Wikipedia:Snarvegar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Snarvegar:
WP:Snar

Snarvegar er omdirigeringar til prosjektsider. For å opplysa om ein snarveg, skriv t.d. {{snarveg|[[WP:Snar]]}} på denne sida, og så kjem det ei lita ramme til høgre som visar snarvegen.


Oversikt over snarvegane
WP:A eller WP:Admin Wikipedia:Administratorar
WP:B eller WP:Babel Wikipedia:Babel
WP:BP Wikipedia:Brukarportal
WP:C Wikipedia:Commons
WP:CT Wikipedia:CommonsTicker
WP:DD Wikipedia:Vekas danske artikkel
WP:DEL Kategori:Sider merkte for sletting
WP:FAQ Wikipedia:Spørsmål og svar
WP:Fleir Wikipedia:Fleirtyding
WP:H eller WP:HS Wikipedia:Hovudside
WP:I Wikipedia:Interwikilenkjer
WP:IRC Wikipedia:IRC
WP:K Wikipedia:Samfunnshuset/Kjellaren
WP:M eller WP:Mal Wikipedia:Mal
WP:Mål Wikipedia:Retningsliner for nynorsk målføring
WP:N eller WP:NPOV Wikipedia:NPOV
WP:NN Wikipedia:Wikipedia på nynorsk
WP:NYN eller WP:Nyn Wikipedia:Gode nynorskord
WP:Namn Wikipedia:Namnekonvensjonar
WP:Nytt Wikipedia:Wikipedia-nytt
WP:O Wikipedia:Opprydding
WP:P Wikipedia:Presse
WP:R eller WP:Rett Wikipedia:Retningsliner
WP:S eller WP:s Wikipedia:Samfunnshuset
WP:K Wikipedia:Samfunnshuset/Kjellaren
WP:SOS eller WP:OSS Wikipedia:Spørsmål og svar
WP:Sand Wikipedia:Sandkasse
WP:Snar Wikipedia:Snarvegar
WP:Språk Wikipedia:Språk
WP:Stat Wikipedia:Statistikk
WP:UA eller WP:VA Wikipedia:Vekas artikkel
WP:UB eller WP:VB Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel
WP:UD eller WP:VD Wikipedia:Vekas danske artikkel
WP:US eller WP:VS Wikipedia:Utvald svensk artikkel
WP:V Wikipedia:Velkommen
WP Wikipedia
WP:WP Wikipedia:Wikiprosjekt
WP:Y Wikipedia:Ynskjelista
WP:Ø Wikipedia:Ynskjelista


Automatisk oversikt
WP-snarvegar
Wikipedia-sider
Hjelpesider