Exameter

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Exameter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin exameter er lik 1018 meter. Symbolet for exameter er Em.

  • 1 Em er lik 105,7 lysår eller 32,41 parsec.
  • Avstanden til Betelgeuse er 4 Em.
  • Avstanden til senteret av vår galakse er 265 Em.
  • Lys tilbakelegg ein avstand på 1 Em i løpet av 105,7 år.

Exameter kunne vorte brukt til å måle interstellare avstandar (avstandar mellom stjerner), men astronomar har lange tradisjonar for heller å bruke lysår og parsec.

1 exameter er lik:

Og motsett:

  • 1 petameter = 0,001 exameter
  • 1 zettameter = 1000 exameter