Tungmetall

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
For musikkforma, sjå heavy metal.
Osmium-krystall. Materialet har ein tettleik på 22,59 g/cm³, nesten dobbelt så mykje som bly.

Tungmetall er ei nemning brukt om metalliske grunnstoff med ein tettleik som er høgare enn 5 g/cm3, det vil seia minst 5 gonger større enn tettleiken til vatn. Stoffa er vanskelege å kvitta seg med og kan ikkje brytast ned til andre stoff, sidan dei er grunnstoff. Dei hopar seg derfor opp i organismar der dei kan gjera stor skade. Av desse grunnane blir mange tungmetall rekna som miljøgifter.

I miljøsamanheng reknar ein vanlegvis desse grunnstoffa som tungmetall: Arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), kopar (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), tinn (Sn), vanadium (V) og sink (Zn).

Spire Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.