Udenrigsministeriet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Kontorbygget

Dette oppsettet omhandlar Danmarks udenrigsministerium. For udenrigsministerier i almindelighed, sjå Udenrigsministerium.'

Udenrigsministeriet er eit ministerium under Danmarks regjering, der skjøttar Danmarks utenrigspolitik, europapolitikk, utviklingspolitikk, sikkerhedspolitikk, handelspolitikk og folkerettslige oppgåver i forhold til omverdenen. Ministeriet har 1 350 tilsette, kor dei 500 er stasjonert i utlandet. Det årlege budsjettet vert fastlagt i Finanslov og er på omlag 1,5 milliard kroner.

til Ministeriets oppgåver er gjennom aktivt og engasjert diplomati å arbeida for Danmarks interesser og verdiar i forhold til omverda på ein måte som fremmjar danskanes friheit, tryggleik og velstand samt ein meir fredeleg og rettferdig verd med utvikling og økonomisk vekst for alle.

Det noverande udenrigsministerium afløste i 1848 Departementet for de Udenlandske Anliggender, som formelt var oppretta som sjølvstendig regjeringsorgan ved kongeleg kabinettordre av 24. desember 1770. Denne datoen vert difor ansett som ministeriets grundleggjingssdato. Ifølge Udenrigsloven utgjer Udenrigsministeriet i København saman med dei diplomatiske og konsulære representasjonar (78 ambassadar samt ei rekkje misjonar og konsulat) ein felles tenesta, kalla Udenrigstjenesten. Utover representasjonane har handelskontoret siden 2000 høyrt under Udenrigsministeriet. Handelskontor bistår danske verksemder på eksportmarknaden (sjå Danmarks Eksportråd).

Skjønt det er tala om eit ministerium, betener dets ansatte to ministrar; Utanriksminister og ministeren for nordisk samarbeide.[1] Den øvste embetsmannen er departementssjefen. I ministeriet øvste ledelseen inngår videre fire direktørar.


Rolle i olje-for-mat-skandale[endre | endre wikiteksten]

I 2007 hadde politi gjennom halvanna år freista å avhøyre medarbeidere ved Udenrigsministeriet i samband med den verdsomspennande olje-for-mat-skandala som føregjekk i Irak under Saddam Hussein. Udenrigsministeriet nekta å utlevera papir som politiet ynskte. Jursprofessor Lars Bygding Langsted skildra situasjonen som overordentlig uheldig.[2] Ei undersøking har funne at 2 200 verksemder og enkeltpersonar har betalt bestikkelse.[3] I juli 2007 svara Udenrigsministeriet skriftleg på spørsmål, men etter massiv kritikk uttalte utanriksminister Per Stig Møller at sikkerheitspoliti kunne koma til å tala med medarbeidare viss sikkerheitsspoliti ikkje var tilfredse med det skriftlege svar.[4]

Søravdeling i DANIDA[endre | endre wikiteksten]

Søravdelinga er eit organ internt i Danida. Frå 1963-91 var DANIDA ein sjølvstendig avdeling i ministeriet, DANIDA stod for Daninish Agency For International Development er bistandssamarbeide vorte integrert med resten av ministeriet i den såkalla Søravdelinga.[5]

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]