Kosakk-registeret i Russland

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Dei registrerte kosakkane sitt flagg.

Kosakk-registeret i Russland (russisk Государственный реестр казачьих обществ) er sidan 1995 tillate friviljuge organisasjonar med kosakktradisjonar som har teke på seg å utføre ymse tenester for allmugen, men likevel ikkje kan setje opp militære eller paramilitære forband.

Kosakk-registeret[endre | endre wikiteksten]

Gjennom ei føderal lov av 2005 vert ein kosakk definert som ein russisk innbyggar som er medlem i eit godkjent kosakksamfunn. Ein kosakk som reknar seg sjølv som kosakk, men som ikkje er registrert i Kosakk-registeret, har ikkje rett til å utføre tenester for allmugen med den statusen og rettane som dette fører med seg.

Verksemd[endre | endre wikiteksten]

Kosakk-samfunna si verksemd er i høve lova definerte slik:

  1. Organisera militærpatriotisk utdanning av komande vernepliktige som høyrer til i kosakk-samfunna, førebu dei for den ålmenne verneplikta og vidareutdanna dei til militærreserven.
  2. Delta i verksemder for å førebygga og eliminere verknaden frå ulukker og naturkatastrofar som del av sivilforsvaret, territorialforsvaret og miljøvernet.
  3. Medverka ved oppretthalding av ålmenn orden, tilsyn av miljø- og brandtryggleik, vern av statsgrensa og delta i kampen mot terrorismen.
  4. Utføre andre oppgåver etter avtale med sivile eller militære mynder på sentralt, regionalt og kommunalt nivå.

Organisasjon[endre | endre wikiteksten]

Den høgste leiaren for kosakkane si verksemd er presidenten av Russland. Forvaltningsmynde er «Kosakkådet under presidenten i Den russiske føderasjonen».

Kosakk-samfunna er organiserte med desse elementa:

  • Lokale samfunn i byar, stanitser og landsbyar.
  • Kosakk-samfunn på kommunalt (rajon) nivå.
  • Kosakk-samfunn på kretsnivå.
  • 11 registrerte kosakk-samfunn på arménivå.

Kosakk-samfunn er oppbyggde etter prinsippet om demokratisk sentralisme.

Uniformer og utrustning[endre | endre wikiteksten]

Registrerte kosakker har visse særrettar, som å verte tildelte tenestegrader og å bera gradsmerke, utmerkjestegn, kosakkuniformer og nagajkar (pisk), sablar og dolkar og i visse sammanhengar skytevåpen.

Organisasjonsteikn
Kosakk-samfunn
Uniform
Hovudstad
Волжское казачье войско (шеврон).png
Volga-kosakkarmé
Волжское казачье войско (форма).png
Samara
Сибирское казачье войско (шеврон).png
Sibirisk-kosakkarmé
Сибирское казачье войско (форма).png
Omsk
Забайкальское казачье войско (шеврон).png
Bajkal-kosakkarmé
Забайкальское казачье войско (форма).png
Tsjita
Терское казачье войско (шеврон).png
Terek-kosakkarmé
Terek-kosakkar
Терское казачье войско (форма).png
Stavropol
Уссурийское казачье войско (шеврон).png
Ussuri-kosakkarmé
Уссурийское казачье войско (форма).png
Vladivostok
Всевеликое войско Донское (шеврон).png
Don-kosakkarmé
Donkosakker
Всевеликое войско Донское (форма).png
Novotsjerkassk
Енисейское казачье войско (шеврон).png
Jenisij-kosakkarmé
Енисейское казачье войско (форма).png
Krasnojarsk
Оренбургское казачье войско (шеврон).png
Orenburg-kosakkarmé
Оренбургское казачье войско (форма).png
Orenburg
Кубанкое казачье войско (шеврон).png
Kuban-kosakkarmé
Кубанское казачье войско (форма).png
Krasnodar
Иркутское казачье войско (шеврон).png
Irkutsk-kosakkarmé
Иркутское казачье войско (форма).png
Irkutsk
Центральное казачье войско (шеврон).png
Sentrale kosakkarmé
Центральное казачье войско (форма).png
Moskva

Kosakkane sine tenestegrader[endre | endre wikiteksten]

Казак (чин).png Приказный (чин).png Младший урядник (чин).png Урядник (чин).png Старший урядник (чин).png Младший вахмистр (чин).png Вахмистр (чин).png Старший вахмистр (чин).png
Kasák Prikásni Mládsji urjádnik Urjádnik Stársji urjádnik Mládsji váchmistr Váchmistr Stársji váchmistr
Казак (чин) ком.png Приказный (чин) ком.png Младший урядник (чин) ком.png Урядник (чин) ком.png Старший урядник (чин) ком.png Младший вахмистр (чин) ком.png Вахмистр (чин) ком.png Старший вахмистр (чин) ком.png
Подхорунжий (чин).png Хорунжий (чин).png Сотник (чин).png Подъесаул (чин).png Есаул (чин).png Войсковой старшина (чин).png Казачий полковник (чин).png Казачий генерал (чин).png
Podchorúnsji Chorúnsji Sótnik Podjésaul Jesaúl Vojskovoj starsjiná Kazájitj polkóvnik Kazátjij general
Подхорунжий (чин) ком.png Хорунжий (чин) ком.png Сотник (чин) ком.png Подъесаул (чин) ком.png Есаул (чин) ком.png Войсковой старшина (чин) ком.png Казачий полковник (чин) ком.png Казачий генерал (чин) ком.png

Referensar[endre | endre wikiteksten]