Eide

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.

Eide er eit namn på fleire stader i Noreg:

Eide er òg eit etternamn:

Eide kan òg ha andre tydingar: