Norsk Bergverksmuseum

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Inngangen til Kongens gruve i Saggrenda på Kongsberg
«Fahrkunst» i Kongens gruve
Gamle dresinar nytta til persontransport i Christian 7. stoll på siste halvdel av 1800-talet. Ei av utstillingane inne i Kongens gruve

Norsk Bergverksmuseum er nasjonalmuseum i Noreg for bergverksdrift. Museet ligg i Kongsberg sentrum , og har hovudkontor i Kongsberg Sølvverk si gamle smeltehytte frå 1844. Museet formidlar gjennom forskjellige utstillingar den 330 år gamle historia til gruvedrifta ved bergstaden Kongsberg.

Avdelingar[endre | endre wikiteksten]

Til Museet høyrer òg andre avdelingar. Både Den Kongelige Mynt sitt museum, Kongsberg industrimuseum (Kongsberg Våpenfabrikk sitt museum), og Kongsberg skimuseum held til i dei same lokala. I tillegg høyrer òg Sølvgruvene i Saggrenda, Sakkerhusa og Gruvelandskapet på Knutefjell til. Museet tilbyr òg spesielle gruvevandringar og byvandringar.

Den Kongelige Mynts museum[endre | endre wikiteksten]

Den Kongelige Mynt er ei av dei aller eldste bedriftene i Noreg som framleis er i drift. «Mynta» vart grunnlagd av Christian V i 1686 og var ein viktig og naturleg del av Kongsberg Sølvverk fram til nedlegginga i 1958. Museet rommer eksemplar på dei fleste myntar frå Christian IVs tid og heilt fram til våre dagar.

Kongsberg Skimuseum[endre | endre wikiteksten]

Ein av dei store pådrivarane for skimuseet på Kongsberg har vore Birger Ruud. Museet viser ski- og skisportshistorie gjennom ulike tider og spesielt Kongsbergs stordomstid innanfor skiidrett frå midten av 1920-talet og fram til 1950-talet.

Kongsberg Våpenfabrikk sitt museum[endre | endre wikiteksten]

Siste tilskot på museumsfronten i Kongsberg er Kongsberg Våpenfabrikk sitt museum. Museet er relativt lite, men svært rikhaldig og med ei rekkje forseggjorde utstillingar om utviklinga innanfor forsvarsindustrien, heilt fram til våre eigne dagar.

Sakkerhusa[endre | endre wikiteksten]

Sakkerhusa er ei samling av bygningar som vart reiste for vekependlande gruvearbeidarar. Husa blir i dag stort sett bruka til ulike tilstellingar og som kafeteria for Sølvgruvene som ligg rett attmed. Nokre rom i somme av bygningane er sette i stand slik dei var då det framleis var drift her.

Sølvgruvene[endre | endre wikiteksten]

Den kanskje viktigaste delen av museet er Sølvgruvene (Kongsberg Sølvverk) som ligg i Saggrenda, ca 8 km vest for Kongsberg. I sommarsesongen kan du ta eit minitog inn Christian VIIs stoll til Kongens Gruve, som var den største i Sølvverket. Det er ca 2 300 meter frå lyset og inn til endestasjonen for turistane. Då er du ca 342 meter under jordoverflata. Eitt av høgdepunkta inne i gruva er demonstrasjon av eit gammaldags heissystem, kalla «fahrkunst», som tok dei gamle gruvearbeidarane hundrevis av meter lenger ned i mørkret.

Utanfor gruvene og ved Sakkerhusa får ein i sommarhalvåret ta del i andre aktivitetar, som for eksempel gammaldags fyrsetjing.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]