Endemisk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
For endemisk sjukdom, sjå endemi
Haviguanen er endemisk til Galapagosøyene.

Når ei biologisk gruppe er endemisk til eit område tyder det at han ikkje finst nokon annan stad. Som regel snakkar ein om endemiske grupper i høve til geografiske område som er enkle å definera, til dømes øyer og øygrupper, elver og innsjøar. Det er som regel òg i slike geografisk isolerte område dei brukar å utvikla seg.

Endemiske grupper har lett for å bli truga fordi dei som regel lever i små, avgrensa habitat. Dette gjer dei særs sårbare både for menneskelege handlingar og framande artar. Eit døme på ein endemisk øy-art som vart utrydja er dronten. Sidan desse artane er meir sårbare enn såkalla kosmopolitiske artar, har dei større behov for overvaking og eventuelt vernetiltak.