Wikipedia:Samfunnshuset

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk


Samfunnshuset
Ordskiftestaden for Nynorsk Wikipedia

>> Legg til nytt emne


Sjå òg epostlista WikiNN-l - Innføring i Wikipedia - International users / Internationale Benutzer
I samfunnshuset samlar dei seg; storfolk og smått!

Innhaldsliste

Emne[endre | endre wikiteksten]

>> Legg til eit nytt emne
>> Kjellaren, arkiv over eldre diskusjonar

Wikipedia på smarttelefonar og nettbrett[endre | endre wikiteksten]

Utan referanse for påstanden vil eg tru at grovt rekna ein av fire lesarar les Wikipedia frå ein slik berbar dingst, og talet på bruken av desse aukar. Så vi bør tenke på desse lesarane når vi utformar artikkelsider. https://nn.m.wikipedia.org/wiki/Hovudside er ikkje stort å skryte av, er det nokon med kunnskap og mynde som kan gjere framsida litt betre på mobilen? --Roar (diskusjon) 7. desember 2013 kl. 09:37 (CET)

Jepp her bør vi få gjort noko. Både bokmål og engelsk har ei grei mobil-framside, medan den svenske fungerer dårleg etter mi meining. Kven kan sånt noko som dette? stykkjet (diskusjon) 2. januar 2014 kl. 21:43 (CET)

Mal:Infoboks namn på andre språk, Mal:Taksoboks[endre | endre wikiteksten]

Nokon innførte ein gong denne malen. Sjå døme Eg har komme fram til at han ikkje er bra: dels tar han for mykje plass når artikkelen blir presentert på mobilen, og eg ser same problem med artiklar på utskrift, boksen tar plass midtstilt på sida. Dessutan synest eg ikkje innhaldet er relevant, på skjermen kan vi bruke interwiki for å finne namn på andre språk. For fuglar er det namn på engelsk som er interessant, og i noko høve dei lokale namna for artar som er endemiske til eit mindre område. Så eg ville gjerne hatt plass for namn på engelsk og lokale namn i taksoboksen og dessutan plass til utbreiingskart. Eg vil gjerne plukke vekk Mal:Infoboks namn på andre språk på fugleartiklar når eg kjem over dei. Nokon som har synspunkt på det? --Roar (diskusjon) 7. desember 2013 kl. 09:37 (CET)

Ja, eg er einig i at denne malen fungerer dårleg, særleg i lag med taksoboks. Taksoboksen er elles mogen for oppdatering, det kunne til dømes vore kjekt å få inn gruppene trinnvis (t.d. som i språkboksane), og så kan me få med kart og eventuelt andre namn òg. Anna som trengst? --Ranveig (diskusjon) 7. desember 2013 kl. 11:26 (CET)
Engelsk har ingen offisiell status i Noreg. Om vi skal ha namn på engelsk bør vi òg ha dei på svensk, fransk og tysk. --Sigmundg (diskusjon) 7. desember 2013 kl. 13:42 (CET)
Det handlar ikkje om offisiell status på språk (for dette er ikkje ein wiki for Noreg, men for folk som les og skriv norsk), det handlar om å finne relevant informasjon. Når ein prøver å orientere seg om ei plante kan det vere nyttig å vite kva ho heiter på svensk, slik at ein lettare kan slå opp i svensk litteratur, eller på Google for den del. Det er vanleg i ein del faglitteratur å oppgje namn på nærskylde språk, sjå t.d. Norsk landbruksordbok eller Pattedyrboka. På Wikipedia har ein interwiki-lenkjene som, om alt er på stell, gjer same nytten. --46.15.84.104 8. desember 2013 kl. 00:09 (CET)
Ja, svensk, dansk og islands tykkjest meir fornuftig enn engelsk. Er ikkje latin det språket som er mest relevant? Men ein finn lett ut kva plantar heiter på andre språk ved å klikka på menyen til venstre. --Sigmundg (diskusjon) 8. desember 2013 kl. 06:36 (CET)
Dels samd med -46.15.84.104 og vil leggje til: Eg nemnte dette for fuglenamn og ikkje noko anna, og eg tenkte mest på artar vi ikkje finn i Noreg når vi ikkje har noko etablert forhold til det norske namnet. I ornitologien fungerer engelsk som eit lingua franca, det har med kor artiklar blir publiserte og med tradisjonell dominans av engelsk språk i ornitologien.[1] Når NOF publiserer norske namn på verdas fuglar,[2] er det norske namnet gjeve opp saman med det engelske og det vitskaplege namnet. I somme område kan nok fransk, portugisisk og spansk ha ein status, men det har dels med lokal namnebruk å gjere. Til dømes i Brasil der fleire artar berre har eit snevert utbreiingsområde har artane gjerne først fått eit namn på eit innfødd språk og deretter på portugisisk. Likeins på New Zealand, først på maori, deretter lokalt på engelsk og nokre ganger på "offisielt engelsk" konstruert av ein komité på andre sida av kloden. Då er det to lokale og eit "offisielt engelsk" namn som har status framfor alle andre språk. Når norske, danske og svenske fuglefolk møtast utanfor Europa og snakkar saman på egne tungemål er det håplaust å bruke dei skandinaviske namna fordi dei er så ulike. Berre engelske namn dugar, det engelske namnet er det som assosierer til arten. Korkje franske, tyske eller islandske fuglenamn har denne praktiske funksjonen. Derfor vil det vere nyttig med engelsk namn i taksoboksen for fuglar vi ikkje finn i Noreg. --Roar (diskusjon) 8. desember 2013 kl. 08:40 (CET)
Mal:Infoboks biologi er no på plass med nye, spennande parametrar. Eg har prøvd han ut på hare, laks og Yersinia pestis. «Andre namn» kan ein fylla på som ein vil. Malen kan prøvast ut og så eventuelt erstatta taksoboks. --Ranveig (diskusjon) 8. desember 2013 kl. 11:44 (CET)
Kva er årsaken til at du ønskjer å vise taksonomisk rang med trinnvis innrykk til høgre? Og kvifor vil du ikkje vise kategorinamn som klasse, orden, familie og slekt? Kva meiner andre skribentar her? Kvifor er ikkje layout og standard som på engelsk Wikipedia brukande som førebilete? Sjå en:Wikipedia:WikiProject_Birds#Taxoboxes og en:Wikipedia:WikiProject_Tree_of_Life/taxobox_usage. --Roar (diskusjon) 27. desember 2013 kl. 17:05 (CET)
Dette er eit forsøk på å tenkja nytt, med inspirasjon frå Engelsk og Bokmåls-Wikipedia. Layout minner meir om infoboksane me bruker i andre artiklar med meir informasjon enn berre taksonomi. I tillegg synest eg det er lettvint å kunna leggja automatiske data frå Wikidata når det finst.
Svært mange taksoboksar på Engelsk Wikipedia bruker no «unranked» for mange kategoriar i taksoboksen. Då passer det vel like godt å ikkje ha noko namn der? Innrykka viser tydelegare kva som er toppnivå og kva som er underordna, som i moderne kladistikk. Det skulle vera mogleg å leggja inn fleire nivå, også «unranked», om det er ønskjeleg. --Ranveig (diskusjon) 27. desember 2013 kl. 18:20 (CET)
Eg skjønar ikkje motivasjonen, og det kan sjølvsagt skyldas min totale blindskap: "Svært mange taksoboksar på Engelsk Wikipedia bruker no «unranked» for mange kategoriar" det har eg ikkje sett for klassen Aves. "Meir informasjon enn berre taksonomi", det er vel heller mindre informasjon når kategorinamna fell vekk? Å hente data frå Wikidata er eit langt, viktig steg framover, og det er ein heilt annan diskusjon, her spør eg om layout, struktur og informasjon som brukaren får tilgang på. Eg ser heller ikkje at noko blir tydelegare. Tvert i mot viss ein ikkje kan forankre namna i noko konkret og velkjent som klasse, orden, familie og slekt. Kva som ligg i moderne kladistikk er eg usikker på, men observerer at kategoriane orden, familie og slekt blir brukt som før ved skildring av grupper av fuglar, også i nye publikasjonar og av folk som nyleg har gjort sin PhD på emne innan fuglar. Det eg er overtydd om ut frå kunnskap og erfaring er at omgrepa orden, familie og slekt er viktige som kommunikasjonsmiddel om fuglar, og dessutan for å handtere og presentere informasjon. Å ta det vekk frå Wikipedia-artiklar verkar litt destruktivt. Kanskje den ny malen kan gjerast slik at det som blir lista under Systematikk alternativt kan bli presentert som i den gamle? --Roar (diskusjon) 27. desember 2013 kl. 19:32 (CET)
Det har vore biologar innom her som nærast har gjeve inntrykk av at slike gammaldagse ting som familie, klasse o.l. er på veg ut. Men me kan sjølvsagt ha eit system for kategoriar med namn og eit utan. Til dømes nivå 1, 2, 3 osb. for dei utan, medan kategoriar som er oppgjevne med namn viser dette. Eg kan sjå på det og laga ein kladd. Er du i så fall framleis imot innrykk? -- Ranveig (diskusjon) 27. desember 2013 kl. 20:12 (CET)
Det finst ikkje haldepunkt for at den tradisjonelle systematikken er på veg ut, og om den var det skal eit leksikon likevel formidle i ei trygg og konservativ form utan nye teoriar. Tekstinnrykk i taksoboksar ser eg på som ein freistnad på ut illustrere fylogenetiske samband, men trur ikkje taksoboksen er rette staden for det. Viss engelsk og tysk Wikipedia ein dag går over til taksoboks utan å bruke omgrepa klasse, orden, o.s.b. kan vi òg revurdere.
Dette blei litt avsporing frå det første innlegget: eg er opptatt av at taksoboks òg ser bra ut på mobiltelefon og i bokutgåva. --Roar (diskusjon) 28. desember 2013 kl. 10:19 (CET)

Morten Haugen ble kåret til årets Wikipedianer 2013[endre | endre wikiteksten]

Morten Olsen Haugen blir kåret til årets Wikipedianer i Norge 2013

Morten Haugen ble i helgen under Wikipedia Academy kåret til årets Wikipedianer. Morten Haugen har i en årrekke deltatt med solide bidrag på de norske Wikipedia utgavene. Hans arbeid med anbefalte og utmerkede artikler på Wikipedia har ført til at vi har en rekke artikler med god kvalitet noe som hever kvaliteten på vårt oppslagsverk. Det var et samstemmig styre i Wikimedia Norge som gikk inn for at Morten skulle få prisen som årets Wikipedianer i 2013. --Jarle Vines (diskusjon) 16. desember 2013 kl. 12:27 (CET)

Gratulerer og takk for bidraga, Morten! --Ranveig (diskusjon) 16. desember 2013 kl. 12:40 (CET)
Gratulere, Orland! Hogne (diskusjon) 16. desember 2013 kl. 15:45 (CET)
Sluttar meg til gratulantane! HallvardLid (diskusjon) 16. desember 2013 kl. 19:36 (CET)
Takk og takk, og godt nytt år til alle oss som lager verdas største nynorskleksikon! Mbh --M. Haugen (diskusjon) 30. desember 2013 kl. 08:49 (CET)
Det er ein verdeg vinner! Bjoertvedt (diskusjon) 10. januar 2014 kl. 01:50 (CET)
Stor ære! Og velfortjent. --Knut (diskusjon) 10. januar 2014 kl. 07:20 (CET)

Velkommen Tor Arne, Astrid, og Jorid[endre | endre wikiteksten]

Wikimedia Norges første ansatte, foran Wikimedia Norges første kontorer. Tor Arne, Astrid, Jorid.

På vegne av styret i Wikimedia Norge er det en glede å ønske våre første ansatte velkommen til bevegelsen! De hadde sin første felles arbeidsdag onsdag 8. januar, i Wikimedia Norges nye (halvferdige) lokaler på Tøyen. Informasjon om husvarmingsfest følger. Våre nye ansatte skal det neste halve året hjelpe oss med å få tilbudet til medlemmer og aktive wikipedianere betraktelig opp. Noen av dere har allerede møtt noen av dem enten på Wikipedia Academy i desember, eller i lunsjer og korte møter med aktive bidragsytere i desember. De første oppgavene Tor Arne, Astrid og Jorid tar fatt på, inkluderer både Grunnlovsjubileet, samarbeidene med kultursektoren, tilbud til nye og gamle bidragsytere, mobilisering av flere kvinner til Wikipedia, og andre kjerneoppgaver i 2014. Vi har allerede erfart hvordan Wikimedia Sverige har maktet å øke aktivitetsnivået mye ved hjelp av et lite sekretariat. Vårt mål er å bygge en tilsvarende ressurs for Wikipedia- og Wikimedia-miljøene her i Norge.
De ansatte vil betales for å støtte bevegelsen med arrangementer, informasjonsarbeid, osv - ikke for å redigere. Dere vil likevel se dem opprette både brukerprofil og øve seg på redigering, som ledd i å bli kjent med Wikipedia og hvordan det fungerer. Denne kunnskapen om Wikipedia er avgjørende for å kunne støtte styret i arbeidet for å fremme prosjektet. Styret ser fram til å samarbeide med Tor Arne, Astrid og Jorid! Med vennlig hilsen, Bjoertvedt (diskusjon) 10. jan. 2014 kl. 01:36 (CET)

Bilder fra Riksantikvarens fotoarkiv[endre | endre wikiteksten]

Flagg og oppbud i forbindelse med avdukingen av Petter Dass-monumentet.
Bergenserene også ute med flagg på Torvallmeningen.

