som er utsatt for mine poenger, men det har seg slik at denne artikkelen, i motsetning til den som er på bokmål, ikke har den vitale objektivitetsmerkingen som den burde ha. Mitt argument om misforholdene mellom diverse fantasiartikler om "ateisme" er knusende for en hver motforestilling mot objektivitetsmerking, noe som tydeligvis faller enkelte tungt for brystet. Alternativet med at de ikke forstår dette, er for deprimerende til at jeg kan akseptere det. Til din informasjon er jeg forøvrig mindre anonym en de som opptrer med nick her..
Uansett, formålet mitt med å skrive her er å advare alle lesere mot å akseptere det som står i diverse "leksikon" som korrekt.. Det har jeg oppnådd ved å fylle historikken her med motforestillinger. Om det leder en eneste leser til å avfeie våset er mitt mål oppnådd! Artikkelen er kildeløs, rent oppspin, og død! En skam for et leksikon! Ditt håp om at en skal kunne forholde seg objektiv til artikkelen, om en oversatt fra dansk, er og blir en utopi. Desverre!213.145.160.78 12. august 2009 kl. 16:15 (CEST)
Du vil kun ha inn objektivitetsmalen, skryt av at dei som bidreg tar feil og forventar at artikkelen liksom skriv seg sjølv? Du burde ta eit hint om at Wikipedia byggjer på det som alt er av allmenn kjend viten. Om det er for deprimerande for deg kan du jo skriva faglittur sjølv og gje ut, men wp er ikkje første staden. Når du no vedgår at einaste mål her er å øydeleggje for og demotivere for konstruktive bidrag, ser eg ikkje vekk frå at neste pause vert betydeleg lengre. Og nei, du er mykje meir anonym enn folk som står fram med både namn og bustad. Og dynamiske ip-adresser gjer det vanskleg, nesten umogleg å diskutere med deg privat. Anders 12. august 2009 kl. 18:12 (CEST)
Ja, et objektivitetsvarsel er på sin plass i og med at artikkelen ikke er objektiv. Det er forholdsvis logisk. Og nei, jeg forventer ikke at artikkelen skriver seg selv, det er dumt av deg å hevde noe slik. Artikkelen burde slettes om den ikke kan gjennspeile virkeligheten. Wikipedia bygger slett ikke på allmen viten, ikke i større grad en de publikasjoner som en gang hevdet at jorden var flat, eller at romferd var umulig. Akkurat dette er problemet med leksikon. De påberopes å være noe de slett ikke er. Det som er deprimerende er at folk ikke er i stand til å se hva som er fakta og ikke, et kjent problem i alle samfunn som noen gang har eksistert. Jeg har ikke vedgått at mitt eneste mål er å ødelegge, kan du være så snill å holde deg på et saklig nivå? Mitt formål er som tidligere presisert, å berge de som ikke vet nok fra feilinformasjon, som denne artikkelen. Så vennligst slutt med slike uredelige hersketeknikkpåstander. Jeg er så absolutt mye mindre anonym en deg, for ingen vet om det du oppgir som info er korrekt. Når det gjelder meg, som slett ikke har dynamisk IP som du påstår, er det ekstremt enkelt å finne ut hvem jeg er. Grunnen til at jeg ikke skriver det her er at det ikke er interessant for meg, jeg forholder meg til argumentasjon, ikke navn eller nick. At en skal oppleve den typen kommentarer som du kommer med her, det er virkelig trist, og en god indikator på hvorfor slike publikasjoner som WikiPedia aldri kan bli gode. Så håper jeg bare at du, og andre, kan holde seg for gode ti slikt lavmål slik at jeg slipper å svare på det. 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 20:03 (CEST)

Redigeringskrig[endre wikiteksten]

Kan det være lurt å ikke gjøre endringer uten å kommentere nå da det er en seksjon her vedrørende dette med objektivitet? Det gir ikke inntrykk av seriøsitet. Objektivitetsmerkingen er lagt inn igjen da den er underbygd og det ikke har fremkommet argumenter mot 213.145.160.78 16. juli 2009 kl. 16:12 (CEST)

Anna enn di eiga tenking har du ikkje kome med noko form for argumentering. Sidan du ikkje bidreg med anna enn å sitte inn ein mal, føreslår eg at vi tek pause til i morgon, så får me sjå om du då vil byrje å samarbeide konstruktivt. Anders 16. juli 2009 kl. 16:20 (CEST)
Diktaoriske tendenser som dette er en skam for WikiPedia! Den eneste brukeren med argumenter blir utestengt.. Vakkert! 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 16:16 (CEST)
Diktatorisk? Argument? Wikipedia byggjer på det som alt finnest av skriftlege kjelder og ikkje på original eigenforsking, om du ikkje har fått med deg det. Anders 12. august 2009 kl. 17:45 (CEST)
Handlingen med å blokkere min IP adresse er diktatorisk ja. Din påstand om hva WikiPedia bygger på er en stråmann, og faller på sin egen urimelighet. Intet står over logikk og fornuft, samme hvem som har påstått eller skrevet annet. Sannheten er det eneste hellige. 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 20:05 (CEST)
Ikkje misbruk ord og begrep du ikkje forstår, det kan like gjerne slå ut på deg sjølv (der det høver betre). Kva wikipedia byggjer på er ikkje min påstand, men køyrereglar som vart (og er) vedtekne av brukarane, lenge før mi tid. Anders 13. august 2009 kl. 20:54 (CEST)
Jøss, er det slike folk som er ansvarlige for useriøsiteten til dette liksom leksika er det ikke rart det står så dårlig til med troverdigheten. 85.165.88.106 3. juni 2011 kl. 23:55 (CEST)

Dårlegare definisjon[endre wikiteksten]

No (11.08.09) er definisjonen som (1), der vi tidlegare har hatt definisjonen (2):

  1. Ateisme (frå gresk a-, 'ingen' og theos, 'gud') kan både vere standpunktet at det ikkje finst nokon gud(dom), eller fråvere av gudstru.[1][2]
  2. Ateisme er manglande tru på gud(ar).

Formelt er (1) ikkje god: Disjunksjonen både ... eller heng ikkje på greip, og ikkje blir det betre med både ... og eller eller, heller. Vi vil ha ein definisjon av dette omgrepet. Den beste definisjonen er den kortaste: Ateisme er manglande tru på gudar. Altså: Det er ikkje slik at ateistar trur på mangelen av noko. Det er slik at det er noko (dvs. forestillinga om eitt eller fleire overnaturlege vesen med innverknad på livet vårt og/eller verda vår) som ateistar ikkje trur på. Ateistar trur som regel heller ikkje på andre, mindre gudeliknande vesen (korleis dei no evt. måtte sjå ut). Dette er eit poeng som for så vidt godt kan kome fram i artikkelen, men ikkje i definisjonsdelen.

Denne setninga er heller ikkje god: "Nokre religionar som jainismen og buddhismen krev heller ingen tru på ein personlig gud." Setninga inneber at desse religionane evt. skulle ha meir sams med ateisme enn andre religionar, men det er det ikkje dekning for: ordet "personleg" er ikkje med i nokon versjon av ateisme-definisjonen. Denne setninga bør dermed ut. Trondtr 11. august 2009 kl. 20:08 (CEST).

