Hopp til innhald

Roaming

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Gjesting[1] eller roaming (frå engelsk roaming, 'vandring') er eit uttrykk som tyder at ein brukar av mobiltelefon med kundetilhøve til eit spesifikt mobilnett («heimenett») kan nytta eit anna mobilnett (det vitja nettet), utanfor heimenettets geografiske dekningsområde, for å få tilgjenge til mobiltenester, det vil seia å ringa ut, motta samtalar, senda og motta SMS/MMS og bruka datatenester. Høve for gjesting kan vera kommersielt framforhandla, eller pålagt av telestyresmaktene, i Noreg er dette Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt.

Ein skil mellom internasjonal gjesting og nasjonal gjesting. Internasjonal gjesting kallar at det vitja nettet og hjemmenettet er i to ulike land. Internasjonal gjesting er svært utbreidd, og tyder at ein mobilkunde som reiser utanlands, får bruka mobilnettet til ein mobiloperatør i landet eller landa vedkomande vitjar. Det skjer ved at operatøren gjev roamingadgang til mobilkunden sin eigen mobiltilbyder. Slike avtaler er ofte gjensidige. Telenor og Telia har avtaler om gjesting i dei fleste land på kloden, Telenor i praksis i alle vesentlege land sett bort frå Mauritania. Nasjonal gjesting tyder at ein mobiltilbyder får bruka mobilnettet til ein annan operatør til sin trafikk, men utan å måtta innplassera basestasjonar eller anna utstyr i dette netta. I Noreg er berre Telenor pålagt å gje nasjonal gjesting til andre operatørar når desse har bygd mobilnett som dekker minst 30% av folkesetnaden, men samstundes ikkje har nasjonal dekning. I oktober 2007 vart Telenor pålagt av Post- og teletilsynet å gje den nye mobiloperatøren Network Norway nasjonal gjesting, nokon operatøren òg hadde framforhandla hos NetCom.

EU og gjesting[endre | endre wikiteksten]

I oktober 2007 lanserte Europakommisjonen eit roamingdirektiv som vil redusera og samordna roaming-prisane i heile Europa. I november 2007 målbar Kommisjonen samstundes eit direktiv om revisjon av telereguleringen, der det vert foreslege å droppa den nasjonale reguleringen og pålegga om innanlands gjesting dersom konkurransen fungerer godt i det aktuelle marknader. Kommisjonen har frå 2007 òg arbeidde med eit forslag om å regulera prisane på internasjonal roaming med data – dataroaming. I 2013 fremja EU-kommissær Neelie Kroes eit forslag om å fjerna alle roamingutgifter.[2]

I april 2017 vart det klårt at mobilbrukarar skal kunna ringa, teksta, surfa på mobilen i heile EU utan å måtta betala noko ekstra frå 15. juni same år. Vedtaket gjeld òg EØS-land.[3][4]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. Ekomloven
  2. «Nå skal roaming-utgiftene vekk» (på norsk). 30. mai 2013. 
  3. «Nå er det klart når du kan surfe og ringe i EU uten å betale ekstra». 25. april 2017. 
  4. «EU mobile roaming charges scrapped». 15. juni 2017. 

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]