ICD-10 Kapittel I: Visse infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Tiande revisjon av Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sjukdommar og relaterte helseproblem
Kapittel Kategoriblokk Tittel
I A00–B99 Visse infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar
II C00–D48 Svulstar
III D50–D89 Sjukdommar i blod og bloddannande organ og visse tilstandar som vedkjem immunsystemet
IV E00–E90 Endokrine sjukdommar, ernæringssjukdommar og metabolske forstyrringar
V F00–F99 Psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar
VI G00–G99 Sjukdommar i nervesystemet
VII H00–H59 Sjukdommar i auga og auga sine omgjevnader
VIII H60–H95 Sjukdommar i øyre og øyrebeinsknute (processus mastoideus)
IX I00–I99 Sjukdommar i sirkulasjonssystemet
X J00–J99 Sjukdommar i andedragssystemet
XI K00–K93 Sjukdommar i meltingssystemet
XII L00–L99 Sjukdommar i hud og underhud
XIII M00–M99 Sjukdommar i muskel-skjelettsystemet og bindevev
XIV N00–N99 Sjukdommar i urin- og kjønnsorgan
XV O00–O99 Svangerskap, fødsel og barseltid
XVI P00–P96 Visse tilstandar som oppstår i perinatalperioden
XVII Q00–Q99 Medfødde misdanningar, deformitetar og kromosomavvik
XVIII R00–R99 Symptom, teikn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikkje klassifisert annan stad
XIX S00–T98 Skadar, forgiftingar og visse andre konsekvensar av ytre årsaker
XX V01–Y98 Ytre årsaker til sjukdommar, skadar og dødsfall
XXI Z00–Z99 Faktorar som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetenesta
XXII U00–U99 Kodar for spesielle føremål

Den tiande utgåva av Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sjukdommar og relaterte helseproblem (ICD-10) er eit kodeverk over sjukdommar og sjukdomsteikn, symptom, unormale kliniske funn, vanlege opphav til misnøye, sosiale forhold og ytre årsaker til skade eller sjukdom, og er klassifisert av Verdsorganisasjonen for helse (WHO).[1] Denne sida tek føre seg ICD-10 Kapittel I: Visse infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar.

A00–A79: Bakterieinfeksjonar, infeksiøse tarmsjukdommar og seksuelt overførbare infeksjonar[endre | endre wikiteksten]

(A00–A09) Infeksiøse tarmsjukdommar[endre | endre wikiteksten]

(A15–A19) Tuberkulose[endre | endre wikiteksten]

(A20–A28) Visse bakterielle zoonosar[endre | endre wikiteksten]

 • (A20) Pest (pestis)
 • (A21) Tularemi
  • (A21.0) Ulceroglandulær tularemi
  • (A21.1) Okuloglandulær tularemi
  • (A21.2) Pulmonal tularemi
  • (A21.3) Gastrointestinal tularemi
  • (A21.7) Generalisert tularemi
  • (A21.8) Annan spesifisert tularemi
  • (A21.9) Uspesifisert tularemi
 • (A22) Miltbrann (anthrax)
  • (A22.0) Hudmiltbrann
  • (A22.1) Lungemiltbrann
  • (A22.2) Gastrointestinal miltbrann
  • (A22.7) Miltbrannsepsis
  • (A22.8) Annan spesifisert miltbrann
  • (A22.9) Uspesifisert miltbrann
 • (A23) Brucellose
  • (A23.0) Brucellose som skuldast Brucella melitensis
  • (A23.1) Brucellose som skuldast Brucella abortus
  • (A23.2) Brucellose som skuldast Brucella suis
  • (A23.3) Brucellose som skuldast Brucella canis
  • (A23.8) Annan spesifisert brucellose
  • (A23.9) Uspesifisert brucellose
 • (A24) Snive og melioidose
  • (A24.0) Snive
  • (A24.1) Akutt og fulminant melioidose
  • (A24.2) Subakutt og kronisk melioidose
  • (A24.3) Annan melioidose
  • (A24.4) Uspesifisert melioidose
 • (A25) Rottebittfeber
  • (A25.0) Spirillose
  • (A25.1) Streptobasillose
  • (A25.9) Uspesifisert rottebittfeber
 • (A26) Erysipeloid
  • (A26.0) Kutan erysipeloid
  • (A26.7) Sepsis som skuldast Erysipelothrix
  • (A26.8) Annan spesifisert erysipeloid
  • (A26.9) Uspesifisert erysipeloid
 • (A27) Leptospirose
  • (A27.0) Leptospirosis icterohaemorrhagica
  • (A27.8) Annan spesifisert leptospirose
  • (A27.9) Uspesifisert leptospirose
 • (A28) Andre bakterielle zoonosar, ikkje klassifisert annan stad
  • (A28.0) Pasteurellose
  • (A28.1) Katteklorfeber
  • (A28.2) Ekstraintestinal yersiniose
  • (A28.8) Andre spesifiserte bakterielle zoonosar, ikkje klassifisert annan stad
  • (A28.9) Uspesifisert bakteriell zoonose

