Navigasjonssystemet Galileo

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Logoen til Galileo
Samanlikning av banane til satellittnavigasjonssystema GPS, GLONASS, Galileo og Compass med banane til Den internasjonale romstasjonen (ISS), Hubble Space Telescope og Iridium-konstellasjonen, geostasjonær bane, og storleiken til jorda.

Galileo er eit system for satellittnavigasjon etablert av Den europeiske unionen (EU) og Den europeiske romfartsorganisasjonen. Systemet er meint som et alternativ til det militære og USA-kontrollerte systemet GPS og det russiske GLONASS. Navigasjonssystemet vart tilgjengeleg for sivil bruk frå desember 2016 og var da basert på 18 satellittar. Eit system med 30 satellittar skal vere ferdig utbygd i 2020.