Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinatar: 61°10′53″ N 6°51′16″ E

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Skipa1983
HovudkontorAskedalen 2, 6863 Leikanger
FylkesarkivarSnorre Dag Øverbø
VerkeområdeSogn og Fjordane
Tilsette11
EigarskapSogn og Fjordane fylkeskommune
Nettstadhttps://www.fylkesarkivet.no

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ligg i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Arkivet er ein fylkeskommunal institusjon som jobbar med stadnamn, foto, folkemusikk, kommunale arkiv, fylkeskommunale arkiv, privatarkiv, lyd, film og video med meir. Arkivet har lenge jobba med digital kulturformidling og har eit omfattande tilbod på Internett.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vart oppretta som ei prøveordning av Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. desember 1983. I 1986 vart institusjonen etablert som ei fast ordning. Fylkesarkivet samlar inn, ordnar og formidlar kommunale arkiv, fylkeskommunale arkiv og privatarkiv, foto, levande bilete, lyd, musikk, stadnamn og litteratur. Dei første åra leigde arkivet lokale hjå De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum. I 1990 flytte arkivet inn i det nye bygget til Sogn og Fjordane fylkeskommuneHermansverk i Leikanger kommune.

Fylkesarkivarar[endre | endre wikiteksten]

Fylkeskommunale og kommunale arkiv[endre | endre wikiteksten]

Kommunearkivordninga til Fylkesarkivet vart oppretta i 1985. Fylkesarkivet gjorde avtalar med kommunane om arkivtenester. Dei første 5 åra vart arbeidet med eldre arkivmateriale prioritert. Dei første arkivarane som jobba med kommunale arkiv var Hermund Kleppa og Bjørn Bering.

Kommunearkivordninga er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunane om arkivfagleg kompetanse og tenester. Det faglege ansvaret omfattar arkiv frå den tida kommunane vart oppretta i 1837 og fram til i dag. Dei viktigaste oppgåvene er:

  • Formidling av arkiv, kilder og historie
  • Depottenester
  • Arkivdanning
  • Personmateriale
  • Elektroniske arkiv

Søk etter kommunale arkiv i Arkivportalen

Møtebokregisteret[endre | endre wikiteksten]

Møtebokregisteret er eit saksregister til møtebøker for kommunestyre og formannskap frå 1837 og fram til rundt 1930. Dei digitaliserte møtebøkene er lenka opp mot saksregisteret slik at ein kan lesa dei aktuelle sakene. Dei fleste møtebøkene fram til 1964 er tilgjengelege på nett, men ikkje alle har saksregister.

Søk i møtebokregisteret.

Privatarkiv[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet har som mål å kartlegge, samle inn, bevare og formidle viktige privatarkiv i Sogn og Fjordane. Privatarkiv er eit viktig supplement til offentlege arkiv. Fylkesarkivet har ei stor samling av privatarkiv etter lag, organisasjonar, foreiningar, bedrifter, politiske parti med mer.

Søk etter privatarkiv i Arkivportalen

Arkiv etter lag og organisasjoner[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet har registrert og kartlagt arkiv etter lag og organisasjonar i fylket og har oppretta ein base med om lag 6000 lag/organisasjonar.

Søk etter lag og organisasjoner

Foto[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet skal ta vare på foto som har verdi som dokumentasjon og kjelde. Dette arbeidet starta i 1986 med Ragnar Albertsen som den fyrste fotoarkivar ved arkivet. Kring 1995 starta arbeidet med å digitalisere fotosamlingane og på slutten av 1990-tallet vart dei fyrste bileta tilgjengelege på nettet. Fylkesarkivet har ei omfattende samling med eldre foto.

Søk i fotobasen

Fylkesarkivet publiserer også ein del på bilettenesta Flickr under brukarnamnet /fylkesarkiv/.

Musikk[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av musikk - og dansetradisjoner i Sogn og Fjordane. Samlinga inneheld om lag 15.000 opptak. Det meste av materialet er folkemusikk samla inn av arkivet eller andre.

Søk i musikkbasen

Video[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet har ei stor samling film, video og lydopptak. Ein del av materialet er intervju med eldre folk i fylket.

Søk etter video og lyd.

Stadnamn[endre | endre wikiteksten]

Første større prosjektet til arkivet var innsamling av stadnamn. Dette vart i hovudsak gjennomført 1985 og 1986 og omfatta alle dei 26 kommunane i fylket. Prosjektleiarar vart engasjerte i alle kommunane, og i houdsak løna av sysselsetjingsmidlar. Kring 250.000 stadnamn vart kartfesta, listeførte og uttalen teken opp på band. Dei fleste gardar og bruk i kommunane vart vitja. 1985 starta og arbeidet med å registera namna i ein database slik at dei etter kvart kunne verta søkbare. Alle stadnamna er kartfesta og uttalen av alle namna er teke opp på band. Alle stadnamna er tilgjengelege på Fylkesatlas for Sogn og Fjordane

Søk i stedsnavnsbasen

Aktuelle rapportar og tenester[endre | endre wikiteksten]

Kyrkjebøker og folketeljingar[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet starta arbeidet med å registrere personar i kyrkjebøker, emigrantlister og folketeljingar på slutten av 1980-tallet. Arkivet har ein stor database som er tilgjengelig på nettet.

Søk i kyrkjebøker, folketeljingar, emigrantlister, matriklar med mer

Kulturhistorisk leksikon[endre | endre wikiteksten]

Kulturhistorisk leksikon for Sogn og Fjordane er ein database med artiklar om historie, kulturminner, personar, hendingar, bedrifter og mer. Dei fleste artiklane er produserte av tilsette ved Fylkesarkivet, men mange andre har også bidere med tekstar. Dei fleste artiklane er kartfesta.

Søk i kulturhistorisk leksikon.

Gardsleksikon[endre | endre wikiteksten]

Det er om lag 2 500 ulike namnegarder eller matrikkelgardar i Sogn og Fjordane fylke. Gardsleksikonet inneheld ei oversikt over alle garder i fylket. Gardene er kopla saman med ulike kjelder som omtalar gardane og bruka, som til dømes stadnamn, foto, folketeljingar, matriklar med meir.

Søk i gardsleksikon.

Stølsleksikon[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet har registrert alle kjende stølar i fylket, kartfesta dei og gjort dei tilgjengelege på nettet.

Søk i stølsleksikon

Fylkesatlas[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet har kartfest eller georeferert mykje materiale og dei ulike kartlagea er tilgjengeleg på den digitale tenesta Fylkesatlas.no.

Fylkesatlas med Kultur og historie

Lesesalen[endre | endre wikiteksten]

Fylkesarkivet sin lesesal er open for alle i normal kontortid. Studentar, skuleelevar, lokalhistorieinteresserte, forskarar og andre kan besøke lesesalen og arbeide med relevant materiale.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

.