(A30–A49) Andre bakteriesjukdommar[endre | endre wikiteksten]

 • (A30) Lepra (Hansens sjukdom)
  • (A30.0) Ubestemt lepra
  • (A30.1) Tuberkuloid lepra
  • (A30.2) Tuberkuloid lepra av grensetype
  • (A30.3) Lepra av grensetype
  • (A30.4) Lepromatøs lepra av grensetype
  • (A30.5) Lepromatøs lepra
  • (A30.8) Annan spesifisert lepra
  • (A30.9) Uspesifisert lepra
 • (A31) Infeksjon som skuldast andre mykobakteriar
  • (A31.0) Mykobakteriell lungeinfeksjon
  • (A31.1) Mykobakteriell hudinfeksjon
  • (A31.8) Andre spesifiserte infeksjonar som skuldast mykobakteriar
  • (A31.9) Uspesifisert infeksjon som skuldast mykobakteriar
 • (A32) Listeriose
  • (A32.0) Hudlisteriose
  • (A32.1) Meningitt og meningoencefalitt som skuldast Listeria
  • (A32.7) Listeriasepsis
  • (A32.8) Annan spesifisert listeriose
  • (A32.9) Uspesifisert listeriose
 • (A33) Stivkrampe hjå nyfødd (tetanus neonatorum)
 • (A34) Stivkrampe etter fødsel
 • (A35) Annan stivkrampe (tetanus)
 • (A36) Difteri
  • (A36.0) Svelgdifteri
  • (A36.1) Difteri i nasofarynks
  • (A36.2) Larynksdifteri
  • (A36.3) Kutan difteri
  • (A36.8) Annan spesifisert difteri
  • (A36.9) Uspesifisert difteri
 • (A37) Kikhoste
  • (A37.0) Kikhoste som skuldast Bordetella pertussis
  • (A37.1) Kikhoste som skuldast Bordetella parapertussis
  • (A37.8) Kikhoste som skuldast andre spesifiserte bordetella-artar
  • (A37.9) Uspesifisert kikhoste
 • (A38) Skarlagensfeber
 • (A39) Meningokokkinfeksjon
  • (A39.0) Meningokokkmeningitt
  • (A39.1) Waterhouse-Friderichsens syndrom
  • (A39.2) Akutt meningokokkemi
  • (A39.3) Kronisk meningokokkemi
  • (A39.4) Uspesifisert meningokokkemi
  • (A39.5) Hjartesjukdom valda av Meningococcus
  • (A39.8) Andre spesifiserte meningokokkinfeksjonar
  • (A39.9) Uspesifisert meningokokkinfeksjon
 • (A40) Streptokokksepsis
  • (A40.0) Sepsis som skuldast Streptococcus, serogruppe A
  • (A40.1) Sepsis som skuldast Streptococcus, serogruppe B
  • (A40.2) Sepsis som skuldast Streptococcus, serogruppe D
  • (A40.3) Sepsis som skuldast Streptococcus pneumoniae