1. Vil ikkje ein ateist heller seie at han/ho ikkje manglar noko? Ellers er ein jo religiøst søkjande og ikkje ein ateist? Anders 11. august 2009 kl. 22:02 (CEST).
For det andre, var Friedrich Nietzsche (sitat:"Gud er død") agnostikar? eller var han kome til eit standpunkt at gudar ikkje finnes? Anders 11. august 2009 kl. 22:12 (CEST)
Siden en Ateist er en som ikke er teist, blir det noe unødvendig å tillegge en slik både andre meninger/standpunkt, og "ateisme" i det hele tatt.. Begrepet "ateisme" stammer fra teologer som ønsker å stemple sine fiender, filosofisk vranglære, og generell fundamentalisme. En eventuell artikkel om "ateisme" må påpeke nettop dette, slik at folk kan sette den i den kategorien den hører hjemme i; Hatpropaganda. 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 16:21 (CEST)
Eg peika kun på at begrepet mangel viser til at noko som skulle ha vore der, saknast/ er feil med. Ettersom det stemmer kun frå ein religiøs ståstad, er det ein dårleg/unøytral setning. Historisk sett har du rett, men ettersom ateistar idag kallar seg sjølve for ateist og ev. hedning, bommar du på slutten. Ein kjem neppe til noko utviding sålengje ein framleis kranglar om første setninga er feil, feilstava eller båe delar. Ein krav er at ein bør argumentere med kjelder, det gjeld både Trond og deg og meg og alle andre. Wikipedia er faktisk ikkje bygd på sjølvtenkte slutningar, men kva som alt finnes av viten i skrivne kjelder. Særleg Trond har vore her lenge nok til å burde vite det. Anders 12. august 2009 kl. 17:34 (CEST)
Anders, du har helt rett.. En kommer ikke i mål med en slik artikkel. Men det er ikke bare fordi en krangler om den første setningen, men fordi temaet aldri lar seg definere. Slik er det med ting som ikke eksisterer og poengene er ren "tro". Forøvrig er hva folk, i dette tilfellet ateister, kaller seg revnende likegyldig for sannheten. WikiPedia er i motsetning til hva du hevder så absolutt bygd på selvtenkte sluttninger, som alle leksikon er. Det er problemet, og selve årsaken til så alt for mye elendighet på vitenfronten. Behovet for å definere ting som ikke kan defineres er ikke en videre god løsning fra menneskeheten. 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 20:12 (CEST)
Jeg tilføyer at å kreve kilder, som ikke eksisterer, for noe som heller ikke eksisterer, er noe kontraproduktivt.. 213.145.160.78 12. august 2009 kl. 20:16 (CEST)
No tillegg du meg noko eg aldeles ikkje har sagt eller meiner. Dessutan, for å sitere frå bokmålsdiskusjonen:"Ateisme som konsept og begrep finnes, begrepet har en definisjon og det forsøker å beskrive en oppfatning, holdning eller synspunkt. Men det betyr ikke at alle er enige i at det er relevant for seg eller sine oppfatninger..."
Artiklar på wikipedia byggjer mest mogleg på referansar, ikkje folks eiga subjektive logikk, I middelalderen meinte dei at jorda var flat. Hadde wikipedia eksistert då, hadde det stått her og at jorda var flat, ettersom det var "sanninga" den gongen. Vi veit betre idag, men Wikipedia hadde ikkje vore staden for Columbus å argumentere at jorda var rund, eller for Luther til å publisere tesene sine. Til det har vi jordomseglingar og kyrkjedører, lik det eller ikkje. Anders 13. august 2009 kl. 21:32 (CEST)

Ja, eg har vore både her og i akademia lenge nok til å kjenne kravet om kjelder, og i akademia lenge nok til å kjenne problemet med dei. T.d. er eg skeptisk til fn. 1 og 2 i artikkelen, i og med at eg ikkje veit kva slags bøker det er (i og med at dei ikkje er norske er det enno verre å finne ut). Poenget mitt er at det å definere ord framforalt er ein aktivitet som gjeld morsmålstalarar: kva legg språksamfunnet i ordet ateisme. Skal vi ha kjelder blir dermed kanskje Svensk ordbok (Esselte 1986) den beste, det er ei av verdas beste definisjonsordbøker, og dei seier "ateism åskådning som förnekar existensen av en guddom". Grunnen til at eg starta denne diskusjonen i utgangspunktet var at eg ikkje godtok at ateisme blir definert som ei tru, poenget er at ateisme er fråver av tru. Så kan vi evt. i tillegg skrive at mange religiøse menneske oppfattar dette som ei tru. Det at vi finn ei kjelde som seier at ateisme er tru gjer det ikkje meir til tru av den grunn, og vi treng ikkje gå lenger enn til Nynorskordboka, som er ei notorisk dårleg definisjonsordbok, for å finne det, for ikkje snakk om kva vi vil finne viss vi går til religiøse kjelder. Løysinga er, her som andre stader, å skrive ein artikkel som kviler på Svensk ordbok, men som deretter referer den religiøse forståinga, og forklarer korfor ho eksisterer. Trondtr 13. august 2009 kl. 14:10 (CEST).

