Riksdagsbrannen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Brannmenn prøver å stoppa brannen i Riksdagsbygningen i Berlin 28. februar 1933.

Riksdagsbrannen er den brannen som herja Riksdagsbygningen i Berlin i Tyskland natta mellom 27. og 28. februar 1933. Han førte til at rikspresident Paul von Hindenburg skreiv ut Riksdagsbrannforordninga 28. februar. Dei grunnleggjande borgarrettane som var garanterte av forfatninga til Weimarrepublikken vart dermed sette ut av kraft, slik at vegen vart klår for forfølging og arrestasjon av motstandarane til nazipartiet. Massearrestasjonane som følgde, var byrjinga på fleire dramatiske hendingar, som i løpet av ein knapp månad førte til at Adolf Hitler, som 30. januar hadde vorte utnemnd til riksskansler, kunne etablera seg varig som diktator.

Den nederlandske venstreradikale Marinus van der Lubbe vart funnen liggjande halvnaken bak den brennande bygningen. Hitler og Hermann Göring kom raskt til staden, og vart vist van der Lubbe. Göring erklærte straks at kommunistane stod bak brannen, og sette i gang ein kampanje mot kommunistpartiet KPD.

Store delar av den tyske riksdagsbygningen vart fullstendig utbrend. Bilete frå losjen for rikspresidenten ved plenumssalen (tidlegare hofflosjen).
Hermann Göring (ståande med ryggen til), Tysklands ministerpresident, luftfartsminister, riksskogmester, riksjegermeister, riksmarskalk og innenriksminister i Preussen, under rettssaka etter riksdagsbrannen.

Lubbe vart på grunn av eigen tilståing stilt for retten som einaste gjerningsmann. Men nazistane erklærte så at Komintern hadde beordra brannstiftelsen.

Rettssaka fann stad i Leipzig frå 21. september og 23. desember 1933, og ende med Dødsdomm til Lubbe og avretting 10. januar 1934. Dei medanklagede kommunistiske politikarane E. Torgler (tyskar) og G. Dimitrov, B. Popov og V. Tanev (bulgarere som var vorte arrestert i mars) vart frikjent. Frikjennelsen kan ha skulda at Dimitrov hadde sparka advokaten sin og forsvart seg sjølv med stor dugleik. Dimitrov målbar sterke argument for at det kunne ha vore nazistane sjølv som stod bak brannen, noko som vart svært pinleg for dem då rettssaka vart overført på riksdekkende radio.

Hitler vart rasande på grunn av frifinnelsene, og erklærte at frå no av skulle ikkje forræderitiltaler lengjer prøvast i det vanlege rettssystemet, men heller i dei såkalte Volksgerichtshöfe, Folkedomstolane. Desse domstolane kunne nazistane kontrollera sjølv, og folkerettane vart seinare beryktede for det høge mengder idømde dødsdommar.

Det har seinare vore stor strid om Lubbe faktisk var den skyldige, eller den einaste skyldige. Nasjonalsosialistene ville ha det til at det stod ein større kommunistisk sammensvergelse bak, og hadde allereie den 28. februar byrja arrestasjonane av ei rekkje politiske motstandarar. Blant dei arresterte denne første dagen var den seinare nobelfredsprisvinner Carl von Ossietzky. Seinare vart KPD forbode i Tyskland (1. mars), og leiande kommunistar vart arrestert.

Det har seinare vore spekulert i om nasjonalsosialistene sjølv hadde antent Riksdagen, nettopp for å oppnå den situasjonen som faktisk følgde på det politiske området, men det har ikkje framkommet nokon sikre holdepunkter for denne påstanden.

Men uansett vart det enno anteke at Lubbe umogleg kunne ha antent bygningen heilt på eiga hand. Det synest å stå fast at det var brannstiftelse på mange stader, og i løpet av berre nokon få minutt. I 2008 vart dødsdommen over Lubbe formelt oppheva.

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]