Duft

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Duft er namnet på ein gangar i 6/8-takt, som skal vera forma ut av spelemannen Lars Fykerud. Somme kallar og slåtten for Musehaugen. Namnet Duft vart sett på slåtten av spelemannen Halvor Borgen frå Bø i Telemark, etter ein god tråvarhest han åtte. Slåtten har venteleg kome til Hallingdal gjennom Gamle-Kleven, som møtte spelemenn frå dalen på Drammensmarken. I Hallingdal er slåtten nytta til lausdans.

Dei fleste formene av slåtten er kjenneteikna av ein akkordisk melodiline, som er typisk for den hardingfelestilen som vart utvikla i andre halvdelen av 1800-talet. I Hallingdal er det vanleg å skifte mellom 6/8 og 2/4 midt i slåtten.

Hardingfeleverket har lista opp slåtten under nr 107, band I. Slåtten er skriven ned i fleire variantar:

  • e: Gangar, etter Olav Evju, Nes i Telemark. Nedskrift Eivind Groven 1938 (G 428).

Supplementsnedskrifter band VII:

Alle desse formene av slåtten er nytta i Hallingdal.

.