Biodiesel

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Biodiesel

Biodiesel er eit drivstoff framstilt av planteoljer eller dyrefeitt.

Framstilling[endre | endre wikiteksten]

Biodieselbruk i EU (GWh)[1]
No Land 2005 2006 2007
1  Tyskland 18003 29447 34395
2  Frankrike 4003 6855 13506
3  Austerrike 920 3878 4270
4  Storbritannia 292 1533 3148
5  Spania 270 629 3031
6  Portugal 2 818 1 847
7  Italia 2000 1 32 1621
8  Sverige 97 523 1158
9  Belgia 0 10 1061
10  Hellas 32 540 940
11  Bulgaria - 96 539
12  Litauen 87 162 477
13  Luxembourg 7 6 397
14  Tsjekkia 33 213 380
15  Polen 152 491 180
16  Slovenia 58 48 151
17  Republikken Irland 9 8 27
18  Latvia 29 17 0
19  Ungarn 0 4 0
20  Danmark 0 0 0
21  Nederland 0 172 n.a.
22  Slovenia 110 149 n.a.
23  Romania - 32 n.a.
24  Malta 8 10 n.a.
25  Finland 0 0 n.a.
26  Estland 0 7 n.a.
27  Kypros 0 0 n.a.
27 EU 26110 47380 67154
1 toe = 11 63 MWh n.a. = not available

Biodiesel vert framstilt ved at feittet vert blanda med 10 % metanol, og i ein kjemisk reaksjon vert feittet omdanna til ein metylester. Det finst ulike slag biodiesel: Rapsmetylester eller RME-biodiesel er framstilt med rapsolje som råstoff, medan FAME-biodiesel (FAME =FattyAcidMethylEster) vert framstilt av til dømes destruksjonsfeitt, slakteriavfall, tallolje, fiskeolje eller brukt steikefeitt.


Annangenerasjons biodiesel[endre | endre wikiteksten]

Bioetanol og biodiesel produsert av olje-, sukker- eller stivelsesrike jordbruksvekstar vert kalla førstegenerasjon biodrivstoff. Ein meiner at biodrivstoffet i framtida vil bli produsert ut frå cellulosehaldig biomasse, og det vert kalla annangenerasjons biodrivstoff. Slikt biodrivstoff kan bli produsert av trevirke, treavfall, halm, grasvekstar m.m.

Enno finst det ingen fullskala kommersielle produksjonsanlegg for annangenerasjons biodrivstoff.[2]

Tekniske eigenskapar[endre | endre wikiteksten]

Dei fleste dieselmotorar kan køyrast på diesel innblanda inntil 5 % biodiesel utan at motoren tar skade av det. Høgre konsentrasjonar kan gje problem, spesielt for eldre motorar, sidan biodieselen løyser opp slam i tanken og slangesystemet. Berre nokre få motorprodusentar tør garantere at motoren kan køyrast på rein biodiesel. Biodiesel har noko lågare energitettleik enn ordinær diesel. Ein må difor rekne med noko høgre forbruk ved overgang til biodiesel.

Miljøgevinst[endre | endre wikiteksten]

Sidan energien i planteoljar kjem frå plantar som igjen har bunde energien gjennom fotosyntese, er bruk av biodiesel produsert på basis av plantefeitt i prinsippet CO2-nøytralt.

Miljøgevinsten ved bruk av biodiesel er avhengig av framstillingsmåten, herunder kor mykje energi som er brukt til framstilling av råstoffet, om det er bruka kunstgjødsel m.v.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. Biofuels barometer 2008 - EurObserv’ER Arkivert 2011-09-29 ved Wayback Machine. Systèmes solaires Le journal des énergies renouvelables n° 185, p. 49-66, 6/2008
  2. SFT Spørsmål og svar[daud lenkje]