Hybridbil

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jump to navigation Jump to search
Toyota Prius er ein hybrid

Ein hybridbil er ein bil som brukar både ein forbrenningsmotor og ein elektrisk motor som kraftkjelde. Forbrenningsmotoren er som regel ein bensin- eller dieselmotor. Normalt vekslar bilen på å nytte motorane som kraftkjelde, motorane kan også køyre samtidig dersom bilen treng mykje kraft. Vekslinga mellom motorane skjer normalt automatisk. Den elektriske motoren blir driven av batteri som blir ladde når forbrenningsmotoren i bilen går, eller når bilen bremsar ned.

Når bilen køyrer sakte framover nyttar han den elektriske motoren til framdrift. Under slike forhold har forbrenningsmotoren dårleg verknadsgrad. Når bilen står stille stoppar forbrenningsmotoren heilt dersom det ikkje er behov for lading av batteria.

Hybridbilen sine fordelar[endre | endre wikiteksten]

  • Forbrenningsmotoren i ein hybridbil kan normalt vere mindre og lettare enn i ein tilsvarande normal bil. Dette fordi begge motorane kan køyrast samtidig når det er behov for mykje kraft. Forbrenningsmotoren kan da dimensjonerast etter bilen sitt gjennomsnittlege kraftbehov, ikkje etter bilen sitt maksimale kraftbehov.
  • Når bilen motorbremsar kan mykje av energien omdannast til elektrisitet som lader batteria, i normale bilar går denne energien til spille som varme.
  • Hybridbiler har som regel eit lågare drivstofforbruk enn ein tilsvarande vanleg bil. Dette gjeld særleg når bilen blir bruka til bykøyring og småkøyring.

Hybridbilar kan delast inn i tre grupper, avhengig av korleis motorane jobbar:

Seriehybrid er utstyrt med ein effektiv forbrenningsmtor som driv ein generator som leverer straum. Framdrifta kjem frå ein elektromotor. Dei eksperimenterer med å setje ein elektromotor i kvart hjul. Dette prinsippet er bruka i bl.a. hybridbussar (se Toyota Coaster Hybrid). Med denne løysinga kan kompleksiteten og vekten av drivkjeda reduserast.

Parallellhybrid er utstyrt med elektrisk motor og forbrenningsmotor som kan brukast samtidig eller kvar for seg. Elektromotoren fungerer også bruka som generator, noko som gjer at ein parallellhybrid ikkje kan lade batteria dersom elektromotoren blir bruka til framdrift.

Serie-parallellhybrid er den mest avanserte forma for hybriddrift. Da fungerer hybridbilen som ein parallellhybrid, men er utstyrt med ein ekstra generator som gjer det mogleg å lade batteria sjølv om elektromotoren blir bruka til framdrift. Det er denne typen hybridsystem vi finn i bl.a. Toyota Prius.

Hybridbilar i Noreg er førebels[endre | endre wikiteksten]

Kjelde[endre | endre wikiteksten]

Omsett frå bokmålswikipediaen.