  • (A40.8) Annan spesifisert streptokokksepsis
  • (A40.9) Uspesifisert streptokokksepsis
 • (A41) Annan sepsis
  • (A41.0) Sepsis som skuldast Staphylococcus aureus
  • (A41.1) Sepsis som skuldast andre spesifiserte stafylokokkar
  • (A41.2) Sepsis som skuldast uspesifiserte stafylokokkar
  • (A41.3) Sepsis som skuldast Haemophilus influenzae
  • (A41.4) Sepsis som skuldast anaerobe bakteriar
  • (A41.5) Sepsis som skuldast andre gram-negative organismar
  • (A41.8) Annan spesifisert sepsis
  • (A41.9) Uspesifisert sepsis
 • (A42) Aktinomykose
  • (A42.0) Pulmonal aktinomykose
  • (A42.1) Abdominal aktinomykose
  • (A42.2) Cervikofacial aktinomykose
  • (A42.7) Aktinomykotisk sepsis
  • (A42.8) Annan spesifisert aktinomykose
  • (A42.9) Uspesifisert aktinomykose
 • (A43) Nokardiose
  • (A43.0) Pulmonal nokardiose
  • (A43.1) Kutan nokardiose
  • (A43.8) Annan spesifisert nokardiose
  • (A43.9) Uspesifisert nokardiose
 • (A44) Bartonellose [Carrions sjukdom]
  • (A44.0) Systemisk bartonellose
  • (A44.1) Kutan og mukokutan bartonellose
  • (A44.8) Annan spesifisert bartonellose
  • (A44.9) Uspesifisert bartonnelose
 • (A46) Erysipelas (Rosen)
 • (A48) Andre bakteriesjukdommar, ikkje klassifisert annan stad
  • (A48.0) Gassgangren
  • (A48.1) Legionærsjukdom
  • (A48.2) Legionærsjukdom utan pneumoni (Pontiac-feber)
  • (A48.3) Toksisk sjokksyndrom (TSS)
  • (A48.4) Brasiliansk purpura fulminans
  • (A48.8) Andre spesifiserte bakteriesjukdommar
 • (A49) Bakterieinfeksjonar med uspesifisert lokalisasjon
  • (A49.0) Stafylokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (A49.1) Streptokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (A49.2) Infeksjon med uspesifisert lokalisasjon som skuldast Haemophilus influenzae
  • (A49.3) Mykoplasmainfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (A49.8) Andre bakterieinfeksjonar med uspesifisert lokalisasjon
  • (A49.9) Uspesifisert bakterieinfeksjon

(A50–A64) Hovudsakleg seksuelt overførbare infeksjonar[endre | endre wikiteksten]

