Gunn Imsen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gunn Imsen
Statsborgarskap Noreg
Fødd 11. juni 1946 (77 år)
Yrke vitskapsperson

Gunn Imsen (fødd 11. juni 1946) er lærebokforfattar og professor ved Pedagogisk Institutt ved Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) i Trondheim.

Gunn Imsen er ein sentral person innan forsking på pedagogikk og didaktikk samt det praktisk pedagogiske arbeidet i Noreg.[treng kjelde] Ho har vore gjesteforelesar ved fleire utanlandske universitet og har delteke i ei rekke styre og komitear, samt leia fleire forskingsprosjekt.

Særleg kjent er ho som forfattar av læreboka Elevens verden - innføring i pedagogisk psykologi som kom ut første gong i 1984 og som i revidert form framleis er eit sentralt verk innan pedagogutdanninga både i Noreg og utanlands, spesielt i Norden.[treng kjelde] Gjennom denne og tvillingboka Lærerens verden - innføring i generell didaktikk (1997) har Imsen hausta anerkjenning for evna til å presentere kompliserte teoriar på eit forståeleg nivå.[treng kjelde]

Forskingsarbeidet hennar omfattar læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø og skulemiljø.

Yrkesløp[endre | endre wikiteksten]

Utgjevingar[endre | endre wikiteksten]

 • Holdninger til matematikkfaget: konstruksjon og validering av et måleinstrument, 1981
 • Søkelys på matematikken i ungdomsskolen: kunnskaper, arbeidsmåter og elevholdninger, 1981
 • Rapport / Motivasjonsstruktur og verdiorientering hos kvinner 1983-1987
  • Hefte 1: Motivasjonsteoretiske forklaringsmodeller for kvinners valgatferd: ansatser til en teori og et empirisk forskningsopplegg, 1983
  • Hefte 2: Yrkesønsker og verdiorientering hos norske 15.-17. åringer, 1986
  • Hefte 3: Psykologiens konstruksjon av kvinnen : noen trekk fra den feministiske psykologikritikken i 1970- og 1980-årene, 1987
 • Elevens verden - innføring i pedagogisk psykologi, 1984 (Reviderte utgåver i 1991, 1998, 2005)
 • Pedagogikk i kvinneperspektiv, rapport frå nordisk forskarsymposium, Sjusjøen, redigert av Gunn Imsen og Torunn Lauvdal, 1987
 • Gender and science education, bind 3 i "Skriftserie (Universitetet i Oslo, Senter for realfagundervisning)", av Gunn Imsen og Svein Sjøberg, 1987
 • Utdanningskultur og kjønn, bind 3 i "Skriftserie (Universitetet i Trondheim. Senter for kvinneforskning)", Trine Annfelt og Gunn Imsen (red.), 1992
 • Pedagogisk psykologi: kurshefte, Gunn Imsen og Sverre Øygarden, 1992
 • «The never ending story -»: mål og visjoner for likestillingsarbeid i skole og lærerutdanning: del 2, 1993
 • Lærerens verden - innføring i generell didaktikk, 1997 (Revidert utgåve i 1999, 2005)
 • Læring og utvikling i skolen, 1998
 • Kjønn og likestilling i skolen (red.), 2000
 • Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte : en empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn, 2003
 • Instrumenter til prosjektet «Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen», 2003
 • Det Ustyrlige klasserommet : om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen (red.), 2004
 • Introduksjon: den usynlige veven, 2004
 • Læreplaner i ringperm - en suksess?', 2004
 • Hva driver de med i timene? Katetersetyrte og elevaktive praksisformer i grunnskolen, 2004
 • Skolens ledelse, skolens kultur og praksis i klasserommet: Er det noen sammenheng?, 2004

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]