I forbindelse med Wikipedian in Residencesatsingen til Riksantikvaren i fjor var en av målene og laste opp bilder (rundt 4750 bilder totalt) som hadde falt i det fri fra Riksantikvarens bildebiblotek. Nå har endelig jobben begynt (med ca. 120 unnagjort så langt) og resultatene dukker opp i kategoriene for kulturminner i kommune på commons (se commons:Category:Cultural heritage monuments in Norway), for de riktig så ivrige kan opplastingen følges direkte her. Profoss (diskusjon) 13. januar 2014 kl. 20:23 (CET)

WikiProject Medicine[endre | endre wikiteksten]

Hei!

Eg har delteke bittelitt på norske Wikipedia-sider, mest før i tida. Eg er ganske aktiv på dei engelske. No er det nokon som vil blande meg opp i omsetjingsprosjektet til "WikiProject Medicine" som einslags mellommann, og eg har sagt 'ja'.

Kort sagt, nokre av dei beste av dei viktige engelskspråklege medisinske artiklar vert sett om til mange språk av friviljuge omsetjarar, helst med medisinsk bakgrunn. Desse folka er ikkje med i Wikipedia.

Eg har ikkje studert på følgjande enno, men må visst ta til med det:

 • The program is described here [3].
 • Progress is here [4]
 • Instructions on how to access articles and add them are here [5].

No, grunna ein del diskusjon(!) som eg har sett, vil eg ikkje gjere noko på nn eller nb før programmet er diskutert her. Om det alt er diskutert her einkvanstad, ver venleg og vis meg kor det er. Her er diskusjonane eg har lese gjennom:

Svenskane er, som de kan sjå, ikkje nett glade for innblandinga. Det ser ut for meg som om det kanskje ikkje hadde blitt (så) problematisk, om dei hadde hatt høve til å drøfta prosjektet før det vart sett i gang.

Difor skriv eg til dykk. Er det nokon som meiner noko om dette? Eg skriv dette innlegget på både bokmål si side Tinget og nynorsk si side Samfunnshuset. Fint om dei to norske wp kan verte samde...) --Hordaland (diskusjon) 15. januar 2014 kl. 04:00 (CET)

Interessant diskusjon på svensk wikipedia om saka. Eg er nok i utgangspunktet meir positiv, men tenkjer at sjølve utlegginga bør skje av lokale brukarar her på nn, slik at artiklane og bli gjennomlest med det perspektivet før dei blir publisert. stykkjet (diskusjon) 15. januar 2014 kl. 09:15 (CET)
Det er alltid ein god idé å lufta store og halvstore prosjekt på førehand. Dette ser ut til å vera ein god idé som vil fylla nokre hòl. Den einaste måten eg kan sjå at det vil skapa problem er om mange artiklar blir lagt inn samtidig, utan noko form for gjennomgang. Erstatting av godt innhald utan forsøk på å fletta det nye med det gamle kan også skapa irritasjon, men eg trur ikkje det vil vera noko stort problem. Me har ikkje så mange medisinartiklar i toppform. --Ranveig (diskusjon) 15. januar 2014 kl. 10:13 (CET)
Eg konkluderer med at:
1) Ja, dette vil vi ha
2) Vi vil ha det langsamt, om prosjektet legg ein artikkel inn kvar veke eller sjeldnare, så skal vi klare å følgje med.
3) Artiklane må merkast, t.d. med ein eigna kategori.
~ Hogne (diskusjon) 15. januar 2014 kl. 16:16 (CET)
Hallo igjen. Så flott å sjå at responsen er i utgangspunktet positiv på både nn og nb, sjølv med alle slags atterhald. Eg har teke til med å sjå på lista over artiklane som Prosjektet har byrja med på andre språk og samanlikne med kva nn or nb evt. manglar. Er ikkje ferdig med lista (30 artiklar), men den første eg ser som ein kandidat er Streptococcal pharyngitis på engelsk som er Halsbetennelse her. Bokmål har ein heller kort artikkel og nynorsk har inkje (med mindre sjukdommen heiter noko anna på nynorsk?).
Det er bra om det er folk her som vil arbeide med korrektur, med fletting av det nye med det som de har frå før, og evt. med reparasjon av kjelder om turvande; eg kan og hjelpe til. Eg kjem att med meir om ei stund. Helsing --Hordaland (diskusjon) 16. januar 2014 kl. 12:33 (CET)

Request for comment on Commons: Should Wikimedia support MP4 video?[endre | endre wikiteksten]

I apologize for this message being only in English. Please translate it if needed to help your community.

The Wikimedia Foundation's multimedia team seeks community guidance on a proposal to support the MP4 video format. This digital video standard is used widely around the world to record, edit and watch videos on mobile phones, desktop computers and home video devices. It is also known as H.264/MPEG-4 or AVC.

Supporting the MP4 format would make it much easier for our users to view and contribute video on Wikipedia and Wikimedia projects -- and video files could be offered in dual formats on our sites, so we could continue to support current open formats (WebM and Ogg Theora).

However, MP4 is a patent-encumbered format, and using a proprietary format would be a departure from our current practice of only supporting open formats on our sites -- even though the licenses appear to have acceptable legal terms, with only a small fee required.

We would appreciate your guidance on whether or not to support MP4. Our Request for Comments presents views both in favor and against MP4 support, based on opinions we’ve heard in our discussions with community and team members.

Please join this RfC -- and share your advice.

All users are welcome to participate, whether you are active on Commons, Wikipedia, other Wikimedia project -- or any site that uses content from our free media repository.

You are also welcome to join tomorrow's Office hours chat on IRC, this Thursday, January 16, at 19:00 UTC, if you would like to discuss this project with our team and other community members.

We look forward to a constructive discussion with you, so we can make a more informed decision together on this important topic. Keegan (WMF) (talk) 16. januar 2014 kl. 07:46 (CET)

110 000 artiklar![endre | endre wikiteksten]

Om eg ikkje har talt heil feil så vart Harestua stasjon artikkel nummer 110 000 på Nynorsk Wikipedia i går. --Frokor (diskusjon) 28. januar 2014 kl. 18:21 (CET)

Bra vi også får anonyme bidrag :-) Gratulere alle kjende og ukjende!
Sjølv har eg ikkje skrive så mykje her dei siste månadene, men eg brukar oppslagsverket nærast dagleg. --Knut (diskusjon) 28. januar 2014 kl. 18:31 (CET)
Wikipedia like.png Hogne (diskusjon)

Vinnere av femmila i Holmenkollen[endre | endre wikiteksten]

Det er en som etterspør en artikkel om vinnere av 5-mila i Holmenkollen. (Ticket#2014010910003891) Det finnes en svensk artikkel Femmilen i Holmenkollen, men ikke noen på nynorsk Femmila i Holmenkollen. Det bør vel også sjekkes at det vi har av artikler om vinnere faktisk bruker de samme navnene. Den svenske siden mangler vinnere mellom årene 1951 - 1962, men skal utover det være komplett. Hvis noen har lyst så feel free! — Jeblad 31. jan. 2014 kl. 00:22 (CET)

Special:Nearby[endre | endre wikiteksten]

For å få Special:Nearby til å fungere (denne må fungere for at posisjonssøk med mobiler skal fungere, så må dere legge til {{#coordinates}} i malen Mal:Koord. Ta en titt nederst i koden på w:no:Mal:Koord så seer dere hvordan det skal gjøres. Muligens kan det ta noe tid før posisjonsmarkørene dukker opp, og muligens må det legges inn en «bug» i Bugzilla. Gi meg et hint om jeg skal gjøre noe av dette. — Jeblad 31. januar 2014 kl. 00:34 (CET)

Wikiverksted på Norsk Folkemuseum 26.2.2014[endre | endre wikiteksten]

Hei, bli med på wikiverksted på Norsk Folkemuseum onsdag 26.2! Omvisning og deretter skriveverksted med utgangspunkt i utstillingen 1814 - Spillet om Danmark og Norge. Håper mange blir med! Mer informasjon og påmelding. Spørsmål eller innspill, ta kontakt med meg! --WMNOastrid (diskusjon) 5. feb. 2014 kl. 20:46 (CET)

Tilgang til bokhylla.no fra utlandet[endre | endre wikiteksten]

Hei, er det noen som trenger tilgang til bokhylla.no fra utenlandsk ip-adresse? Send meg beskjed, så tar jeg det videre med Nasjonalbiblioteket! WMNOastrid (diskusjon) 5. feb. 2014 kl. 10:31 (CET)

Vel, eg har stort sett gjeve opp å bruka henne fordi alle dei interessante søketilslaga er stengde for meg (eg bur i Storbritannia). --Ranveig (diskusjon) 11. februar 2014 kl. 16:25 (CET)
Hei, om du sender navn, e-postadresse og postadresse til meg (astrid@wikimedia.no) så videreformidler jeg til Nasjonalbiblioteket. De kan da gi deg tilgang for 6 måneder av gangen. WMNOastrid (diskusjon) 12. februar 2014 kl. 15:07 (CET)

Akkreditering til Norges Bank sin årsmiddag torsdag 13.2[endre | endre wikiteksten]

Hei, er det noen (har to akkrediteringer) flinke fotografer som ønsker akkreditering til Norges Bank sin årsmiddag i Oslo i morgen kveld? Ta kontakt med meg - førstemann til mølla! Presseansvarlig hos Norges Bank må ha navnene på interesserte så fort som mulig. WMNOastrid (diskusjon) 12. februar 2014 kl. 14:59 (CET)

Jubileer[endre | endre wikiteksten]

Det gjeng føre seg eit ordskifte på bokmåls-Tinget, om korvidt ein skal gjere artikler om runde jubileer meir synleg på framsida der. Om de har lyst til å gjere til dømes 1814-hendingane meir utheva på framsida til nynorsk-utgåva, så har eg oppretta ein oversikt over dagane i året, med alle jubile som er "runde", det vil seie deleleg med 5 år. Dei verkelege jubilea som er deleleg på 25 år, er merka i fete typar. Her er det jo og mange gode tips til artiklar som kan skrivast eller forbetrast! Dette er artiklar som uansett kjem på framsida den aktuelle dagen, i boksen "I dag". Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 18. feb. 2014 kl. 02:09 (CET)


The Verge om vandalismebekjemping[endre | endre wikiteksten]

Interessant artikkel frå The Verge om menneske - og maskinar - som sporar opp vandalar og troll på Wikipedia! Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 18. februar 2014 kl. 20:39 (CET)

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[endre | endre wikiteksten]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

Amendment to the Terms of Use[endre | endre wikiteksten]

Overvakingslista[endre | endre wikiteksten]

Eg fekk nyleg den følgjande mailen frå brukar:Erle Hind, som gjerne vil få mail når det skjer endringar med hennar artiklar. Eg har tipsa henne om å haka av i boksen for overvaking på kvar ny artikkel ho opprettar. Er det andre som kan hjelpa? HallvardLid (diskusjon) 24. februar 2014 kl. 15:24 (CET)


Hei Hallvard! Eg må spørje om hjelp når det gjeld Nynorsk Wikipedia. Eg arbeider som musikkarkivar i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, og me arbeider for tida med ei Wikipedia-satsing. Eg har oppretta og utbetra ei rekkje artiklar om utøvarar knytt til fylket, og vil gjerne få ein e-post for kvar minste endring som blir gjort i tekstane. Eit døme er frå 20. februar, då du gjekk inn og ordna ymse kategoriar og fødd-malar på Lena Skjerdal og Oline Løvlid. Under innstillingar – brukaropplysningar hadde eg opphavleg registrert jobbmailen min (<e-post>), men fordi eg tenkte det kanskje var noko gale sidan eg ikkje fekk mail om endring, endra eg den til ein av dei private mailane mine (<e-post>). Men eg får framleis ikkje ein einaste mail om endringar, store eller små, gjort i artiklane eg har oppretta eller utbetra.

Om du har høve til å hjelpe meg og kanskje forklare meg kva det er eg har gløymd å huke av på, for å få epost om alle endringar, så hadde eg sett pris på det. På førehand hjarteleg takk for hjelpa!

Beste helsing Erle

Har ho haka av boksen under staden der ein gjev opp e-postadressa, då? --Njardarlogar (ordskifte) 25. februar 2014 kl. 19:01 (CET)
Eit alternativ er sjølvsagt å hake av for Overvak alle sidene eg redigerer på i Innstillingar, og så sjå på Overvakingslista etterpå. Trondtr (diskusjon) 13. mars 2014 kl. 20:11 (CET).
Eg (trur eg) får melding om endringar i form av eit tal ved sida av brukarnamnet mitt i lina heilt øvst i skjermbiletet. Når eg er innlogga, vel og merke. Men korleis desse funksjonane skal verke, er eg usikker på. --Knut (diskusjon) 13. mars 2014 kl. 22:42 (CET)

Call for project ideas: funding is available for community experiments[endre | endre wikiteksten]

IEG key blue.png

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

Do you have an idea for a project that could improve your community? Individual Engagement Grants from the Wikimedia Foundation help support individuals and small teams to organize experiments for 6 months. You can get funding to try out your idea for online community organizing, outreach, tool-building, or research to help make Wikipedia better. In March, we’re looking for new project proposals.

Examples of past Individual Engagement Grant projects:

Proposals are due by 31 March 2014. There are a number of ways to get involved!

