OCaml

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

OCaml, eller Objective Caml, er «storebror» til Caml og tilbyr i tillegg til Caml-eigenskapane moglegheit for objektorientert programmering.

Hello World[endre | endre wikiteksten]

  ocaml -I +labltk
      Objective Caml version 3.09.1
  
  # print_endline "Hello world";;
  Hello world
  - : unit = ()

  # let f = print_endline;;
  val f : string -> unit = <fun>
  
  # let g x y = x^" "^y;;
  val g : string -> string -> string = <fun>
  
  # let h = g "Hello";;
  val h : string -> string = <fun>
  
  # h "world";;
  - : string = "Hello world"
  
  # h "kévin";;
  - : string = "Hello kévin"

  # let (&) f g x = g (f x) ;;
  val ( & ) : ('a -> 'b) -> ('b -> 'c) -> 'a -> 'c = <fun>
  
  # ( h & f ) "world";;
  Hello world
  - : unit = ()

  #load "labltk.cma";;
  #open Tk;;
  # let _ =
    let top = openTk () in
    let button = Button.create ~background:`White ~text:"Hello" top in
    bind ~events:[`ButtonPress;`KeyPressDetail "Return"]
       ~action:(fun _ -> print_endline "Hello World")
       top;
    pack [coe button];
    mainLoop()
   ;;
  - : unit = ()
  #