Kategori:Statar og territorium nedlagde på 1900-talet