 • (A50) Medfødd syfilis (lues congenita)
  • (A50.0) Tidleg medfødd syfilis, symptomgjevande
  • (A50.1) Tidleg medfødd syfilis, latent
  • (A50.2) Tidleg medfødd syfilis, uspesifisert
  • (A50.3) Augesjukdom ved sein medfødd syfilis
  • (A50.4) Medfødd nevrosyfilis (juvenil nevrosyfilis)
  • (A50.5) Annan sein medfødd syfilis med symptom eller stigmata
  • (A50.6) Sein medfødd syfilis, latent
  • (A50.7) Sein medfødd syfilis, uspesifisert
  • (A50.9) Uspesifisert medfødd syfilis
 • (A51) Tidleg syfilis
  • (A51.0) Primær genital syfilis
  • (A51.1) Primær anal syfilis
  • (A51.2) Primær syfilis med annan lokalisasjon
  • (A51.3) Sekundær syfilis i hud og slimhinner
  • (A51.4) Annan sekundær syfilis
  • (A51.5) Tidleg latent syfilis
  • (A51.9) Uspesifisert tidleg syfilis
 • (A52) Seinsyfilis
  • (A52.0) Kardiovaskulær syfilis
  • (A52.1) Symptomgjevande nevrosyfilis
  • (A52.2) Asymptomatisk nevrosyfilis
  • (A52.3) Uspesifisert nevrosyfilis
  • (A52.7) Annan symptomgjevande seinsyfilis
  • (A52.8) Latent seinsyfilis
  • (A52.9) Uspesifisert seinsyfilis
 • (A53) Annan og uspesifisert syfilis
  • (A53.0) Latent syfilis, der dubuttidspunkt ikkje er spesifisert
  • (A53.9) Uspesifisert syfilis
 • (A54) Gonokkinfeksjon
  • (A54.0) Gonokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem utan periuretral abscess eller abscess i tilliggjande kjertlar
  • (A54.1) Gonokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem med periuretral abscess og abscess i tilliggjande kjertel
  • (A54.2) Gonokkpelviperitonitt og andre gonokkinfeksjonar i kjønnsorgan og urinvegar
  • (A54.3) Gonokkinfeksjon i auga
  • (A54.4) Gonokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem
  • (A54.5) Gonokkfaryngitt
  • (A54.6) Gonokkinfeksjon i endetarmsopning og endetarm
  • (A54.8) Andre spesifiserte gonokkinfeksjonar
  • (A54.9) Uspesifisert gonokkinfeksjon
 • (A55) Klamydialymfogranulom (venerum)
 • (A56) Andre seksuelt overførte klamydiasjukdommar
  • (A56.0) Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem
  • (A56.1) Klamydiainfeksjon i urin- og kjønnsorgan eller pelviperitoneum
  • (A56.2) Uspesifisert klamydiainfeksjon i kjønnsorgan og urinvegar
  • (A56.3) Klamydiainfeksjon i endetarmsopning (anus), analkanal (canalis analis) og endetarm (rektum)
  • (A56.4) Klamydiainfeksjon i svelg (farynx)
  • (A56.8) Seksuelt overført klamydiainfeksjon med annan spesifisert lokalisasjon
 • (A57) Blaut sjanker
 • (A58) Granuloma inguinale
 • (A59) Trikomonasinfeksjon
  • (A59.0) Urogenital trikomonasinfeksjon
  • (A59.8) Trikomonasinfeksjon med annan spesifisert lokalisasjon
  • (A59.9) Uspesifisert trikomonasinfeksjon
 • (A60) Anogenital herpesvirusinfeksjon (herpes simplex-infeksjon)
  • (A60.0) Herpesvirusinfeksjon i kjønnsorgan og urinvegar
  • (A60.1) Herpesvirusinfeksjon i hud omkring endetarmsopning, i analkanal og endetarm
  • (A60.9) Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon
 • (A63) Andre hovudsakleg seksuelt overførbare sjukdommar, ikkje klassifisert annan stad
  • (A63.0) Anogenitale (veneriske) vorter
  • (A63.8) Andre spesifiserte hovudsakleg seksuelt overførbare sjukdommar
 • (A64) Uspesifiserte seksuelt overførbare sjukdommar

(A65–A69) Andre spiroketsjukdommar[endre | endre wikiteksten]

