Borkspade

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
Boskspadar (til høgre) produsert av Wira bruk.

Borkspade er eit skogsreiskap som vert nytta for å fjerna borken frå tømmeret ved hogst. Tidlegare, då ein nytta hest for å køyra fram tømmeret, var det vanleg å borka det i samband med felling og kvisting. Tømmeret gleid då lettare på snøen og vart lettare å dra for hestane, slik at ein kunne køyra større lass. Det førte òg til at tømmeret turka fortare og det hindra at borkbiller gjorde skade på tømmeret. Det var òg vanleg at dei som kjøpte tømmeret ville ha det borka, slik at baken kunne nyttast meir allsidig. Tømmeret er lettast å borka når sevja stig. Om vinteren når borken er frosen kan borking verta hardt arbeid.

Borkspadar vert òg nytta til andre oppgåver, som å hugga hol i isen i samband med isfiske.