NUTS

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

NUTS (engelsk Nomenclature of Territorial Units for Statistics, opphavleg frå fransk nomenclature des unités territoriales statistiques) er ein standardkode for administrative understatlege einingar til bruk i Eurostat-statistikk. Standarden blei utvikla av EU, og dekkjer derfor berre medlemslanda i detalj. Eurostat har òg utvikla eit hierarki for alle søkjarland etter 1980, men denne delen av standarden er ikkje endeleg fastlagd. Kodane treng ikkje å samsvare med dei reelle administrative einingane i landa. Dette kjem mellom anna av at ein ved grenseendringer ofte held fast ved dei gamle einingane i statistisk samanheng, for å kunne samanlikne målingar over tid.

Oppbygnad[endre | endre wikiteksten]

  • NUTS 0: To bokstavar som identifiserer landet. Denne delen av koden svarer til ISO 3166-1, bortsett frå at Storbritannia bruker UK i staden for GB.
  • NUTS 1: Eitt siffer eller éin bokstav som identifiserer ei understatleg eining. Nummereringa startar med 1, og etter 9 held ein fram med bokstavar. Nivået dekkjer dei same einingane som ISO 3166-2, men med andre kodar.
  • NUTS 2 / NUTS 3: Nivå under dette blir gitt med siffer. Der det er for mange einingar til å bruke eitt siffer, lagar ein kunstige samanslutningar av einingar. NUTS 2 vil derfor ofte ikkje referere til eksisterande administrative einingar.[1]

Døme[endre | endre wikiteksten]

Til dømes er koden for Portsmouth i England bygd opp slik:[2]

Utanfor EU[endre | endre wikiteksten]

Den tilsvarande standarden i Sambandsstatane heiter FIPS.

Avvik[endre | endre wikiteksten]

Det er nokre avvik i koden:

Norsk bruk[endre | endre wikiteksten]

I norsk statistikk svarer fylka til NUTS 3-nivået. Statistisk sentralbyrå har òg produsert statistikk på NUTS 2-nivå, med ei inndeling av Noreg i sju regionar.[2] SSB har òg gjort framlegg om ei inndeling på NUTS 4-nivå, med Noreg delt inn i 90 økonomiske regionar.[3] Eurostat opererer ikkje med NUTS 4, men har i staden to lokale inndelingar, LAU1 og LAU2 (frå engelsk Local Administrative Unit). Norske kommunar ville tilsvare NUTS 5-nivå, eller LAU2.[4]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  1. «NUTS: Background». eurostat. Henta 16. mars 2022. 
  2. 2,0 2,1 «NUTS 2021 classification». eurostat. 2021. Henta 16. mars 2022. 
  3. «Standard for økonomiske regioner». SSB. oktober 2000. Henta 16. mars 2022. 
  4. «Local Administrative Units (LAU)». eurostat. Henta 16. mars 2022.