 • (A65) Ikkje-venerisk syfilis
 • (A66) «Yaws»
  • (A66.0) Primære lesjonar ved «yaws»
  • (A66.1) Multiple papillomar og «wet crab yaws»
  • (A66.2) Andre tidlege hudlesjonar ved «yaws»
  • (A66.3) Hyperkeratose ved «yaws»
  • (A66.4) Gumma og ulcus ved «yaws»
  • (A66.5) Gangosa
  • (A66.6) Knokkel- og leddlesjonar ved «yaws»
  • (A66.7) Andre manifestasjonar ved «yaws»
  • (A66.8) Latent «yaws»
  • (A66.9) Uspesifisert «yaws»
 • (A67) Pinta (carate)
  • (A67.0) Primære lesjonar ved pinta
  • (A67.1) Intermediære lesjonar ved pinta
  • (A67.2) Seine lesjonar ved pinta
  • (A67.3) Blanda lesjonar ved pinta
  • (A67.9) Uspesifisert pinta
 • (A68) Tilbakefallsfeber
  • (A68.0) Tilbakefallsfeber overført ved lus
  • (A68.1) Tilbakefallsfeber overført ved flått
  • (A68.9) Uspesifisert tilbakefallsfeber
 • (A69) Andre spiroketinfeksjonar
  • (A69.0) Nekrotiserande ulcerøs stomatitt
  • (A69.1) Andre Vincent-infeksjonar
  • (A69.2) Borreliose
  • (A69.8) Andre spesifiserte spiroketinfeksjonar
  • (A69.9) Uspesifisert spiroketinfeksjon

(A70–A74) Andre sjukdommar valda av klamydia[endre | endre wikiteksten]

(A75–A79) Rickettsiosar[endre | endre wikiteksten]

A80–B34: Virusinfeksjonar[endre | endre wikiteksten]

(A80–A89) Virusinfeksjonar i sentralnervesystemet[endre | endre wikiteksten]

 • (A80) Akutt poliomyelitt
  • (A80.0) Akutt poliomyelitt med lamming valda av vaksine
  • (A80.1) Akutt poliomyelitt med lamming valda av importerte ville virusstammar
  • (A80.2) Akutt poliomyelitt med lamming valda av ikkje-importerte ville virusstammar
  • (A80.3) Annan og uspesifisert akutt poliomyelitt med lamming
  • (A80.4) Akutt poliomyelitt utan lamming
  • (A80.9) Uspesifisert akutt poliomyelitt
 • (A81) Atypiske virusinfeksjonar i sentralnervesystemet
  • (A81.0) Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  • (A81.1) Subakutt skleroserande panencefalitt
  • (A81.2) Progressiv multifokal leukoencefalopati
  • (A81.8) Andre spesifiserte atypiske virusinfeksjonar i sentralnervesystemet
  • (A81.9) Uspesifisert atypisk virusinfeksjon i sentralnervesystemet
 • (A82) Rabies (hundegalskap)
 • (A83) Virusencefalitt overført ved mygg
  • (A83.0) Japansk encefalitt
  • (A83.1) Vestleg heste-encefalitt
  • (A83.2) Austleg heste-encefalitt
  • (A83.3) St Louis-encefalitt
  • (A83.4) Australsk encefalitt
  • (A83.5) Californisk encefalitt
  • (A83.6) Rociovirussjukdom
  • (A83.8) Annan spesifisert virusencefalitt overført ved mygg
  • (A83.9) Uspesifisert virusencefalitt overført ved mygg
 • (A84) Virusencefalitt overført ved flått
  • (A84.0) Orientalsk encefalitt overført ved flått (Russian spring-summer encephalitis) (RSSE)
  • (A84.1) Sentraleuropeisk encefalitt overført ved flått
  • (A84.8) Annan spesifisert virusencefalitt overført ved flått
  • (A84.9) Uspesifisert virusencefalitt overført ved flått
 • (A85) Annan virusencefalitt, ikkje klassifisert annan stad
  • (A85.0) Enterovirusencefalitt
  • (A85.1) Adenovirusencefalitt
  • (A85.2) Uspesifisert virusencefalitt overført ved artropodar
  • (A85.8) Annan spesifisert virusencefalitt
 • (A86) Uspesifisert virusencefalitt
 • (A87) Virusmeningitt
  • (A87.0) Enterovirusmeningitt
  • (A87.1) Adenovirusmeningitt
  • (A87.2) Lymfocyttisk choriomeningitt
  • (A87.8) Annan spesifisert virusmeningitt
  • (A87.9) Uspesifisert virusmeningitt
 • (A88) Andre virusinfeksjonar i sentralnervesystemet, ikkje klassifisert annan stad
  • (A88.0) Enteroviral exsanthema og feber [Boston-eksantem]
  • (A88.1) Smittsam ørske (vertigo epidemica)
  • (A88.8) Annan spesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet
 • (A89) Uspesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

