Kodeteori

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kodeteori er teorien som ligg til grunn for:

  • Datakomprimering er ulike teknikar for å redusera datamengda som skal overførast eller lagrast.
  • Feildeteksjon og korreksjon er ulike teknikkar nytta innan datatransmisjon og lagring, for å detektera feil og korrigera dei.
  • Kryptografi er ulike teknikar for å koda data slik at dei vert uleseleg for den som ikkje har tilgang til rett nøkkel for å dekoda den krypterte informasjonen.