Hope to have your participation,

--Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 28. februar 2014 kl. 20:44 (CET)

Request for translation[endre | endre wikiteksten]

Dear colleagues, please translate the article en:Ryhor Baradulin. Thank you in advance. --Rymchonak (diskusjon) 3. mars 2014 kl. 12:35 (CET)

It should perhaps be noted that Rymchonak has been request-spammning quite a few editions of Wikipedia recently. - Tournesol (diskusjon) 4. mars 2014 kl. 10:09 (CET)

Wikiverksted på Preus museum 26.3[endre | endre wikiteksten]

Den 26.3 arrangerer Wikimedia Norge og Preus museum wikiverksted på Preus museum i Horten. Først blir det omvisning på museet, så skriveverksted for nye óg erfarne wikipedianere. Kuratoren på museet har satt opp en liste over emner det mangler artikler om på Wikipedia, som vi kan ha som utgangspunkt. Vi håper det er mange som har anledning til å bli med! Påmelding her WMNOastrid (diskusjon) 3. mars 2014 kl. 20:19 (CET)

Vekas tevling: Kvinnedagen[endre | endre wikiteksten]

I både veke 10 og 11 er vekas tevling kvinnedagen, og vi oppfordrar særleg til oppretting og betring av artiklar innan feminisme og kvinnesak. Førstepremie er to billettar til Lady Gaga-konserten i Oslo 29/9-14, mens andre- og tredjepremier er gavekort på 1000 og 500 kroner. Bli med, vinn, og gjer Wikipedia betre! --Jorid Martinsen (diskusjon) 5. mars 2014 kl. 21:20 (CET)

SNL - Begrensa gjenbruk[endre | endre wikiteksten]

Nettsida til Store Norske Leksikon ser ut til å ha stramma inn på krava for artiklane sine. Så vidt eg hugsar hadde dei tidlegare eit system med fri lisens og begrensa lisens, men no er desse kategoriane endra til fri/ begrensa gjenbruk. Me og andre skribentar kan fritt bruka artiklar som kjelde viss dei har fri gjenbruk, men artiklar med begrensa gjenbruk kan no berre reproduserast når ein har fått løyve direkte frå artikkelforfattaren i SNL. Sitat er framleis lov. Meir om begrensa gjenbruk på SNL kan lesast her. Til orientering! HallvardLid (diskusjon) 6. mars 2014 kl. 10:31 (CET)

Proposed optional changes to Terms of Use amendment[endre | endre wikiteksten]

Hello all, in response to some community comments in the discussion on the amendment to the Terms of Use on undisclosed paid editing, we have prepared two optional changes. Please read about these optional changes on Meta wiki and share your comments. If you can (and this is a non english project), please translate this announcement. Thanks! Slaporte (WMF) 13. mars 2014 kl. 22:56 (CET)

Catalan Culture Challenge[endre | endre wikiteksten]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

The Catalan-speaking world... Want to find out more? From March 16 to April 15 we will organise the Catalan Culture Challenge, a Wikipedia editing contest in which victory will go to those who start and improve the greatest number of articles about 50 key figures of Catalan culture. You can take part by creating or expanding articles on these people in your native language (or any other one you speak). It would be lovely to have you on board. :-)

We look forward to seeing you!

Amical Wikimedia--Kippelboy (diskusjon) 16. mars 2014 kl. 06:52 (CET)

SENT på Teknisk museum 10.4[endre | endre wikiteksten]

Wikimedia Norge er så heldige at me har blitt invitert til å ha eit drop in-wikiverksted på SENT på Norsk Teknisk Museum torsdag 10.4. Er det nokon som kan tenkje seg å bli med og vise/lære folk litt om Wikipedia? Forrige SENT kan ein lese om her. Det blir gøy - så ta gjerne kontakt med meg!--WMNOastrid (diskusjon) 21. mars 2014 kl. 11:43 (CET)

Kva skal WMNO prioritera?[endre | endre wikiteksten]

Wikimedia Noreg har årsmøte 26. april, og styret vil i april utarbeide eit forslag til arbeidsplan. Kva bør WMNO satse på i resten av 2014, og utover fyrste halvår 2015? Alle gode innspel mtas imot med stor takk. På vegne av styret, Bjoertvedt (diskusjon) 28. mars 2014 kl. 19:58 (CET)

Valkomiteen i Wikimedia Noreg har no publisert ei innstilling til nytt styre, sjå [6]. Det er framleis høve til å melde seg som kandidat, ta kontakt med komiteen om du har interesse i å vere med. For Valkomiteen, Mvh. Kjetil_r 23. april 2014 kl. 00:59 (CEST)

Changes to the default site typography coming soon[endre | endre wikiteksten]

This week, the typography on Wikimedia sites will be updated for all readers and editors who use the default "Vector" skin. This change will involve new serif fonts for some headings, small tweaks to body content fonts, text size, text color, and spacing between elements. The schedule is:

 • April 1st: non-Wikipedia projects will see this change live
 • April 3rd: Wikipedias will see this change live

This change is very similar to the "Typography Update" Beta Feature that has been available on Wikimedia projects since November 2013. After several rounds of testing and with feedback from the community, this Beta Feature will be disabled and successful aspects enabled in the default site appearance. Users who are logged in may still choose to use another skin, or alter their personal CSS, if they prefer a different appearance. Local common CSS styles will also apply as normal, for issues with local styles and scripts that impact all users.

For more information:

-- Steven Walling (Product Manager) on behalf of the Wikimedia Foundation's User Experience Design team

Kjønnsubalansens påvirkning på Wikipedia[endre | endre wikiteksten]

Hei alle sammen. Jeg har blitt utfordra av Fett (tidsskrift) til å skrive en tekst om hvorfor det er viktig med flere kvinnelige bidragsytere på Wikipedia, og hvilken betydning kjønnsubalansen har. Og her vil jeg gjerne ha innspill og meninger fra dere som bidratt mye. Ser dere noe tendenser ut fra hva som skrives om, hvordan noe skrives, hva som debatteres e.l. som dere tror handler om kjønn? Bruk gjerne diskusjonsida mi til å svare! --WMNOjorid (diskusjon) 2. april 2014 kl. 14:20 (CEST)

Si din mening om WMF-diskusjonene i Berlin[endre | endre wikiteksten]

I slutten av denne uken starter det årlige møtet mellom chapterne (land-foreningene) under Wikimedia Foundation, i Berlin. Se fullt program med skisse til diskusjonene her, hvor diskusjonene starter fredag. Også Wikimedia Norge deltar. Dersom du har meninger om noen av disse diskusjonene, og vil diskutere disse eller formidle ditt syn til de som drar, så kan du enten sende en mail til styrelederen, eller skrive en melding / innlegg direkte i tråden her. Med vennlig hilsen, Bjoertvedt (diskusjon) 7. april 2014 kl. 23:13 (CEST)

Følg med på Berlin-konferansen[endre | endre wikiteksten]

Wikimedia Norge rapporterer jevnlig fra den pågående Wikimedia Chapter-konferansen her.

Årsmøtet til Wikimedia Norge[endre | endre wikiteksten]

Årsmøtet til Wikimedia Norge ble gjennomført i våre nye lokaler i Kolstadgaten 1 lørdag den 26. april. 19 medlemmer med stemmerett var representert, noen av dem hadde levert fullmakter. Etter en del debatt ble styret sitt forslag til budsjett vedtatt. Det er det største budsjettet i foreningens historie. Styrets forslag til Strategi 2011–2015 og arbeidsplan ble vedtatt med en noe endret ordlyd, men med samme innhold. Vedtektene ble endret på to punkter. Ansatte kan delta på styrets møter og kravet til å få stemmerett på årsmøtet er redusert til medlemskap en måned før årsmøtet, mot tidligere tre måneder. Årsmøtet valgte følgende styre: Jarle Vines (leder), Erlend Bjørtvedt (nestleder), Hogne Neteland (styremedlem), Knut Hjelleset (styremedlem), Ole Anders Flatmo (styremedlem), Astrid Carlsen (styremedlem), Trond Trosterud (styremedlem) og Harald Groven (varamedlem) Årsmøtet fikk til slutt se den nye rekrutteringsfilmen som er laget av Tor Arne Bjerke. Filmen ble godt mottatt. Det nye styret vil ha fokus på å ha større kontakt med de forskjellige Wikipedia miljøene og vil ta mot konstruktive innspill med glede. Vennlig hilsen --Jarle Vines (diskusjon) 27. april 2014 kl. 20:42 (CEST)

Wikipedia Library, gratis tilgang[endre | endre wikiteksten]

Wikipedia Library gir gratis tilgang til en rekkje oppslagsverk og tidsskrifter, blant anna til Oxford University Press. Sjekk oversikt og tilgang her. WMNOastrid (diskusjon) 29. april 2014 kl. 15:29 (CEST)

Join the Umepedia Challenge![endre | endre wikiteksten]

Hi there, first off all, sorry for writing in English. Please help translate this message to your language!

This month (1st-31st May) you are invited to take part in a writing contest about the northern city of Umeå, which currently is the European Capital of Culture. We need these 40 important articles availiable in nynorsk as we hope to place QRpedia signs next to these landmarks in Umeå during 2014. This would make Umeå the first Wikipedia city in the Nordic countries! :-)

I hope that you will join the fun and take part in translating or improving these 40 articles and win great prizes! Kind regards, John Andersson (WMSE) (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 15:09 (CEST) (project manager for Umepedia)

Fleire flinke wikipedianare til wikiverksted på Filmens hus i kveld etterlyses![endre | endre wikiteksten]

Det er mange påmelde, langt dei fleste nybegynnare, så me skulle gjerne hatt med oss nokon fleire flinke wikipedianare som kan hjelpe til med redigeringsopplæring den siste timen. Nokon som held til i Oslo-området og har tid og lyst? Send meg gjerne ein e-post: astrid@wikimedia.no. Meir info her. PS: Det skal regne i alle tilfelle, og det blir suppeservering undervegs!WMNOastrid (diskusjon) 5. mai 2014 kl. 12:14 (CEST)

No one needs free knowledge in Esperanto[endre | endre wikiteksten]

There is a current discussion on German Wikipedia on a decision of Asaf Bartov, Head of WMF Grants and Global South Partnerships, Wikimedia Foundation, who rejected a request for funding a proposal from wikipedians from eowiki one year ago with the explanation the existence, cultivation, and growth of the Esperanto Wikipedia does not advance our educational mission. No one needs free knowledge in Esperanto. On meta there has also started a discussion about that decision. --Holder (diskusjon) 5. mai 2014 kl. 12:38 (CEST)

Omvising og fotosafari på Naturhistorisk museum[endre | endre wikiteksten]

Den 11. juni kl. 15–16 har Petter Bøckman frå Naturhistorisk museum en omvising for alle wikipedianare som vil lære meir om museets samling. Dessutan blir det anledning til å ta så mange bilde ein vil! Oppmøte ved inngangen til Botanisk hage i Monrads gate kl. 1450. Håper mange har anledning til å bli med! --WMNOastrid (diskusjon) 13. mai 2014 kl. 16:26 (CEST)


Fem søknadar om statstilskott[endre | endre wikiteksten]

Det har kommet inn minst fem søknadar om statstilskott til nettbaserte leksika. Wikimedia Noreg har søkt om midler til å styrka fagformidlinga og den kulturelle formidlinga via Wikipedia på samisk og nynorsk, samt biletprosjekt. Søknadar frå både Egmont, SNL og Wikimedia Noreg kan lesast på Wikimedia Noreg si nettside. Med vennleg hilsen, Bjoertvedt (diskusjon) 23. mai 2014 kl. 23:12 (CEST)

Media Viewer[endre | endre wikiteksten]


Greetings, my apologies for writing in English.

I wanted to let you know that Media Viewer will be released to this wiki in the coming weeks. Media Viewer allows readers of Wikimedia projects to have an enhanced view of files without having to visit the file page, but with more detail than a thumbnail. You can try Media Viewer out now by turning it on in your Beta Features. If you do not enjoy Media Viewer or if it interferes with your work after it is turned on you will be able to disable Media Viewer as well in your preferences. I invite you to share what you think about Media Viewer and how it can be made better in the future.

Thank you for your time. - Keegan (WMF) 23. mai 2014 kl. 23:29 (CEST)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!


Module:Infobox > Modul:Infoboks[endre | endre wikiteksten]

So mykje har endra seg på Wikipedia sidan eg var ein aktiv redaktør! Denne nye "modul"-saken likar eg ganske godt, men det skal ta mykje tid føre eg skal vere i stand til å lage det sjølv. Difor ville eg spørje om det finst nokon på vår Wiki som allereie kjenner Lua-språket og kunne adaptere en:Module:Infobox til nynorsk (med omsetjing der det er mogleg). Me har litt rot med infoboks-malane og å uniformisere dei ved hjelp av "modulisering" synest - i det miste for meg - å vere ein god idé. Kva tykkjer de? Michalite (diskusjon) 25. mai 2014 kl. 15:43 (CEST)

Det kan nok gjerast, men kva spesifikt med det gjeldande infobokssystemet her er det som ikkje verkar? Eg trudde det skulle vera nokolunde OK, om ikkje heilt oppdatert. --Njardarlogar (ordskifte) 26. mai 2014 kl. 21:58 (CEST)
Den nye strukturen kunne vel hjelpe å standarisere kor infoboksane ser ut og ogso å oppdatere sjølve infoboks-malet om nødvendig på ein enkel, einsarta måte. No har me ulike slags infoboksar som ser kvar annleis ut og som har kvar annleis formatering (kan ein bruke akkurat dette ordet på norsk her?). Sjølv om innføringa av det nye systemet vil sannsynlegvis ta litt tid, skal det vere mykje enklare å lage nye infoboksar med uniform utsjåande og relativt lett forståeleg kodeskjema. Det er jo berre forslag, men eg trur akkurat denne idén frå en.wiki kan me godt stele :) Michalite (diskusjon) 29. mai 2014 kl. 21:45 (CEST)
Eg trur i prinsippet det er ein god idé å få eit sameint infobokssystem som verker og er lett å bruka, og eg går ut frå at modulen gjer det. Men eg har dessverre ikkje snøring på Lua, så den einaste måten me kan få det inn på er om dei/den som har peiling har tid og ork til å gjera det. --Ranveig (diskusjon) 2. juni 2014 kl. 12:26 (CEST)
@Michalite Me har alt Mal:Infoboks frå en:. So vidt eg skjøner det, er Infobox-modulen i hovudsak ei vidareføring av denne (kan henda med eit par ekstra triks som berre er mogelege med Lua). Eg trur eg kan nok Lua til å implementera modulen, men har mykje anna å ta meg til for tida. :-) --Njardarlogar (ordskifte) 3. juni 2014 kl. 19:18 (CEST)
Det kan jo vente, for me skundar oss ingen stadar, ikkje sant? :) Berre gje meg beskjed når du eventuelt er ferdig med dette og so kan eg gå vidare med alt den unifisering :) --Michalite (diskusjon) 4. juni 2014 kl. 19:59 (CEST)

Using only UploadWizard for uploads[endre | endre wikiteksten]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. It was noted that on this wiki upload is not fully functional for users, who will experience a very difficult and/or illegal uploading. In fact, the licenses/copyright tags dropdown is empty, making it hard or impossible to comply with copyright requirements during upload itself.

