Informasjonskompetanse

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Informasjonskompetanse er evna til å finna og behandla informasjon ut frå det ein sjølv kan frå før. Ein informasjonskompetent person veit kva informasjon han treng og kor han kan finna denne informasjonen. Vidare bør han kunne vurdera om informasjonen er til å stola på og kan brukast vidare, han bør vera kjeldekritisk. Han bør òg vita korleis ein bruker informasjonen på ein etisk og forsvarleg måte.

Bakgrunn[endre | endre wikiteksten]

Teorien bak informasjonskompetanse er at det ikkje er nok berre å kunne lesa. For å kunne finna fram til og nyttiggjera seg av det ein les, må ein ha bakgrunnskunnskap og kritisk sans. Det å ha informasjonskompetanse er blitt viktigare jo meir informasjon som blir tilgjengeleg, til dømes på Internett og i elektroniske oppslagsverk.

Idéen oppstod i det amerikanske næringslivet. Presidenten i The Information Industry Association, Paul Zurkowski, brukte først omgrepet information literacy i 1973, om menneske som hadde lært seg å bruka den mengda av informasjonsverktøy dei hadde tilgang på til å utføra arbeidet sitt.

Kven gjev informasjonskompetanse?[endre | endre wikiteksten]

Bibliotek og undervisingsstader er dei som særleg ønskjer å gje informasjonskompetanse til brukarane eller elevane sine. Det er mellom anna vanleg å gje nye studentar ved eit universitet kurs i korleis ein finn fram i kartotek og databasar ved biblioteket der. Folkebibliotek kan òg gje kurs til alminnelege folk om mellom anna korleis dei finn fram til informasjon på Internett.

Informasjonskompetanse i Noreg[endre | endre wikiteksten]

Rettleiingar i informasjonskompetanse:

Litteratur[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]