Kvikksølv-ulukka i Kodaikanal

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Kvikksølv-ulukka i Kodaikanal fann stad i 2001 i den indiske byen Kodaikanal. Byen vart ramma av ei katastrofeaktig ulukke då ein av Hindustans termometerfabrikkar i området slapp ut giftig kvikksølv på grunn av uforsvarlig lagring.

Utslippet[endre | endre wikiteksten]

Store område i og rundt Kodaikanal vart forureina. Ei gransking gjort av Det internasjonale atomenergibyrået stadfesta at Kodaikanal Lake hadde vorte forureina av utslepp av kvikksølv frå ein av Hindustan Unilevers termometerfabrikkar i nabolaget på grunn av uforsvarlig lagring og deponering. I tillegg til prøver av vatnet i insjøen vart det gjort prøver av mose, av og skog i området rundt Berijam Lake som ligg 20 km frå fabrikken. Prøvene viste for høge verdiar av kvikksølv. Prøver teke av fisk i Kodaikanal lake viste òg høge verdiar. Noko som berre kunne stadfesta utslipp.

Greenpeace har kritisert morselskapa til fabrikken, Unilever for at dei tillét praksisen til fabrikken med å dumpa avfallet.[1]

Fabrikken[endre | endre wikiteksten]

Fabrikken vart opna i 1977 og produserte termimeter|kvikksølvtermometer]] for eksport til USA og Europa. Avfallet vart dels dumpa i skogen bak fabrikken, dels selt til ein lokal skraphandlar.[2] Miljøstuftelsen Bellona kritiserte Morselskapet, Unilever for at dei ikkje følgde med i avfallshandteringa til fabrikken. Ei gransking gjort av Det internasjonale atomenergibyrået kunne berre stadfesta at store område i og omkring Kodaikanal var forureina. Innsjøen, skogen, mose og lav[3][4]

Etterspill[endre | endre wikiteksten]

Termometerfbrikken forårsaka forurensening med kviksølv ved sin uforsvarlige handtering av avfallet. Fabrikken vart stengd i 2001 etter 18 års drift. Hindustan brukte betydelege summar på «advokatmat» for å unngå å betala erstatning til tidlegare arbeidarar og deres familiar, mange som døydde eller vart invalidisert som følgje av forgiftninga.

Arbeidarane slutta seg saman og danna ein 559 mannsterk organisasjon, «Ex-Mercury Employees Welfare Association» i 2006. Dei saksøkte fabrikken for Madras høgsterett. Organisasjonen ynskte erstatning og eit forslag til rehabilitering, legehandsaming, og eit program på selskapets rekning for alle som hadde vore tilsett i fabrikken. Dei ønske òg den ansvarlege leiinga straffa. Hindustan Unilever, på si side nekta for at skadane, eller at nokon av helseproblema skuldast kvikksølvforgiftning.

  • I juni 2007 avga ein ekspertkommite, oppnemnd av Madras høgsterett ei utsegn om at kvikksølvutslippet var årsak til helseplagane.
  • I 2010 kjempa arbeidarane forsatt for kompensasjon,
  • I november 2011 avga det indiske arbeidsministeriet ei beklaging, der dei føljde utsegna til høgsterett frå 2007.


Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Referansar
  1. «Unilever admits toxic dumping: will clean up but not come clean». Greenpeace. Henta 2. juli 2007. 
  2. «Unilever Corporate Crimes». Corporate Watch. Henta 5. juni 2007. 
  3. The Hindu
  4. Studie sin of mercury pollution in a lake due to a thermometer factory situated in a tourist resort