Presumably, you don't have interest nor energies to have hundreds templates with the now required HTML, even less a local EDP. I propose to have

so that you can avoid local maintenance and all users can have a functioning, easy upload interface in their own language. All registered users can upload on Commons and existing files will not be affected.

All this will get done around 2014-07-03.

 1. If you disagree with the proposal, just remove your wiki from the list. Remember also to create MediaWiki:Licenses locally with any content (see a simple example), or uploads will be soon disabled anyway by MediaWiki itself (starting in version 1.24wmf11).
 2. To make the UploadWizard even better, please tell your experience and ideas on commons:Commons:Upload Wizard feedback.

Nemo 19. juni 2014 kl. 15:09 (CEST)

Media Viewer is now live on this wiki[endre | endre wikiteksten]


Media Viewer lets you see images in larger size

Greetings— and sorry for writing in English, please translate if it will help your community,

The Wikimedia Foundation's Multimedia team is happy to announce that Media Viewer was just released on this site today.

Media Viewer displays images in larger size when you click on their thumbnails, to provide a better viewing experience. Users can now view images faster and more clearly, without having to jump to separate pages — and its user interface is more intuitive, offering easy access to full-resolution images and information, with links to the file repository for editing. The tool has been tested extensively across all Wikimedia wikis over the past six months as a Beta Feature and has been released to the largest Wikipedias, all language Wikisources, and the English Wikivoyage already.

If you do not like this feature, you can easily turn it off by clicking on "Disable Media Viewer" at the bottom of the screen, pulling up the information panel (or in your your preferences) whether you have an account or not. Learn more in this Media Viewer Help page.

Please let us know if you have any questions or comments about Media Viewer. You are invited to share your feedback in this discussion on MediaWiki.org in any language, to help improve this feature. You are also welcome to take this quick survey in English, en français, o español.

We hope you enjoy Media Viewer. Many thanks to all the community members who helped make it possible. - Fabrice Florin (WMF) (talk) 19. juni 2014 kl. 23:54 (CEST)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

VisualEditor global newsletter—June 2014[endre | endre wikiteksten]

This is a one-time mailing to projects that may need this information. Future newsletters will be available as opt-in only. To receive future newsletters (about one per month), please add your page to the subscribers' list at m:VisualEditor/Newsletter. You're welcome to translate to your language.


VisualEditor-logo.svg
The character formatting menu

Did you know?

The character formatting menu, or "Style text" menu lets you set bold, italic, and other text styles. "Clear formatting" removes all text styles and removes links to other pages.

Do you think that clear formatting should remove links? Are there changes you would like to see for this menu? Share your opinion at MediaWiki.org.

The user guide has information about how to use VisualEditor.

The VisualEditor team is mostly working to fix bugs, improve performance, reduce technical debt, and other infrastructure needs. You can find on Mediawiki.org weekly updates detailing recent work.

 • They have moved the "Snøggtastar" link out of the "Sideinnstillingar" menu, into the "Hjelp" menu. Within dialog boxes, buttons are now more accessible (via the Tab key) from the keyboard.
 • You can now see the target of the link when you click on it, without having to open the inspector.
 • The team also expanded TemplateData: You can now add a parameter type  "date" for dates and times in the ISO 8601 format, and  "boolean" for values which are true or false. Also, templates that redirect to other templates (like {{citeweb}}{{cite web}}) now get the TemplateData of their target (bug 50964). You can test TemplateData by editing mw:Template:Sandbox/doc.
 • Category: and File: pages now display their contents correctly after saving an edit (bug 65349, bug 64239)
 • They have also improved reference editing: You should no longer be able to add empty citations with VisualEditor (bug 64715), as with references. When you edit a reference, you can now empty it and click the "use an existing reference" button to replace it with another reference instead. 
 • It is now possible to edit inline images with VisualEditor. Remember that inline images cannot display captions, so existing captions get removed. Many other bugs related to images were also fixed.
 • You can now add and edit {{DISPLAYTITLE}} and __DISAMBIG__ in the "Sideinnstillingar" menu, rounding out the full set of page options currently planned.
 • The tool to insert special characters is now wider and simpler.

Looking ahead[endre | endre wikiteksten]

The VisualEditor team has posted a draft of their goals for the next fiscal year. You can read them and suggest changes on MediaWiki.org.

The team posts details about planned work on VisualEditor's roadmap. You will soon be able to drag-and-drop text as well as images. If you drag an image to a new place, it won't let you place it in the middle of a paragraph. All dialog boxes and windows will be simplified based on user testing and feedback. The VisualEditor team plans to add autofill features for citations. Your ideas about making referencing quick and easy are still wanted. Support for upright image sizes is being developed. The designers are also working on support for viewing and editing hidden HTML comments and adding rows and columns to tables.

Supporting your wiki[endre | endre wikiteksten]

Please read VisualEditor/Citation tool for information on configuring the new citation template menu, labeled "Siter". This menu will not appear unless it has been configured on your wiki.

If you speak a language other than English, we need your help with translating the user guide. The guide is out of date or incomplete for many languages, and what's on your wiki may not be the most recent translation. Please contact us if you need help getting started with translation work on MediaWiki.org.

VisualEditor can be made available to most non-Wikipedia projects. If your community would like to test VisualEditor, please contact product manager James Forrester or file an enhancement request in Bugzilla.

Please share your questions, suggestions, or problems by posting a note at mw:VisualEditor/Feedback or by joining the office hours on Saturday, 19 July 2014 at 21:00 UTC (daytime for the Americas and Pacific Islands) or on Thursday, 14 August 2014 at 9:00 UTC (daytime for Europe, Middle East, Asia).

If you'd like to get this newsletter on your own page (about once a month), please subscribe at Meta (or at w:en:Wikipedia:VisualEditor/Newsletter for English Wikipedia only). Thank you! --Elitre (WMF), 26. juni 2014 kl. 00:33 (CEST)

VIKTIG: Gjennomgang av administrative aktiviteter[endre | endre wikiteksten]

Hallo. En ny policy vedrørende fjerning av rettigheter for administratorer, byråkrater o.a. er nettopp trådt i kraft global community consensus (Deres nettsamfunn har fått melding om den pågående diskusjonen).

I tråd med denne policyen følger stewardene med på administrative aktiviteter på mindre wikier. Så vidt vi er kjent med, har deres wiki ingen formell prosess for å fjerne "avanserte rettigheter" ved langvarig inaktivitet. Dette innebærer at stewardene vil ordne dette i tråd med de nye admin activity review oversikter over administratoraktiviteter.

Vi har funnet at følgende brukere kan ansees inaktive (ingen redigeringer og ingen logget aktivitet i mere enn 2 år)

 1. BjarteSorensen (byråkrat, administrator)
 2. Cato (administrator)
 3. Fatagnus (administrator)
 4. Gunnar Mikalsen Kvifte (administrator)
 5. Jhs (administrator)

Disse brukerne vil motta melding snart, om at de må ta det opp med wikisamfunnet om de ønsker å beholde rettighetene. Hvis henvendelsen ikke blir besvart, vil stewardene fjerne rettighetene.

Men nettsamfunnet står fritt til å skape egne prosedyrer. Det kan også ha skjedd at vi ikke har fått med oss allerede eksisterende prosedyrer. I så fall: Meld fra til stewards on Meta-Wiki slik at vi ikke kjører prosedyren på deres Wiki. Takk! Rschen7754 30. juli 2014 kl. 23:19 (CEST)

Updates related to VisualEditor[endre | endre wikiteksten]

Please help translate this message in your language. Thanks :)

Hi, everybody. This is a reminder that we invite you to discuss VisualEditor's recent development and plans ahead during the next office hours with James Forrester (Product Manager):

If you are not able to attend but have a question for James, you can leave your question at mediawiki.org or on my talk page by the day before, and I will try to get a response. We plan to continue these monthly sessions as long as there is community interest, and to announce them through the VisualEditor global newsletter as well (please subscribe your talk page there to get the latest news about the software).

Most of the VisualEditor team will be at Wikimania in London in August! You'll be able to meet the developers during the Hackaton or at the following sessions:

WMF community liaisons will share a booth with community advocates at the Community Village and look forward to talking to you there. Thanks for your attention! --User:Elitre (WMF) 31. juli 2014 kl. 18:02 (CEST)

VisualEditor global newsletter—July and August 2014[endre | endre wikiteksten]

VisualEditor-logo.svg

The VisualEditor team is currently working mostly to fix bugs, improve performance, reduce technical debt, and other infrastructure needs. You can find on Mediawiki.org weekly updates detailing recent work.

Screenshot of VisualEditor's link tool
Dialog boxes in VisualEditor have been re-designed to use action words instead of icons. This has increased the number of items that need to be translated. The user guide is also being updated.

The biggest visible change since the last newsletter was to the dialog boxes. The design for each dialog box and window was simplified. The most commonly needed buttons are now at the top. Based on user feedback, the buttons are now labeled with simple words (like "Cancel" or "Done") instead of potentially confusing icons (like "<" or "X"). Many of the buttons to edit links, images, and other items now also show the linked page, image name, or other useful information when you click on them.

 • Hidden HTML comments (notes visible to editors, but not to readers) can now be read, edited, inserted, and removed. A small icon (a white exclamation mark on a dot) marks the location of each comments. You can click on the icon to see the comment.
 • You can now drag and drop text and templates as well as images. A new placement line makes it much easier to see where you are dropping the item. Images can no longer be dropped into the middle of paragraphs.
 • All references and footnotes (<ref> tags) are now made through the "Siter" menu, including the "Enkel" (manual formatting) footnotes and the ability to re-use an existing citation, both of which were previously accessible only through the "Set inn" menu. The "<visualeditor-dialogbutton-referencelist-tooltip>" is still added via the "Set inn" menu.
 • When you add an image or other media file, you are now prompted to add an image caption immediately. You can also replace an image whilst keeping the original caption and other settings.
 • All tablet users visiting the mobile web version of Wikipedias will be able to opt-in to a version of VisualEditor from 14 August. You can test the new tool by choosing the beta version of the mobile view in the Settings menu.
 • The link tool has a new "Open" button that will open a linked page in another tab so you can make sure a link is the right one.
 • The "Cancel" button in the toolbar has been removed based on user testing. To cancel any edit, you can leave the page by clicking the Read tab, the back button in your browser, or closing the browser window without saving your changes.

Looking ahead[endre | endre wikiteksten]

The team posts details about planned work on the VisualEditor roadmap. The VisualEditor team plans to add auto-fill features for citations soon. Your ideas about making referencing quick and easy are still wanted. Support for upright image sizes is being developed. The designers are also working on support for adding rows and columns to tables. Work to support Internet Explorer is ongoing.

Feedback opportunities[endre | endre wikiteksten]

The Editing team will be making two presentations this weekend at Wikimania in London. The first is with product manager James Forrester and developer Trevor Parscal on Saturday at 16:30. The second is with developers Roan Kattouw and Trevor Parscal on Sunday at 12:30. There is a VisualEditor Translation Sprint going on during Wikimania; whether you're in London or not, any contributions are welcome!

Please share your questions, suggestions, or problems by posting a note at the VisualEditor feedback page or by joining the office hours discussion on Thursday, 14 August 2014 at 09:00 UTC (daytime for Europe, Middle East and Asia) or on Thursday, 18 September 2014 at 16:00 UTC (daytime for the Americas; evening for Europe).

If you'd like to get this newsletter on your own page (about once a month), please subscribe at w:en:Wikipedia:VisualEditor/Newsletter for English Wikipedia only or at Meta for any project. Thank you! --Elitre (WMF), 9. august 2014 kl. 16:40 (CEST)

Help for translate[endre | endre wikiteksten]

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to your language and create the article in your wiki? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki anytime. Thanks! Xaris333 (diskusjon) 13. august 2014 kl. 03:41 (CEST)

Avspark for Wiki Loves Monuments 2014[endre | endre wikiteksten]

September og fotokonkurransen Wiki Loves Monuments 2014 nærmar seg! Wikimedia Noreg vil sundag 31. august sparke i gang fotograferinga med fotosafari og arrangement i Oslo heile dagen.

Program for dagen:

10.00: Fotosafari med fotografering av kulturminne i Oslo.
Me treffast utanfor Wikimedia Norege sine kontorlokale på Tøyen (Kolstadgata 1). Fotorundar i høvelege grupper, til fots og i bil.
13.30: Lunsj, felles.
14.30: Vidare fotosafari.
16.00: Ope kontor hjå Wikimedia Noreg.
Me held ope kontoret i Kolstadgata. Fritt fram for spørsmål, hjelp eller berre prat om WLM, bildeopplasting, kulturminne, hjelpemiddel eller anna om Wikipedia, Wikimedia Noreg eller konkurransen. Kaffi.
18.00: Wikitreff!
Sosialt wikitreff. Me treffast på Kafe Asylet på Grønland.

Det vert inga fellesopplasting av kulturminnebilder på sundagen, då det må skje i september, det vil seie frå og med dagen etter. Dei som ikkje er i Oslo, eller ellers ikkje kan delta, oppmodast like so sterkt til å intensivere fotograferinga. Konkurransen gjev mange gode bilde til artiklane her på Wikipedia.

Om nokon har spørsmål: Spesial:E-post/Ooo86. Det er og mogleg å kaste seg med undervegs i fotosafarien. Med venleg helsing, --Ooo86 (diskusjon) 21. august 2014 kl. 17:26 (CEST)

Letter petitioning WMF to reverse recent decisions[endre | endre wikiteksten]

The Wikimedia Foundation recently created a new feature, "superprotect" status. The purpose is to prevent pages from being edited by elected administrators -- but permitting WMF staff to edit them. It has been put to use in only one case: to protect the deployment of the Media Viewer software on German Wikipedia, in defiance of a clear decision of that community to disable the feature by default, unless users decide to enable it.

If you oppose these actions, please add your name to this letter. If you know non-Wikimedians who support our vision for the free sharing of knowledge, and would like to add their names to the list, please ask them to sign an identical version of the letter on change.org.

-- JurgenNL (talk) 21. august 2014 kl. 19:35 (CEST)

Process ideas for software development[endre | endre wikiteksten]

’’My apologies for writing in English.’’

Hello,

I am notifying you that a brainstorming session has been started on Meta to help the Wikimedia Foundation increase and better affect community participation in software development across all wiki projects. Basically, how can you be more involved in helping to create features on Wikimedia projects? We are inviting all interested users to voice their ideas on how communities can be more involved and informed in the product development process at the Wikimedia Foundation. It would be very appreciated if you could translate this message to help inform your local communities as well.

I and the rest of my team welcome you to participate. We hope to see you on Meta.

Kind regards, -- Rdicerb (WMF) talk 22. august 2014 kl. 00:15 (CEST)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Framsida er så godt som tom i mobilversjonen[endre | endre wikiteksten]

Om ein går til nn.wikipedia på mobil eller nettbrett ser ho svært lite imponerande ut: http://nn.m.wikipedia.org/wiki/Hovudside --178.232.48.233 1. september 2014 kl. 15:24 (CEST)

Godt og viktig poeng. Korleis gjer vi noko med det? Nokon som kan slikt? stykkjet (diskusjon) 8. september 2014 kl. 10:49 (CEST)
Det er MobileFrontend som slår inn. Den er ikkje særskild bra dokumentert, men eg trur fyljande endring bør hjelpe. Eg har berre redigert i ei sandkasse, så nokon annan må oppdatere sjølve forsida. (Eg fjerna óg nokre stilar som verka veldig redundante). – Danmichaelo (diskusjon) 8. september 2014 kl. 16:01 (CEST)
Ja, no fekk mobilsida litt meir innhald! --Ranveig (diskusjon) 9. september 2014 kl. 10:40 (CEST)
No vart det betre, ja. stykkjet (diskusjon) 9. september 2014 kl. 13:20 (CEST)
Det er forresten mange nye meldingar knytta til mobilvisning å omsetje på translatewiki nå: ext-mobilefrontend, Android-app, iPhone-app. Eg har nett tatt ein sjau for bokmål. – Danmichaelo (diskusjon) 8. september 2014 kl. 16:10 (CEST)

Grants to improve your project[endre | endre wikiteksten]

Apologies for English. Please help translate this message.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals for funding new experiments from September 1st to 30th. Your idea could improve Wikimedia projects with a new tool or gadget, a better process to support community-building on your wiki, research on an important issue, or something else we haven't thought of yet. Whether you need $200 or $30,000 USD, Individual Engagement Grants can cover your own project development time in addition to hiring others to help you.

Spørsmål frå journalist - kva meiner du?[endre | endre wikiteksten]

Hei! Journalist Sigmund Haugedal i Aftenposten K held på med ei sak om Wikipedia og illustrasjonar og workshopen me ansatte i Wikimedia Norge + frivillige hadde på Kunsthøgskolen i Oslo i august. Han har noken spørsmål eg gjerne vil ha hjelp til å svare på! 1. Savner de illustrasjoner på Wikipedia? Eksempel? 2. Har de eksempl på gode og dårlege illustrasjoner på Wikipedia? Håper på innspel! Svar gjerne her eller send meg ein e-post: astrid@wikimedia.no. --WMNOastrid (diskusjon) 3. september 2014 kl. 16:28 (CEST)

Wikidata-bug[endre | endre wikiteksten]

Hei, det er for tida ein bug der ein får feilmelding om ein legg til IW-lenkjer ved hjelp av «Legg til lenkjer»-lenkja (invalid token). Fram til det vert fiksa, må ein gå inn på Wikidata og legge til lenkja der. --Frokor (diskusjon) 7. september 2014 kl. 12:29 (CEST)

Godt å få stadfesta at det ikkje var maskinen min det var noko i vegen med. Får håpa det blir fiksa snart. --Ranveig (diskusjon) 8. september 2014 kl. 11:21 (CEST)
Bugen er fiksa no. --Frokor (diskusjon) 8. september 2014 kl. 21:06 (CEST)

Change in renaming process[endre | endre wikiteksten]

Part or all of this message may be in English. Please help translate if possible.

-- User:Keegan (WMF) (talk) 9. september 2014 kl. 18:23 (CEST)

VisualEditor available on Internet Explorer 11[endre | endre wikiteksten]

VisualEditor-logo.svg

VisualEditor will become available to users of Microsoft Internet Explorer 11 during today's regular software update. Support for some earlier versions of Internet Explorer is being worked on. If you encounter problems with VisualEditor on Internet Explorer, please contact the Editing team by leaving a message at VisualEditor/Feedback on Mediawiki.org. Happy editing, Elitre (WMF) 11. september 2014 kl. 09:29 (CEST).

PS. Please subscribe to the global monthly newsletter to receive further news about VisualEditor.

Monuments of Spain Challenge[endre | endre wikiteksten]

Excuse me for not speaking Nynorsk yet.

Wikimedia España invites you to join the Monuments of Spain Challenge. And what’s that? It’s a contest. You have to edit, translate or expand articles about the Spanish monuments and you will be granted points. So you’re not just writing about wonderful buildings: you can get prizes!

The time of the contest will include all October and any information you may need is right here.

Join in and good luck!

PS: We would be grateful if you could translate this note into Nynorsk.

B25es on behalf of Wikimedia España.

B25es (diskusjon) 28. september 2014 kl. 07:30 (CEST)

Tillader nn fair use? Hvad gør nn med filer uden lisens og kilde?[endre | endre wikiteksten]

På den engelske Wikipedia er Fair use tilladt (se evt. no:Fair use). Er det tilladt på nn? Ellers bør filer som Fil:Age of Empires 2 screenshot from custom scenario.png slettes.

Alle filer bør have en Wikipedia:Lisensar (fx GFDL) og en kilde (link til hjemmeside eller "eget foto". Hvad gør nn ved filer uden fx Fil:Ausland.jpg? Har nn en "Mal:Ingen lisens" at sætte på billederne eller skal man bare sætte Mal:Sletting på?

Jeg tænker at mange af filerne i Spesial:Ukategoriserte_filer bør tjekkes for at se om der er kilde og lisens. --MGA73 (diskusjon) 5. oktober 2014 kl. 11:18 (CEST)

Nei, me skal ikkje ha dei. Takk for å ha funne og merka mange problematiske filer. --Ranveig (diskusjon) 5. oktober 2014 kl. 14:37 (CEST)
Takk :-) Jeg tror jeg vil se om jeg kan flytte de uproblematiske filer til Commons. Da jeg er fra Danmark må du/I meget gerne hjælpe med at tjekke filerne i Kategori:No på Commons for at se om jeg har fået alt rigtigt med over på Commons. --MGA73 (diskusjon) 5. oktober 2014 kl. 15:50 (CEST)
Der er allerede blevet flyttet/slettet mange filer. Men jeg kan se, at nogle af filerne ikke bliver slettet. Hvis der er et problem med filen, så bare sig hvad problemet er, så skal jeg se om jeg kan rette fejlen. Hvis det er manglende tid så er det helt ok :-D --MGA73 (diskusjon) 10. oktober 2014 kl. 09:27 (CEST)
Der er mange fine filer, hvor der står "Svein Jan Hjelmeset" fx Fil:Lauvmeis.jpg. Der er henvist til www.fjellatlas.no, men den side er ikke tilgængelig. Der henvises også nogle steder til www.geoatlas.no, men der står CC BY-NC 3.0 NO på alle de billeder jeg har set.
Er der nogen, der har set et sted, hvor billederne har licensen CC BY 2.5? --MGA73 (diskusjon) 14. oktober 2014 kl. 18:10 (CEST)
Eg var i kontakt med Hjelmeset då desse filene blei lasta opp (av to av hans elevar, trur eg), og han godtok då denne lisensen. --Ranveig (diskusjon) 14. oktober 2014 kl. 20:40 (CEST)
Takk :-) Jeg har kopieret filerne til Commons med en kort forklaring.
Der er nu en del filer hvor nn-wiki skal beslutte hvad der skal ske. For eksempel filer uden lisens/kilde og filer hvor der (efter min opfattelse) er uklarhed om rettighederne. Jeg har sat en mal på nogle af filerne. På en-wiki er der en:Wikipedia:Files for deletion hvor sletningen kan diskuteres. Så vidt jeg kan finde ud af så er der ikke en tilsvarende side på nn-wiki. Hvis I vil have en nærmere begrundelse så bare skriv en besked til mig. Hvis problemerne kan klares så bare ret til så kan filen kopieres til Commons. --MGA73 (diskusjon) 15. oktober 2014 kl. 17:31 (CEST)

Nu er de fleste filer kopieret til Commons eller blevet slettet. De sidste filer er næsten alle nogle, der skal tjekkes en ekstra gang. Der skal være en licens og en god kilde. Der skal også helst være en god beskrivelse med link til relevante artikler.

Jeg vil gerne hjælpe med at flytte de gode filer til Commons, men jeg kigger nok ikke så ofte forbi nn-wiki de næste dage. --MGA73 (diskusjon) 15. oktober 2014 kl. 22:04 (CEST)

Svenska sjöar[endre | endre wikiteksten]

På svwp har vi automatskapat artiklar om 56 000 svenska sjöar, varav kring 18 000 är lite mer än bara småsjöar. Ett exemepl hur de ser ut sv:Alttajärvi, sv:Kösen. Vi har nu laddat upp grundatat för dessa på Wikidata, och det finns nu möjlighet skapa motsavrande artiklar på valfri språkverions. Skulle nnwp var intresserad att få in dessa artiklar eller en delmängd av dem? Finns det då någon som kan hjälpa till med översätnign av bastexten som återkommer i de olika artiklarna (inte speciellt mycket, 1-2dagras jobb)? Skulle någon vara itnressead att vara arkiv i att skapa dessa (och då få full hjälp i teknik etc), eller ser ni helst att typ jag gör det?Yger (diskusjon) 8. oktober 2014 kl. 20:25 (CEST)

Eg syns det er ein god idé. Etter kvart som det kjem meir og meir informasjon på Wikidata og ein får slike samarbeid som Svensk Wikipedia har med VISS, så vil det kome fleire og fleire høve til å skape automatisk skrivne og delvis automatisk skrivne artiklar som kan vere like informative som dei mange manuelt skrivne artiklane. Det er oppretta mange delvis automatisk skrivne på Nynorsk Wikipedia, og me kan like gjerne fortsette med svenske sjøar som noko anna. Eg hjelper gjerne til. --Frokor (diskusjon) 9. oktober 2014 kl. 06:23 (CEST)
Samd med Frokor, eg kan og godt delta med litt omsetting. stykkjet (diskusjon) 9. oktober 2014 kl. 16:03 (CEST)
Kul! Då diskuterar jag med några olika och återkomemr om två veckor hur vi kan gå vidare. Min tanke är att då ordna en träff IRL eller via tlefon/video/chat i början av november med er. Och med en ambition att själva skapandet av artiklarna kan ske i mars-april nästa år.Yger (diskusjon) 9. oktober 2014 kl. 19:35 (CEST)
Dersom et fysisk møte (i Oslo) skulle være av interesse (vet at flere av dere ikke bor der), så kan Wikimedia Noreg helt sikkert stille lokaler til disposisjon! Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 9. oktober 2014 kl. 22:51 (CEST)