(A90–A99) Virussjukdommar overført ved artropodar og viral hemoragisk feber[endre | endre wikiteksten]

 • (A90) Denguefeber (klassisk dengue)
 • (A91) Hemoragisk denguefeber (febris dengue haemorrhagica)
 • (A92) Andre virussjukdommar overført ved mygg
  • (A92.0) Chikungunyavirussjukdom
  • (A92.1) O'nyong-nyongfeber
  • (A92.2) Venezuelansk hestefeber
  • (A92.3) «West Nile»-virusinfeksjon
  • (A92.4) «Rift Valley»-feber
  • (A92.8) Andre spesifiserte virussjukdommar overført ved mygg
  • (A92.9) Uspesifisert virussjukdom overført ved mygg
 • (A93) Andre virussjukdommar overført ved artropodar, ikkje klassifisert annan stad
  • (A93.0) Oropouchevirussjukdom
  • (A93.1) Sandflugefeber
  • (A93.2) Coloradoflåttfeber
  • (A93.8) Andre spesifiserte virussjukdommar overført ved artropodar
 • (A94) Uspesifisert virussjukdom overført ved artropodar
 • (A95) Gulfeber (febris flava)
  • (A95.0) Sylvatisk gulfeber
  • (A95.1) Urban gulfeber
  • (A95.9) Uspesifisert gulfeber
 • (A96) Hemoragisk arenavirussjukdom (febris haemorrhagica arenaviralis)
  • (A96.0) Hemoragisk juninvirussjukdom
  • (A96.1) Hemoragisk machupovirussjukdom
  • (A96.2) Lassafeber
  • (A96.8) Andre spesifiserte hemoragiske arenavirussjukdommar
  • (A96.9) Uspesifisert hemoragisk arenavirussjukdom
 • (A98) Annan hemoragisk virussjukdom, ikkje klassifisert annan stad
  • (A98.0) Hemoragisk krimfeber som skuldast Congo-CHF-virus
  • (A98.1) Hemoragisk Omsk-feber
  • (A98.2) Kyasanur Forest-sjukdom
  • (A98.3) Marburg-virussjukdom
  • (A98.4) Ebola-virussjukdom
  • (A98.5) Hemoragisk feber med renalt syndrom
  • (A98.8) Andre spesifiserte hemoragiske virussjukdommar
 • (A99) Uspesifisert hemoragisk virussjukdom

(B00–B09) Virusinfeksjonar kjenneteikna ved hud- og slimhinnelesjonar[endre | endre wikiteksten]

