Fysisk person

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Fysisk person er eit juridisk omgrep.

Omgrepet betyr rett og slett eit enkelt menneske, ein enkelt person. Eit enkeltpersonforetak omfattar berre ein fysisk person.

Omgrepet blir brukt som motsetnad til omgrepet juridisk person, som er alle rettssubjekt som ikkje er fysiske personar.

Eksempel på juridiske personar er statar, statlege foretak, fylkeskommune, kommune, interkommunale selskap, aksjeselskap, ansvarleg selskap, andelslag, foreiningar, stiftingar, osv.

Somme rettsreglar gjeld for både fysiske personar og juridiske personar. Medan andre rettsreglar, for eksempel menneskerettane berre gjeld for fysiske personer.