Wikipedia:Wikiprosjekt Medisin

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket


"WP:MED" og "WP:MEDISIN" omdirigerer til Wikiprosjekt Medisin. Bruk ikkje Wikipedia som einaste kjelde til avgjerdsler eller tiltak i helsemessige spørsmål; sjå WP:Helsemessige forhold.
Asklepiosstaven har i moderne tid vorte eit kjenneteikn på medisin og helse. Staven tilhøyrte den greske guden Asklepios, og var assosiert med hygiene, reinsemd og lækjing.

Velkomen til Wikiprosjekt Medisin! Her kan du diskutere, samarbeide og debattere medisin og relaterte emner. Denne sida skal gjere det enklare å få oversikt over viktige framskritt og gjeremål. Helse vedkjem alle, og verdsveven har vorte ein plass der folk søkjer informasjon og opplysing. Difor er det viktig at medisinartiklane på nynorsk Wikipedia er oppdaterte, korrekte og lette å lese. Det er viktig å merke seg at Wikipedia skriv frå seg medisinsk ansvar, og at lege bør konsulterast viss det er mistanke om sjukdom. Om du har lyst til å vera med og hjelpe, kan du følge med på oppdateringar ved å trykke på stjernemerket () oppe til høgre på denne sida. Du kan òg følge med på diskusjonssida.

Notis(9. nov. 2014): Denne prosjektsida er utdatert og manglar difor viktig og oppdatert informasjon. Denne sida kjem til å få nytt innhald i tida framover, og du er velkomen til å hjelpe til med dette. Sjå diskusjonssida for meir informasjon, og vis di interesse ved å skrive deg opp som deltakar.

Dekorasjonar[endre wikiteksten]

Du kan hjelpa til på Wikiprosjekt Medisin. For å motivera brukarar til å bidra, blir det delt ut dekorasjonar i samsvar med innsatsen.

Sjå her for meir informasjon om korleis du kan få dekorasjonar.

Her er ei oversikt over artiklar som må betrast eller skapast, rangert etter viktighet. Du kan føreslå artiklar på diskusjonsida, eller legge dei inn der det er høveleg.

Sortert etter prioritet[endre wikiteksten]

Sortert etter kategori[endre wikiteksten]

Pulmonologi: Artiklar vi bør ha om pulmonologi

Hovudgreiner[endre wikiteksten]

Her kan du sjå artiklar som er viktige for å danne grunnlaget for vidare kategorisering av underemner.

Klinisk medisin[endre wikiteksten]

Helsefag – Hovudgreiner av klinisk medisin
akuttmedisin | allmennmedisin | anestesiologi | dermatologi | folkehelse & yrkesmedisin | indremedisin | intensivmedisin | kirurgi | nevrologi | obstetrikk & gynekologi | pediatri | podiatri | psykiatri | radiologi
Greiner av indremedisin
endokrinologi | epidemiologi | gastroenterologi | hematologi | kardiologi | nefrologi | onkologi | pulmonologi | revmatologi
Greiner av kirurgi
generell kirurgi | kardiotorakal kirurgi | karkirurgi | nevrokirurgi | optalmologi | organtransplantasjon | ortopedisk kirurgi | otolaryngologi (ØNH) | pediatrisk kirurgi | plastisk kirurgi | podiatrisk kirurgi | urologi

Klassifisering[endre wikiteksten]

Medisin er ein anvendt vitskap som tar føre seg diagnostisering, handsaming og førebyggjing av sjukdom.

Prosjektorganisering[endre wikiteksten]

Underordna prosjekt[endre wikiteksten]

Struktur[endre wikiteksten]

Strukturen på prosjektet er enno ikkje fastsett, men er under utbygging. Den er basert på WP:MEDMOS frå engelsk Wikipedia, som er ein god og gjennomtenkt stilmanual. Sjå her viss du vil bidra til å utvikle stilmanualen til Wikiprosjekt Medisin.

Deltakarar[endre wikiteksten]

Sjå den komplette lista over deltakarar. Skriv deg opp for å delta.

Hjelpemiddel og reiskapar[endre wikiteksten]

Infoboksar[endre wikiteksten]

  • List infoboksar som er brukte i prosjektet

Malar[endre wikiteksten]