Varslar i samfunnet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Varslar (engelsk whistleblower, 'fløyteblåsar'), er ein person som avdekkjer og varslar om kritikkverdige eller ulovlege tilhøve[1] i selskap, organisasjonar eller offentlege institusjonar der vedkomande har vore eller er tilsett eller involvert på anna vis. I mange tilfelle har dei ansvarlege i føretaket eller organisasjonen freista å dyssa ned eller gløyme opplysningane om slike tilhøve eller freista å straffa varsleren, til dømes ved oppseiing. Fenomenet har fått stor merksemd i media dei siste (2015) åra, og varsling har ført til fleire kjende skandalar i offentleg forvalting og i næringslivet. Det finst enno ingen eintydig definisjon på kva som er varsling, i høve til det ein kan kalla ordinær problemrapportering.

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. «varslar» i Nynorskordboka.