Wikipedia:Ynskjelista

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Snarvegar:
WP:Y

Noko du ønskjer å sjå på Nynorsk Wikipedia? Den snøggaste og beste løysinga er om du skriv det sjølv, men dersom du legg det inn her får kanskje nokre andre bidragsytarar lyst å skriva noko om emnet.

Geografi

Filosofi

Historie

Naturvitskap

Fysikk

Kjemi

Matematikk

Biologi

Plantar

Dyr

Kultur

Folkegrupper

Mat og drikke

Musikk

Religion og folketru

Overnaturlege vesen

Kystkultur

Landbruk

Bustad

Hustypar

Rom

Byggdetaljar

Møblar

Oppvarming

Koppar og kar

Anna innbu

Samfunn

Bumerke

Administrasjon

Helse

Politikk

Katolske ordenar

Næringsliv

Økonomi

Yrke

Språk

Teknologi

Mekanikk

Bygningsteknologi

Kjøretøy

Klede

Samferdsle

Skipsteknologi

Datateknologi

Informatikk

Reiskapar

Kvitvarer

Ymse

Personar

Sjå òg