Raud-grøn

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Innanfor politikken er grøn ein symbolfarge for parti med ein sterk miljøprofil og for parti som definerer seg sjølv til sentrum i politikken. Raud er ein symbolfarge for parti på venstresida.

Uttrykket raud-grøn eller raudgrøn blir i norsk språk no for tida bruka i to politiske samanhengar.

For det første er det den politiske fargekodinga Sosialistisk Venstreparti brukar om seg sjølv, «raudt for rettferd og grønt for miljø», som det heiter i partiet sin eigenreklame. Med det meiner dei raudt som den tradisjonelle fargen for sosialistiske parti, og i nyare tid grønt som fargen for miljøvernforkjemparar. SV signaliserer med dette at dei ønskjer å vere begge delar, og uttrykket «grøne sosialistar» er også blitt bruka i partiet. Den nordiske samanslutninga SV er med i heiter da også Nordic Green Left Alliance.

For det andre er «dei raudgrøne» ei samlenemning som blir bruka, etter tysk mønster, om ein allianse og eit regjeringssamarbeid mellom tradisjonelt «raude» parti og parti med «grøn» sjølvforståing. Dette gjeld i Tyskland dei «raude» sosialdemokratane og dei «grøne» Bündnis 90/Die Grünen. I Noreg gjeld det regjeringssamarbeidet mellom dei tradisjonelt sosialist-«raude» partia Arbeidarpartiet og SV på den eine sida og det tradisjonelt «grøne» Senterpartiet på den andre, etter valet i 2005. Nemninga er òg bruka om den styrande koalisjonen i Trondheim bystyre (Arbeidarpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet Dei Grøne).

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]