Eg har late denne artikkelen vere ei stund, for å sjå om det kjem argument for definisjonen (2) ovafor. Det har ikkje dukka opp, og eg endrar definisjonen til (1). Trondtr 30. desember 2009 kl. 21:37 (CET).
Fint. --Ranveig 30. desember 2009 kl. 23:13 (CET)
Orsakar manglande svar, har ikkje lest noko sidan den anonyme brukaren ovanfor. Slik eg ser det har me to valg: Skrive vår ein eigen tekst der me finn eigne kjelder på norsk, eller så set me om ein annan dugande artikkel og nyttar deira kjelder så langt som råd. Det første har det ikkje vore vilje til, det andre er det motvilje til. Eg har såleis ikkje meir å bidra med på denne artikkelen. Anders 30. desember 2009 kl. 23:42 (CET)
Eg veit ikkje heilt om eg kjenner meg att i oppsummeringa: Sjølv har eg i alle fall verken motvilje mot at vi her på nn skriv ein eigen tekst, heller ikkje at vi set om ein dugande tekst og nyttar deira kjelder. Så for min del er det fritt fram for å lage ein betre artikkel, og på beste WP-vis er det også plass til ulike syn på ateisme, i delar av artikkelen som viser til ulike syn. Problemet med teksten og kjeldene eg tok bort, slik eg såg det, og argumenterte for, var at dei var dårlege. Kva ateisme er treng heller ikkje nokon lang artikkel. Skulle vi i tillegg ha skrive noko om ateistar (ut over deira ateisme), eller om ateisme som samfunnsmessig fenomen (kor vanleg det er/har vore i ulike tider) hadde det vore noko anna, med krav til empiriske undersøkingar, noko kjeldene våre så langt ikkje har hatt. Trondtr 31. desember 2009 kl. 11:39 (CET).

Eg likar ikkje ordet «manglande»; skulle heller sett noko sånt som «Ateisme frå gresk a-, 'ingen' og theos, 'gud') er ei oppfatning om at det ikkje finst gud(ar).» Det er ikkje utan vidare gjeve at ein i same venda ikkje kunne ha sagt at religion er «manglande ateisme». Når noko «manglar» samanliknar ein gjerne objektet med ei slags norm (er sosialisme mangel på kapitalisme, eller omvendt?). --Harald Khan Ճ 10. februar 2010 kl. 21:22 (CET)

Det var ssv. eg som innførte ordet «manglande». Grunnen til at eg gjorde det var at eg ville ha den religiøse aktiviteten (trua) der han høyrer heime, hos teistane. "oppfatning om at det ikkje finst gudar" er også upresis, det er klart det finst gudar, det finst massevis av dei, menneska er i det heile svært så talentfulle når det gjeld å lage seg gudar. Det som kjenneteiknar ateistar er så at dei ser kven som har laga desse gudane, og ikkje trur på det gudemakarane påstår om gudane sine. Det er her parallellen til sosialisme haltar. Slik som samfunnet vårt ser ut har vi eit ord for fråveret av religiøs tru, men ikkje noko ord for fråveret av tru på / støtte til kapitalismen. Trondtr 10. februar 2010 kl. 21:47 (CET).