Put

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Put eller putt kan ha fleire tydingar:

  • Ein salsopsjon (verdipapir), som ofte kan omsetjast på børsen.
  • I golf eit slag der ein er på greenen og slår ballen langs bakken.
  • Putt - flatbotna robåt.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.