 • (B00) Herpesvirusinfeksjonar (herpes simplex-infeksjonar)
  • (B00.0) Eczema herpeticum
  • (B00.1) Vesikulær herpesdermatitt
  • (B00.2) Herpetisk gingivostomatitt og faryngotonsilitt
  • (B00.3) Herpesmeningitt
  • (B00.4) Herpesencefalitt
  • (B00.5) Okulær herpesvirussjukdom
  • (B00.7) Disseminert herpesvirussjukdom
  • (B00.8) Andre spesifiserte slag av herpesvirusinfeksjon
  • (B00.9) Uspesifisert herpesvirusinfeksjon
 • (B01) Varicella (vasskoppar)
  • (B01.0) Varicellameningitt
  • (B01.1) Varicellaencefalitt
  • (B01.2) Varicellapneumoni
  • (B01.8) Varicella med andre komplikasjonar
  • (B01.9) Varicella utan komplikasjonar
 • (B02) Herpes zoster
  • (B02.0) Zosterencefalitt
  • (B02.1) Zostermeningitt
  • (B02.2) Herpes zoster med annan affeksjon av nervesystemet
  • (B02.3) Herpes zoster-sjukdom i auga
  • (B02.7) Disseminert herpes zoster
  • (B02.8) Herpes zoster med andre komplikasjonar
  • (B02.9) Herpes zoster utan komplikasjonar
 • (B03) Koppar
 • (B04) Apekoppar
 • (B05) Meslingar
  • (B05.0) Meslingar med encefalitt som komplikasjon
  • (B05.1) Meslingar med meningitt som komplikasjon
  • (B05.2) Meslingar med pneumoni som komplikasjon
  • (B05.3) Meslingar med mellomøyrebetennelse som komplikasjon
  • (B05.4) Meslingar med intestinale komplikasjonar
  • (B05.8) Meslingar med andre komplikasjonar
  • (B05.9) Meslingar utan komplikasjonar
 • (B06) Rubella (raude hundar)
  • (B06.0) Rubella med nevrologiske komplikasjonar
  • (B06.8) Rubella med andre komplikasjonar
  • (B06.9) Rubella utan komplikasjonar
 • (B07) Virusvorter
 • (B08) Andre virusinfeksjonar kjenneteikna ved hud- og slimhinnelesjonar, ikkje klassifisert annan stad
  • (B08.0) Andre orthopoxvirusinfeksjonar
  • (B08.1) Molluscum contagiosum
  • (B08.2) Exanthema subitum (sjette barnesjukdom)
  • (B08.3) Erythema infectiosum (femte barnesjukdom)
  • (B08.4) Vesikulær stomatitt med eksantem som skuldast enterovirus
  • (B08.5) Vesikulær faryngitt som skuldast enterovirus
  • (B08.8) Andre spesifiserte virusinfeksjonar kjenneteikna ved hud- og slimhinnelesjonar
 • (B09) Uspesifisert virusinfeksjon kjenneteikna ved hud- og slimhinnelesjonar

(B15–B19) Virushepatitt[endre | endre wikiteksten]

 • (B15) Akutt hepatitt A
  • (B15.0) Hepatitt A med leverkoma
  • (B15.1) Hepatitt A utan leverkoma
 • (B16) Akutt hepatitt B
  • (B16.0) Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) og leverkoma
  • (B16.1) Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) utan leverkoma
  • (B16.2) Akutt hepatitt B utan delta-agens med leverkoma
  • (B16.9) Akutt hepatitt B utan delta-agens og leverkoma
 • (B17) Annan akutt virushepatitt
  • (B17.0) Akutt delta(super)infeksjon hjå berar av hepatitt B
  • (B17.1) Akutt hepatitt C
  • (B17.2) Akutt hepatitt E
  • (B17.8) Annan spesifisert akutt virushepaitt
  • (B17.9) Akutt uspesifisert virushepatitt
 • (B18) Kronisk virushepatitt
  • (B18.0) Kronisk virushepatitt B med delta-agens
  • (B18.1) Kronisk virushepatitt B utan delta-agens
  • (B18.2) Kronisk virushepatitt C
  • (B18.8) Annan spesifisert kronisk virushepatitt
  • (B18.9) Uspesifisert kronisk virushepatitt
 • (B19) Uspesifisert virushepatitt
  • (B19.0) Uspesifisert virushepatitt med leverkoma
  • (B19.9) Uspesifisert virushepatitt utan leverkoma

(B20–B24) Humant immunsviktvirus-sjukdom (hiv-sjukdom)[endre | endre wikiteksten]