Her bør vel nynorsk Wikipedia ta stilling til hva de ønsker for språkversjonen sin. I øyeblikket er det ikke kartlagt hva dette prosjektet egentlig gjør og vi hadde på bokmål en diskusjon for litt siden om Wikipedia:Torget/Arkiv/2014/august#Look_to_Sweden hvor det viste seg at den underliggende kontrollen med kvaliteten på masseopprettelsene manglet. Bjoertvedt fikk jo selv erfare dette når han holdt på med krepsedyrartiklene. Jeg er ikke tilstrekkelig god i skriftlig nynorsk (selv om jeg liker å lese det) til å delta her, men vil peke på at dette er et stort prosjekt som vil endre nynorsk Wikipedia for lang tid og da bør det vel kreves litt mer tilslutning enn to brukere? Lykke til med diskusjonen deres. --Dyveldi (diskusjon) 10. oktober 2014 kl. 09:20 (CEST)

Eg er positivt innstild til dette. Det er eit avgrensa prosjekt med nokså sikre fakta, og ser ut til å kunna gje interessante nok artiklar. Men eg er einig i at me ikkje bør få eit utal halvgode automatartiklar berre for å ha dei. --Ranveig (diskusjon) 10. oktober 2014 kl. 15:46 (CEST)

Jeg begynner dette arbeidet nå. Her er arbeidsplanen noe som betyr at 10 vann som skal overføres i løpet av en måned, mens masskapandet er tenkt å begynne bare i mars / april. De som ønsker kan allerede være involvert i etableringen, ved å utføre aktiviteter, se Brukardiskusjon:Yger. Jeg vil komme tilbake i en måned med spørsmål rundt gjennomføringen av massakpandet og spørsmålet om noen av dere ønsker å gjøre det, etter en mulig utildning.Yger (diskusjon) 17. oktober 2014 kl. 11:54 (CEST)

Innspel til Wikimedia Noreg[endre | endre wikiteksten]

Wikimedia Noreg har beslutta å fastsetje ein arbeidsplan for resten av 2014 og 2015, med vekt på å prioritere kva organisasjonen skal oppnå og satse på. Samstundes vil vi evaluere arbeidet det siste året, for å gjera det klarere hvilke aktivitetar som er viktege å videreføre, og hvilke som ikkje skal videreførast. I det høvet vil vi gjerne høyre dine synspunkt på følgjande:

 1. Kva er ditt inntrykk av Wikimedia Norges arbeid eller resultat siste året?
 2. Kva meiner du Wikimedia Noreg bør oppnå, eller arbeide med det komande året?

Du kan gje dine innspel fram til fredag 19. oktober. Då vil sekretariatet samanfatte alle innspela, og styret vil foreslå ein handlingsplan for foreninga som og vil leggjast ut på høyring i ei drøy veke før den vedtas av styret 3. november. Gje dine innspel entan åpent i diskusjonstråd nedover her, eller direkte ved å sende dine innspel til WMNO (send din mail her).

Med vennleg helsing for Wikimedia Noreg - Bjoertvedt (diskusjon) 9. oktober 2014 kl. 22:41 (CEST)

VisualEditor News #8—2014[endre | endre wikiteksten]

13. oktober 2014 kl. 11:49 (CEST)

Seminar om Wikipedia og kjønnsubalanse 27.11 på Litteraturhuset - program nå på plass[endre | endre wikiteksten]

Hei alle sammen! Da har vi satt i gang med å invitere til seminar på Litteraturhuset om Wikipedia og kjønnsubalanse, og jeg tror det blir en riktig så bra kveld - så håper mange av dere vil ta turen! Facebook-hendinga finner dere her. Tips gjerne andre dere tenker det kunne vært spennende for å delta! --WMNOjorid (diskusjon) 15. oktober 2014 kl. 11:05 (CEST)

Møtes>møtest[endre | endre wikiteksten]

Presens av å møtast er frekvent skrive møtes i artiklar her, det rette er møtest. Kan nokon gå over og endre det med ein bot?

--178.232.0.218 20. oktober 2014 kl. 01:05 (CEST)

Ein snøgg merknad: det reelle talet ser ut til å vera 84 tilfelle. --Njardarlogar (ordskifte) 22. oktober 2014 kl. 22:40 (CEST)

De sidste lokale filer[endre | endre wikiteksten]

Der er nu 53 64 lokale filer tilbage på nn.wikipedia, og de kan ses på Spesial:Nye_filer. Af disse filer er der:

Nogle filer er med i flere kategorier, så derfor stemmer antallet ikke.

Når en administrator har slettet de filer, som kan slettes uden videre, så er der kun få filer tilbage. Disse kan være problematiske og kræve en diskussion, før det besluttes, hvad der skal ske med disse.

Til eksempel kan nævnes Fil:23092002 131217.jpg. Billedet er taget av en anden end opplasteren, og der er indsat en tilladelse på diskussionssiden. Dette er som udgangspunkt ok, da filen blev lastet op før m:OTRS blev indført.

Men tilladelsen nævner ikke en konkret lisens, og det fremgår ikke av tilladelsen, om afsenderen er bekendt med, at filen ikke kun må bruges på Wikipedia, men også av alle andre uden for Wikipedia og også til kommercielle formål.

Hvordan bør en diskussion af filerne foregå? Skal det være på de enkelte filers diskussionsside, eller skal det fx være her? --MGA73 (diskusjon) 20. oktober 2014 kl. 18:44 (CEST)

Nordlandsmuseet 30.10[endre | endre wikiteksten]

Torsdag 30.10 blir det både eit wikipedia-seminar og ein wikiverkstad på Nordlandsmuseet i Bodø. Alle interesserte er hjarteleg velkomen!--WMNOastrid (diskusjon) 23. oktober 2014 kl. 11:43 (CEST)

Meta RfCs on two new global groups[endre | endre wikiteksten]

Hello all,

There are currently requests for comment open on meta to create two new global groups. The first is a group for members of the OTRS permissions queue, which would grant them autopatrolled rights on all wikis except those who opt-out. That proposal can be found at m:Requests for comment/Creation of a global OTRS-permissions user group. The second is a group for Wikimedia Commons admins and OTRS agents to view deleted file pages through the 'viewdeletedfile' right on all wikis except those who opt-out. The second proposal can be found at m:Requests for comment/Global file deletion review.

We would like to hear what you think on both proposals. Both are in English; if you wanted to translate them into your native language that would also be appreciated.

It is possible for individual projects to opt-out, so that users in those groups do not have any additional rights on those projects. To do this please start a local discussion, and if there is consensus you can request to opt-out of either or both at m:Stewards' noticeboard.

Thanks and regards, Ajraddatz (talk) 26. oktober 2014 kl. 19:04 (CET)

Kjelder/bakgrunnsstoff/referansar/fotnotar ...[endre | endre wikiteksten]

jeg oppholder meg mest på no: - men nå skal jeg redigere en større artikkel her i nn: Jeg blir litt forvirra av at det er ulike måter å bruke begrepene "referanser", "kilder" o.a. i de to versjonene OG ulike måter å gjøre det på fra artikkel til artikkel. Jeg klikket på "Hjelp", men kom bare til engelskspråklige hjelpesider. Finnes noen "regler" for hvordan jeg helst skal gjøre dette? Finnes noen hjelpesider, som jeg bare ikke har funnet, spesielt for nynorskversjonen? mvh Kjersti Lie (diskusjon) 28. oktober 2014 kl. 12:28 (CET)

Har du sett denne? Kanskje ikkje så omfattande, men det er då noko. --Ranveig (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 12:28 (CET)
Takk. Nei, jeg hadde ikke sett den. Skal studere den nå! :) Kjersti Lie (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 12:35 (CET)
Da er teksten lest. Den var mer et kort kurs i å oppgi kilder. Kjent stoff. Jeg var mer ute etter hva jeg bør kalle de ulike seksjonene her i nynorskverjsonen, og i hvilken rekkefølge de bør komme. Jeg finner ulike varianter, også blant stjerneartiklene. Kanskje noen kan lede meg til et par eksempelartikler jeg kan ape etter? Jeg er f.eks. vant til å skrive "Eksterne kilder" i no: når jeg oppgir annoterte lenker til nettsteder. Dette har jeg fått rettet til "Bakgrunnsstoff" her i nn:. Helt ulogisk for meg. Lenkene under "Eksterne kilder" i no: kan ofte være mer i retning Les mer! Kan jeg kalle en seksjon med referanser (f.eks. Øgrim (200), s. 6) og fotnoter "Referansar og fotnoter" - eller skal den hete noe helt annet? "Kjelder" er forsåvidt greit nok, selv om det for meg høres ut som det betyr det samme som "Bakgrunnsstoff". Lett forvirra, Kjersti Lie (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 12:45 (CET)
Eg synest det er best å merka kjelder som Kjelder (ganske logisk!), med underoverskrifter som Fotnotar, Referansar eller Fotnotar og referansar om du ønskjer dette. "Bakgrunnsstoff" er det me kallar vidare lesing, nettstader o.a. på Nynorsk Wikipedia, dette er ganske gjennomført. Det ser ut til å ha blitt vanlegast å ha bolken med kjelder først, så gjer det gjerne slik. Det viktigaste er at dei ulike delane blir klart merka som det dei er, men om du vil sjå eksemepl på korleis det kan gjerast, kan du til dømes kikka på panne eller nasjonalkultur. --Ranveig (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 13:26 (CET)
Takk, Ranveig, vi får håpe noen får kjempelyst til å oversette "Hjelp" og tilpasse det til nn: ! hilsen Kjersti Lie (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 15:01 (CET)
Flott - og diskusjone har inspirert til å skriva fleire hjelpesider, no gjenstår berre å finna tid og evner! --Ranveig (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 15:48 (CET)

Wikiverksted og "I en sofa på arkivet" om første verdenskrig 11. november[endre | endre wikiteksten]

Den 11. november inviterer Riksarkivet til "I en sofa på arkivet" med første verdenskrig som tema. Og i forkant av det skal vi ha wikiverksted sammen med dem - og der er alle veldig velkomne til å bli med. Påmelding og info om verkstedet finner dere her, og mer om hovedarrangementet kan leses her. Og både det ene og det andre er selvsagt gratis! (P.S. Om noen har lyst til å bidra under wikikursinga, er det bare å ta kontakt med meg.) --WMNOjorid (diskusjon) 29. oktober 2014 kl. 10:45 (CET)

Bilde frå Noreg til den internasjonale Wiki Loves Monuments-tevlinga[endre | endre wikiteksten]

På vegne av alle som kommer til å få glede av bildene, kan vi sende en STOR TAKK til alle fotografer som har sendt inn hele 2162 fotos fra Norge under Wiki Loves Monuments-konkurransen i september. Utrolig mange flotte bilder! Å bla i bildene er gir litt postkort/norge-rundt-følelse. Takk til alle som har bidratt gjennom å forbedre listene over kulturminner for hver kommune(/bydel) og til alle som har tagget opp egne og andres bilder på Commons.

Kommer til å poste senere om hvilke av disse bildene som stakk av med gull-, sølv- og bronseplass snart. Vi håper på at lokalpressen kommer vil like å se fine bilder fra sitt område vinne en nasjonal konkurranse.

Her er de 10 bildene med motiv fra Norge (tilfeldig rekkefølge) som fikk flest poeng og er innsendt den internasjonale juryeringen i Wiki loves monuments.

I tillegg har vi premie til fotografene til den 9. og 10. fotografen (ikke på denne denne lista).

Hvis du har lokalkunnskap fra området bildet er tatt som burde stått der, eller ser at koodinater eller kategorisering mangler på noen av vinnerbildene. De kommer jo til å bli mye besøkt. Hilsen H@r@ld (diskusjon) 29. okt. 2014 kl. 22:32 (CET) (som meldte seg frivillig til å være sekretær for WMNO under juryeringa)

Languages in censuses[endre | endre wikiteksten]

Hello, Dear wikipedians. I invite you to edit and improve this article and to add information about your and other country.--Kaiyr (diskusjon) 31. oktober 2014 kl. 13:37 (CET)

Ta bilete av fredsprisvinnarane?[endre | endre wikiteksten]

Hei, om nokon har lyst og tid til å ta bilete av fredsprisvinnarane 11. desember, så kan eg søke om akkreditering hos Nobels fredssenter. Interessert? Ta kontakt med meg: astrid@wikimedia.no.--WMNOastrid (diskusjon) 5. november 2014 kl. 10:28 (CET)

New Wikipedia Library Accounts Now Available (November 2014)[endre | endre wikiteksten]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today :)

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for:

 • DeGruyter: 1000 new accounts for English and German-language research. Sign up on one of two language Wikipedias:
 • Fold3: 100 new accounts for American history and military archives
 • Scotland's People: 100 new accounts for Scottish genealogy database
 • British Newspaper Archive: expanded by 100+ accounts for British newspapers
 • Highbeam: 100+ remaining accounts for newspaper and magazine archives
 • Questia: 100+ remaining accounts for journal and social science articles
 • JSTOR: 100+ remaining accounts for journal archives

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team.6. november 2014 kl. 00:19 (CET)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Wikimedia Norges julebord[endre | endre wikiteksten]

Oslo Gamle Raadhus1.jpg

Tradisjonen tro blir Wikimedia Norges julebord også i år avholdt i andre etasje på Gamle Rådhus i Oslo, og det skjer 8. desember kl 18.00. Det blir premiering av vinnerne av Wiki Loves Monuments, og styret vil i tillegg markere valget av Årets Wikipedianer.

Det er valg mellom pinnekjøtt og lutefisk på Gamle Rådhus, og prisen for juletallerken per person er kr 400 for ikke-medlemmer, og kroner 200 for medlemmer. Drikke betales av hver enkelt. Påmelding kan skje innen 23. november enten ved å bruke skjemaet her (innlogget), eller ved å sende en mail til erlend@wikimedia.no.

Husk å oppgi navn og ønsket meny. Betaling skjer enten på forhånd (konto 1503 08 00866) eller kontant ved ankomst på Gamle Rådhus.

