Hopp til innhald

Tema:Kultur

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

VELKOMMEN TIL TEMASIDA OM KULTUR OG UNDERHALDNING


endre  

Innleiing


{{{2}}}

Kultur (frå latin cultura som igjen kjem frå colere, som betyr å dyrke, foredle eller kultivere) er eit omgrep som generelt viser til mønster av menneskeleg aktivitet og dei symbolske strukturane som gjev slik aktivitet meining. Ulike definisjonar av «kultur» viser til ulik teoretisk forståing, eller kriterier for undersøking, av kultur. Omgrepet er i moderne tid vanskeleg å definere fordi det blir brukt i veldig mange samanhengar på veldig ulike måtar.

Underhalding er ei handling eller ein opptreden som har som hovudmål å fanga merksemd og mora dei som ser på eller er med. Ulike typar framføringar (konsertar o.l.), spel, leikar, festar og reiser er døme på underhalding.


endre  

Utvald artikkel


{{{2}}}

Gol stavkyrkje er ei stavkyrkje frå Gol i Buskerud frå rundt 1200 som no står på Norsk FolkemuseumBygdøy i Oslo. Kyrkja var i vanleg bruk på Gol i fleire hundre år, men vart gradvis så nedsliten og fullstappa at kyrkjelyden fekk bygd ei ny. Stavkyrkja skulle rivast, men vart redda av Fortidsminneforeningen og kong Oscar II, som fekk henne flytta til Bygdøy og restaurert til slik ein meinte ho hadde vore før reformasjonen.

Kyrkja har sidan 1884 vore eigedommen til den regjerande monarken i Noreg, men folkemuseet held ho ved like. Det er laga fire kopiar av henne, to i Noreg og to i USA.


endre  

Utvald bilete...


Patti Smith under ein konsert i Finland.


endre  

Gode kulturartiklar

endre  

På Wikimedia


Kultur på  Wikinytt  Kultur på  Wikifrasar  Kultur på  Wikibøker  Kultur på  Wikisource  Kultur på  Wiktionary  Kultur på  Wikiversity  Kultur på Wikimedia Commons
Frie nyhende Frie sitat Frie bøker og manualar Frie kjeldetekstar Ordbok og synonymordbok Frie læremiddel Felles medialager
endre  

Hovudtema på Nynorsk Wikipedia