På vegne av styret ønskes alle wikpedianere hjertelig velkommen til årets julebord! Bjoertvedt (diskusjon) 14. november 2014 kl. 16:55 (CET)

Global AbuseFilter[endre | endre wikiteksten]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— 14. november 2014 kl. 18:34 (CET)

VisualEditor News #9—2014[endre | endre wikiteksten]

15. november 2014 kl. 00:29 (CET)

Forsøkene med maskinoversettelse, spesialsiden content translation[endre | endre wikiteksten]

Eksempel på oversettelse med advarsel

Det blir nå gjort forsøk med å få til en spesialside Content translation som delvis automatiserer oversetting av artikler mellom nærstående språk. Utviklerne åpner for at nettsamfunnene selv kan påvirke hvor den skal prøves ut. Fordi bokmål og nynorsk har litt erfaring med løsningene som brukes så tror jeg vi kan gi nyttige innspill til utviklerne.

Jeg har startet en tråd på bokmålsutgaven, gi innspill om dere er for eller imot, men husk at skal spesialsiden tas ibruk på dette prosjektet så må dere selv ta en avgjørelse lokalt på dette prosjektet. Når vi er enige (hvis vi klarer å bli det) så kan vi sette opp en felles bug hvor vi ber om at spesialsiden settes opp. — Jeblad 16. november 2014 kl. 05:01 (CET)

Godt initiativ fra Jeblad! For fire år siden gjorde jeg noen forsøk på oversetting fra bokmåls-WP-artikler til nynorsk-WP, ved hjelp av Apertium. Den gang døde mine forsøk hen, av tre årsaker: 1) Apertium var dårlig mhp. WP-tekst. 2) Jeg var dårlig i nynorsk. 3) NN-wikipedianerne var dårlige når det gjaldt å følge opp nn-språkvask-kategorien... Nå har jeg testa er par av «mine» artikler fra bm til nn igjen, og Apertium har blitt mye bedre! (Oversettelse kan gjøres/testes her) Så gjenstår det å se om jeg eller nn-wikipedianerne har blitt noe bedre...
Dersom noen her føler seg kallet til å sjekke ut dette og gjøre en innsats har jeg to bønner: For det første, oppdater sida Wikipedia:Wikiprosjekt Maskinomsetjing frå bokmål, den er utdatert. For det andre, rydd unna apertium-oversatte i språkvask-kategorien. Kimsaka (diskusjon) 17. november 2014 kl. 12:48 (CET)
Takk for promoteringa Jeblad :-) Eg jobbar altså med koden til apertium-nno-nob, og er sjølvsagt for testing på nn-wiki sånn at me kan gjera språkparet endå betre. Eg er ikkje så aktiv som eg burde vera på Wikipedia, men gi gjerne eit pip om de ser noko rivande gale i omsetjingane eller har ei liste med ord/frasar som blir feil, så skal eg prøva å retta det i språkparet. WMF køyrer forresten sin eigen installasjon av apertium, så det er ikkje alltid same utgåve som køyrer på apertium.org og Content Translation (apertium.org køyrer vanlegvis relativt gamle utgåver). --Unhammer (diskusjon) 21. januar 2015 kl. 12:19 (CET)
Dei er forresten ute etter testing og tilbakemelding på nye språkpar på https://docs.google.com/a/wikimedia.org/forms/d/1JzM2VAbd14bA5NpsMoxzbVO5Njw_bic4V5qtiuScX70/viewform (gjeld òg andre par enn nno-nob) --Unhammer (diskusjon) 21. januar 2015 kl. 13:34 (CET)
Lurer på om vi burde ha en enklere metode for å legge til ord/fraser som blir feil. Kanskje noe ala utvidelsen som brukes på Translatewiki. En mulighet er å kunne registrere eller logge oversettelser som blir feil, slik at det senere er enklere for noen med kunnskaper om Apertium å gå etter og fikse feilene. En mulighet er at restfeilene er slik at de ikke kan tas med regler, men må tas med en eller annen statistisk løsning. — Jeblad 21. januar 2015 kl. 19:19 (CET)
Dei som utviklar ContentTranslation har snakka om å gjera det mogleg for oss å få før/etter-tekstene. Dette ville vore til stor hjelp, sidan me då enkelt kan henta ut setnings- og ord-diffar, og då vil omsetjarane ikkje trenga gjera noko anna enn å omsetja for å «gje forslag om betre omsetjing». Men i mellomtida er lister med "feil → rett" enklast for oss … --Unhammer (diskusjon) 22. januar 2015 kl. 08:20 (CET)
Ser ut som om ContentTranslation også er slått på for nynorsk, men et eller annet fungerer ikke som det skal. Skal se om jeg kan dytte på riktig person. Muligens er det noe kode som ikke er helt ferdig, og da er det bare å smøre seg med tålmodighet. Hvis du prøver å gjøre en oversettelse så vil du se at bokmål mangler i lista over kildespråk. Det er mer info på w:no:Wikipedia:Torget#Content Translation beta feature is now available.
Noe smårask ifm systemmeldinger og alias. Har satt opp at Spesial:ContentTranslation blir Spesial:Innhaldsomsetjing, og Spesial:ContentTranslationStats blir Spesial:Innhaldsomsetjingsstatistikk. Vil dere ha noe annet så finnes alias på Translatewikis AdvancedTranslate. Det mangler masse oversettelser for selve utvidelsen. Hvis noen har tid og lyst så finnes de på Translatewikis liste over uoversatte tekststrenger. Jeg kan oversette noe, men min nynorsk er noe rusten.
Sporing er på Phabricator:T76674. — Jeblad 19. januar 2015 kl. 22:26 (CET)
Ser ut som om maskinoversettelse fra bokmål til nynorsk ikke blir slått på før det er konsensus for at dette er ønskelig. Jeg kan ikke se noen ulemper ved dette, mens fordelene er at vi kan starte en prosess hvor vi kan identifisere eventuelle problemer. Det finnes en slags ulempe ved at artikler som er oversatt, men hvor det ikke er lest korrektur, blir dumpet i hovedrommet. I og med at artiklene er tydelig merket så tror jeg ikke dette er noe alvorlig problem.
Jeg er for at vi ber WMF om å starte arbeidet med å slå på maskinstøttet oversettelse fra bokmål og til nynorsk. — Jeblad 20. januar 2015 kl. 23:58 (CET)
For For Det vil nok dukke opp eitt og anna problem langs vegen, men då skal me nok klare å løyse dei. — Gaute snakk - epost - signér 21. januar 2015 kl. 00:13 (CET)
For For Vi må i alle fall prøve. Røynslene med apertium har lært oss at det er amnge problem med maskinomsetjing, men eit hjelpemiddel er det likevel. --Knut (diskusjon) 21. januar 2015 kl. 07:17 (CET)
For For --Bep (diskusjon) 21. januar 2015 kl. 16:08 (CET)
For For Nyttig å prøva. --Ranveig (diskusjon) 21. januar 2015 kl. 16:49 (CET)
Det er laget et eksempel på Brukar:Amire80-2015-02-09-01/Hadera, kan en av dere som er bedre enn meg sjekke grammatikken? Jeg har skrevet inn noen kommentarer ved de tre ordene som feilet. — Jeblad 9. februar 2015 kl. 20:39 (CET)

Wikimedia Noregs julebord - framleis ledige plassar[endre | endre wikiteksten]

Oslo Gamle Raadhus1.jpg

Det er framleis ledige plassar til Wikimedia Noregs julebord - stedet hvor wikipedianere runder av året sammen i hyggeleg lag. Tradisjonen tro samlast vi i andre etasje på Gamle Rådhus i Oslo, måndag 8. desember kl 18.00. Det vert premiering av vinnarane av Wiki Loves Monuments, og styret vil i tillegg markere valet av Årets Wikipedianer. For meir informasjon og snarleg påmelding, gå inn via denne linken.
Vennleg hilsen styret i Wikimedia Noreg - Bjoertvedt (diskusjon) 29. november 2014 kl. 11:11 (CET)

Anne-Sophie Ofrim er Årets Wikipedianer[endre | endre wikiteksten]

Anne-Sophie Ofrim, Årets Wikipedianer i 2014.

Wikimedia Norge har kåret Anne-Sophie Ofrim til Årets Wikipedianer 2014. Anne-Sophie har de siste 7 årene vært aktiv på både bokmål, nynorsk og samisk Wikipedia, og har gjort en enorm innsats på Wikimedia Commons. Dessuten har mange møtt henne som en utrettelig kursholder for kultursektoren de siste årene, uttalte styret ved tildelingen av premien på Gamle Rådhus.

Anne-Sophie ble tildelt det samme diplomet som tidligere er tildelt Morten Haugen (2013), Frode Korneliussen (2011) og Claes Tande (2011). På vegne av styret vil jeg gratulere Anne-Sophie med utmerkelsen!

Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 9. desember 2014 kl. 20:16 (CET)

Supert! Eg synest ho fortener det berre for arbeidet ho har gjort her, så om det er meir i tillegg får ein berre klappa endå høgare. --Ranveig (diskusjon) 9. desember 2014 kl. 20:28 (CET)
Tusen takk! Mvh.--Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 9. desember 2014 kl. 20:46 (CET)
Eg sluttar meg til gratulantane. Bra at vi har slike! --Knut (diskusjon) 9. desember 2014 kl. 22:14 (CET)
Gratulerer! --Frokor (diskusjon) 10. desember 2014 kl. 16:43 (CET)
Gratulerer så mykje med utmerkinga! — Gaute snakk - epost - signér 10. desember 2014 kl. 17:36 (CET)
Vel fortent! Gratulerer. --Bep (diskusjon) 11. desember 2014 kl. 19:06 (CET)
Tusen takk skal dere ha! Mvh.--Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 11. desember 2014 kl. 20:25 (CET)
Gratulerer, ja. :-) --Njardarlogar (ordskifte) 17. desember 2014 kl. 19:47 (CET)

Norsk rettsmuseum i Trondheim etterlyser wiki-hjelp![endre | endre wikiteksten]

Hei, er det noen som kan tenke seg å hjelpe Norsk rettsmuseum i Trondheim med redigering på Wikipedia og opplasting av bilder til Commons? Vi holder til i et slaveri fra 1833, som i 1895 ble bygd om til landets første asyl for farlige, sinnssyke kriminelle. Museumet er fra 1997. Våre faste utstillinger viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Her finner du blant annet gapestokker, skarpretterøkser, beslag fra Rinnans torturkjeller, våpen, falske penger og utstyr for fluktforsøk. I tillegg har vi en stor mengde gjenstander på lager.

Vi vil gjerne, i samarbeid med en eller flere wikipedianere, gjøre en innsats for dele kunnskap om museets samling på Wikipedia. På grunn av stram økonomi er arbeidet dessverre ubetalt, men det kan ordnes med en kontorplass på museet i arbeidstiden (9-16). Vi har også en del kildemateriale på huset. Arbeidet vil skje i samarbeid med meg, Eva Furseth, konservator og formidlingsansvarlig på Norsk Rettsmuseum. Interessert? Spørsmål? Ta kontakt med meg, eva@rettsmuseet.no, eller Astrid i Wikimedia Norge: astrid@wikimedia.no. WMNOastrid (diskusjon) 16. desember 2014 kl. 11:02 (CET)

Wikipedia-akademiet, Tromsø 23.-24. april 2015[endre | endre wikiteksten]

UiT Noregs arktiske universitet på vinteren

UiT Noregs arktiske universitet og Wikimedia Noreg inviterer med dette til Wikipedia-akademi i Tromsø. Årets tema er Wikipedia som det utvida biblioteket, men programmet er ikkje avgrensa til temaet, og det vil bli ei blanding av inviterte føredrag, forskingsbidrag og evt. andre arrangement. Vi inviterer med dette wikipedianarar til å halde føredrag og ulike andre arrangement, og vi inviterer forskarar til å sende inn samandrag av føredrag før 1. februar, og alle er sjølvsagt velkomne på sjølve akademiet. Meir informasjon ligg på nettsida til WA15: [8]. For organisasjonskomitéen, Trondtr (diskusjon) 17. desember 2014 kl. 15:04 (CET).

New Wikipedia Library Accounts Now Available (December 2014)[endre | endre wikiteksten]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today :)

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team.18. desember 2014 kl. 01:22 (CET)

You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Skanwiki[endre | endre wikiteksten]

Har någon lust att medverka till att uppdatera skanwiki-seksjonen ved Wikimedias Meta-Wiki-side? Vi inom nettverket WIKIng skapade den redan 2002, och sista åren har den inte skötts om så bra, men det vore fint om den lever vidare. :) Dan Koehl (diskusjon) 24. desember 2014 kl. 11:26 (CET)

VisualEditor News #10—2014[endre | endre wikiteksten]

26. desember 2014 kl. 19:59 (CET)

Wikiverksteder på Nasjonalbiblioteket våren 2015. Bli med!?[endre | endre wikiteksten]

Denne våren inviterer Wikimedia Norge og Nasjonalbiblioteket til månedlige wikiverksteder på Nasjonalbiblioteket! Det første blir den 28.1 fra kl 18-20. Alle er hjertelig velkomne, men vi legger ikke opp til noen opplæring i plenum, men hjelper hverandre heller underveis. På Nasjonalbiblioteket har man ikke bare tilgang til stoff tilgjengelig for Norske iper, men også stoff kun tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket, blant annet samtlige aviser og bøker nyere enn år 2000.

Tema denne kvelden blir Cleng Peerson og norsk utvandrerhistorie. Med på laget har vi Fredrik Larsen Lund fra Riksarkivet som innledningsvis vil snakke om boken han ga ut i høst: Nedenunder og hjem. Nordmenn i Australia gjennom 400 år, og Lokalhistoriewiki. De neste wikiverkstedene vil bli holdt fast den siste onsdagen i hver måned. Hvert wikiverksted vil ha et overordnet tema som vi vil få en kort innføring i. Tema vil spenne fra Inger Hagerup, til Jens Sibelius, til norsk homohistorie osv.

Meld deg på her eller via denne lenken. Da vet vi ca hvor mange vi skal fikse litt mat og kaffe til. Bare ta kontakt med meg om noen har spørsmål eller innspill! --WMNOastrid (diskusjon) 19. januar 2015 kl. 12:01 (CET)

Godt språk kan bli betre![endre | endre wikiteksten]

Ikkje for å starte språkkrangel, men med håp om å gjere språket betre ...
På innloggingssida står det «Vert med på Wikipedia». Eg stusser på denne bruken av imperativ av å verte. Det bør heller stå «Bli med på Wikipedia», eventuelt «Ver med på Wikipedia». Trur eg.
Og så er eg sikker på at det ikkje heiter «Endringa vart gjord av ein robot», slik det står på sida for siste endringar, men «vart gjort».
Eg kan ikkje rette dette sjølv, for det er vel systemsider. Og så kan det jo hende eg tar feil. --Knut (diskusjon) 22. januar 2015 kl. 22:00 (CET)

De fleste systemmeldingene blir synlige om du legger til uselang=qqx. Da ser du at teksten «Vert med på Wikipedia» blir bytta med «(userlogin-joinproject)». Hvis du går til Mediawiki:userlogin-joinproject og åpner siden for redigering, så ser du at teksten er definert som «Vert med på {{SITENAME}}». Skal du endre hvordan teksten fremstår så må entyen den lokale teksten endres, eller så må du endre på Translatewiki. For å se hvor meldingen er definert kan de muligens være enklest å gå til Spesial:Alle systemmeldingar og sette inn «userlogin-joinproject» i «Filtrer etter prefiks». Hvis lenka er rød [9] så bør teksten vedlikeholdes på Translatewiki. Grunnen til at vi bør bruke Translatewiki er at da blir forbedringene tilgjengelig for alle som bruker Mediawiki, slik som for eksempel Lokalhistoriewiki og MetLex. — Jeblad 22. januar 2015 kl. 23:17 (CET)
Eg ser ikkje heilt problemet. :-) vert er heilt normal imperativ av verta. gjord står òg oppført i grammatikktabellen (klikk på «v.») som hokjønnsform av perfektum partisipp av gjera. Noko informasjon om systemmeldingane ligg elles ute på WP:Brukargrensesnittet. --Njardarlogar (ordskifte) 25. januar 2015 kl. 19:51 (CET)
«Problemet» med 'vert' er at det i mine språkøyro kling betre å seie 'ver med' enn 'vert med'.~ Det siste høyrest for meg ut som ei omsetjing av 'bli med' (som vi òg kan skrive på nynorsk). Men om det er dialektgrunnlag for å seie 'vert med' i imperativ, så skal ikkje eg seie at det er feil. --Knut (diskusjon) 28. februar 2015 kl. 14:34 (CET)

Kursholder wikikurs for kvinnelige studenter[endre | endre wikiteksten]

Hei! Vi i Wikimedia Norge har fått penger fra Fritt ord for å holde kurs i Wikipedia-redigering for kvinnelige studenter sammen med ulike institusjonsbibliotek. Disse kursene skal vi holde i to runder; en runde nå i mars, og neste i september-oktober. Og med midlene fra Fritt ord har vi også mulighet til å lønne noen for å være med på planlegging og gjennomføring av kursene. Første runde med kurs skal holdes i Oslo og Bergen, og neste runde litt ulike steder rundt om i landet. Det vi ønsker oss er noen som er gode på planlegging, komfortable med å snakke foran folk og som kan Wikipedia (passe) godt. Og veldig gjerne en student. Om det er noen som har tips til noen som hadde passet til å være med på dette eller selv er interessert, er det supert om dere kontakter meg på e-post! --WMNOjorid (diskusjon) 28. januar 2015 kl. 13:02 (CET)

God helse![endre | endre wikiteksten]

Eg er stor stytningsmann av nynorske røyving.

Though my Nynorsk is poor, and I am a native English speaker, I would really like to help out.

Is there any way that I might be able to help out? Tharthan (diskusjon) 31. januar 2015 kl. 15:47 (CET)

VisualEditor News #1—2015[endre | endre wikiteksten]

5. februar 2015 kl. 19:30 (CET)

IMPORTANT: Admin activity review[endre | endre wikiteksten]

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for more than 2 years):

 1. Erling (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, Openbk (talk) 5. februar 2015 kl. 20:50 (CET)

Content Translation beta-feature is now available[endre | endre wikiteksten]

Hello, We are very happy to let you all know that Content Translation has been enabled as a beta feature on the Nynorsk Wikipedia. To start translating, enable the beta feature and go to Spesial:Innhaldsomsetjing or to your contributions page and create a new translation by selecting the source language, the article name and target language. If the article already exists then a warning will be displayed. After you translate the article, you can publish it under your user namespace. If you are happy with the translated page, you can copy it over to the main namespace of the Wikipedia.

Content Translation can be configured on the wiki to publish the page directly in the main namespace but has not been enabled in this Wikipedia now. This is highly recommended to avoid additional manual steps in the publishing process . If no serious problems are observed, we will enable publishing to the main namespace within the next 7-10 days for the Nynorsk Wikipedia. The list of published pages can be seen on the Content Translation stats page.

Since, this is the first time we have installed the tool on this Wikipedia, there are chances that there may be some problems or service disruptions which we are not yet aware of. We will be monitoring the usage to check for any failures or issues, but please do let us know on the Content Translation talk page or through Phabricator if you spot any problems that prevent you from using the tool. For more information, please read the release announcement and our blog post. You can also view a short screencast on how to use Content Translation. Thank you!--Runa Bhattacharjee (diskusjon) 10. februar 2015 kl. 12:59 (CET)

It seems like Spesial:Innhaldsomsetjing and Content Translation stats page does not work stykkjet (diskusjon) 11. februar 2015 kl. 12:24 (CET)
stykkjet, they should work. Did you enable the beta feature? --Amir E. Aharoni (diskusjon) 12. februar 2015 kl. 01:11 (CET)

Allkunne overtek fylkesleksikonet[endre | endre wikiteksten]

Ref. Allkunne overtek fylkesleksikonet.

Meiner det har vore ein diskusjon her om dette tidlegare, om dette er noko som også nnwiki kunne ha glede av å bruke. Det er snakk om 7000 artiklar og 14000 bilete -- alt er kanskje ikkje aktuelt, og det er jo ein jobb å gjere. Men leksikonet er allereie wikifisert ... --Bep (diskusjon) 11. februar 2015 kl. 10:55 (CET)

Er det noko vi har tilgang til å bruke. Korleis er lisensieringa? stykkjet (diskusjon) 11. februar 2015 kl. 12:25 (CET)
Dette er ikkje noko me har tilgang til å bruke. No kjenner eg ikkje til kva for avtale som er gjort mellom NRK og Allkunne. Men NRK har vore eigaren av dessa artiklane og bileta, og har såleis stått fritt til å klistre ein fri lisens på innhaldet. Eg diskuterte dette med ein NRK-sjef då eg vart kjend med dette for nokre månader sidan, og han meinte det skulle la seg gjere at også Wikipedia fekk tilgang til dette materialet. No vart han litt lang i blikket når eg tok opp spørsmålet om den frie lisensen, men NRK kan vanskeleg argumentere mot at materiale finansiert av folket skal gjevast tilbake til folket. Men Wikipedia på nynorsk, som er den naturlege wikien for dette innhaldet, må tenkje seg om. Er dette noko ein ynskjer og kan bruke til noko fornuftig? No trur eg t.d. NRK vil vere lunkne til å dele ut dette innhaldet om me kastar tekstane og dumpar alle bileta ut på Commons. Så dette må handterast på ein ryddig måte. --Bep (diskusjon) 11. februar 2015 kl. 16:20 (CET)
Sjølv om NRK er betalt av folket, er stoffet dei produserer NRK sin eigedom, og underlagt åndsverklova – anten det er lyd, bilete eller tekst. Derfor trur eg det var ei god løysing at Allkunne overtok fylkesleksikonet. Dei to leksikona har mykje til felles, og skil seg på avgjerande område frå wiki-leksikona. Vi kan naturlegvis bruke dette stoffet som kjelde, men vi kan aldri kopiere stoff derifrå. Og sidan Allkunne kanskje enno opplever Wikipedia som ein trugande storebror, skal vi vere varsame så vi ikkje trør dei på tærne, men berre ønskjer dei alt godt. --Knut (diskusjon)

Malar[endre | endre wikiteksten]

Kan nokon som har interesse for malar sjå om det er råd å få liv i Mal:Infoboks geografi‎? Eventuelt vurdere om Mal:Infoboks delstat kan gjerast meir elegant? - Sjå bruk i Putumayo-departementet‎.

(fleire som synest at Wikidata-sida for å kople til nye språk for eit Wikidata-element stadig endrar seg med meir krimskrams? Ikkje so veldig intuitivt lenger å få inn artikkelnamnet for ny Wikipedia-artikkel etter at nettstadkoden er lagt inn.) --Roar (diskusjon) 1. mars 2015 kl. 13:05 (CET)

Hei Roar, du kan bruke Mal:Geoboks, sjå t.d. Mal:Geoboks/region for dei vanlegaste felta som kan brukast for regionar, departement, delstatar etc. --Frokor (diskusjon) 1. mars 2015 kl. 14:09 (CET)

For Wikidata er kanskje det enklaste å «Leggja til lenkje» i den nye artikkelen du har oppretta. Då slepp du å rota rundt på ei etterkvart ganske omfattande Wikidata-side. --Ranveig (diskusjon) 1. mars 2015 kl. 16:34 (CET)

Takk til dokker begge, «Leggja til lenkje» er langt enklare enn den komplisert sida eg brukte etter gammel vane. Mal:Geoboks fungerer òg fint. --Roar (diskusjon) 1. mars 2015 kl. 20:19 (CET)

[Global proposal] m.Wikipedia.org: (alle) Endre sider[endre | endre wikiteksten]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like nn.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 1. mars 2015 kl. 23:32 (CET)

Two important images by Magnum Welsh photographer Philip Jones Griffiths[endre | endre wikiteksten]

Sorry for the English!
Calling all photographers! Two of Philip Jones Griffiths photos have been released on an open licence by the National Library of Wales' new Wikipedian in Residence User:Jason.nlw (Jason Evans), if you want to add them to the article. Enjoy! There will also be an Editathon (or 'edit-a-thon') in the National Library on Welsh photographers (including Philip Jones Griffiths). Please inform your community of these exciting developments! It would be good if someone will create an article on Phillips. Thanks! Llywelyn2000 (diskusjon) 2. mars 2015 kl. 16:19 (CET)

Content Translation - Activating publishing to Wikipedia's main namespace on 5th March 2015[endre | endre wikiteksten]

Hello, since the availability of Content Translation beta-feature on the Norwegian (Nynorsk) Wikipedia several articles have already been published using the tool. We have been monitoring the system and have not found any major issues. On 5th March 2015 we are prepared to switch publishing newly translate pages directly into the main namespace from Content Translation. Please let us know through the project Talk Page or phabricator if there are any bugs/issues that would need immediate attention prior to this. My apologies for writing in English. Please feel free to translate this message for wider distribution. Thank you.--Runa Bhattacharjee (diskusjon) 2. mars 2015 kl. 17:22 (CET)

Hello, we have now changed the configuration that will allow editors to publish new articles written using Content Translation directly to the main namespace on the Norwegian (Nynorsk) Wikipedia. In case the article already exists in the Wikipedia, users will see an option to save the newly published translation under their user namespace. Please do test this feature and let us know on the Content Translation Talk Page or Phabricator if there are any issues that cause interruptions. Thank You.--Runa Bhattacharjee (diskusjon) 5. mars 2015 kl. 18:22 (CET)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2015)[endre | endre wikiteksten]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 2. mars 2015 kl. 22:14 (CET)

Help us coordinate Wikipedia Library's distribution of accounts, communication of access opportunities and more! Please join our team at our new coordinator page.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Inspire-kampanjen for å forbedre mangfold og innhold[endre | endre wikiteksten]

I mars organiserer vi Inspire-kampanjen som søker å fremme og støtte nye ideer for å forbedre kjønnsubalansen på Wikimedia-prosjektene. Mindre enn 20 % av Wikimedias bidragsytere er kvinner, og mange viktige emner mangler fortsatt dekning på prosjektene våre. Vi inviterer alle wikimedianere til å delta. Om du har en idé som kan hjelpe til å fikse dette problemet er du velkommen til å involvere deg i dag! Kampanjen varer til 31. mars.

Alle forslag er velkomne – forskningsprosjekter, tekniske løsninger, samfunnsorganiserings- og utrekningsinitiativer, eller noe helt nytt! Finansiering fra Wikimedia Foundation er tilgjengelig for prosjekter som trenger det. Konstruktive og positive tilbakemeldinger til ideer settes pris på, og samarbeid oppmuntres – din erfaring kan hjelpe andres prosjekter til live. Bli med i Inspire-kampanjen og hjelp til å forbedre Wikimedia-prosjektenes dekning av verdens kunnskap. MediaWiki message delivery (diskusjon) 5. mars 2015 kl. 00:34 (CET)