 • (B20) Humant immunsviktvirus-sjukdom (hiv-sjukdom), med infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar som følgje
  • (B20.0) Hiv-sjukdom med mykobakterieinfeksjon
  • (B20.1) Hiv-sjukdom med andre bakterieinfeksjonar
  • (B20.2) Hiv-sjukdom med cytomegalovirussjukdom
  • (B20.3) Hiv-sjukdom med andre virusinfeksjonar
  • (B20.4) Hiv-sjukdom med candidiainfeksjon
  • (B20.5) Hiv-sjukdom med andre soppsjukdommar
  • (B20.6) Hiv-sjukdom med pneumoni som skuldast Pneumocystis jirovecii
  • (B20.7) Hiv-sjukdom med fleire infeksjonar
  • (B20.8) Hiv-sjukdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsjukdommar
  • (B20.9) Hiv-sjukdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsjukdom
 • (B21) Humant immunsviktvirus-sjukdom (hiv-sjukdom), med ondarta svulstar som følgje
  • (B21.0) Hiv-sjukdom med Kaposis sarkom
  • (B21.1) Hiv-sjukdom med Burkitt lymfom
  • (B21.2) Hiv-sjukdom med andre typar non-Hodgkin lymfom
  • (B21.3) Hiv-sjukdom med andre ondarta svulstar i lymfoid, hematopoetisk og beslekta vev
  • (B21.7) Hiv-sjukdom med fleire ondarta svulstar
  • (B21.8) Hiv-sjukdom med andre spesifiserte ondarta svulstar
  • (B21.9) Hiv-sjukdom med uspesifisert ondarta svulst
 • (B22) Humant immunsviktvirus-sjukdom (hiv-sjukdom), med andre spesifiserte sjukdommar som følgje
  • (B22.0) Hiv-sjukdom med encefalopati
  • (B22.1) Hiv-sjukdom med lymfoid interstitiell pneumonitt
  • (B22.2) Hiv-sjukdom med avmagringssyndrom
  • (B22.7) Hiv-sjukdom med fleire sjukdommar, klassifisert annan stad, som følgje
 • (B23) Humant immunsviktvirus-sjukdom (hiv-sjukdom), med andre tilstandar som følgje
  • (B23.0) Akutt hiv-infeksjonssyndrom
  • (B23.1) Hiv-sjukdom med (vedvarande) generalisert lymfadenopati
  • (B23.2) Hiv-sjukdom med hematologiske og immunologiske abnormitetar, ikkje klassifisert annan stad
  • (B23.8) Hiv-sjukdom med andre spesifiserte tilstandar som følgje
 • (B24) Uspesifisert humant immunsviktvirus-sjukdom (hiv-sjukdom)

(B25–B34) Andre virussjukdommar[endre | endre wikiteksten]

 • (B25) Cytomegalovirussjukdom
  • (B25.0) Cytomegaloviruspneumonitt
  • (B25.1) Cytomegalovirushepatitt
  • (B25.2) Cytomegaloviruspankreatitt
  • (B25.8) Andre spesifiserte cytomegalovirussjukdommar
  • (B25.9) Uspesifisert cytomegalovirussjukdom
 • (B26) Kusma (parotitis epidemica)
  • (B26.0) Kusmaorkitt
  • (B26.1) Kusmameningitt
  • (B26.2) Kusmaencefalitt
  • (B26.3) Kusmapankreatitt
  • (B26.8) Kusma med andre komplikasjonar
  • (B26.9) Kusma utan komplikasjonar
 • (B27) Mononukleose (mononucleosis infectiosa)
  • (B27.0) Gammaherpesvirusmononukleose
  • (B27.1) Cytomegalovirusmononukleose
  • (B27.8) Annan spesifisert mononukleose
  • (B27.9) Uspesifisert mononukleose
 • (B30) Viruskonjunktivitt (conjunctivitis viralis)
  • (B30.0) Keratokonjunktivitt som skuldast adenovirus
  • (B30.1) Konjunktivitt som skuldast adenovirus
  • (B30.2) Virus-faryngokonjunktivitt
  • (B30.3) Akutt epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral)
  • (B30.8) Annan spesifisert viruskonjunktivitt
  • (B30.9) Uspesifisert viruskonjunktivitt
 • (B33) Andre virussjukdommar, ikkje klassifisert annan stad
  • (B33.0) Epidemisk myalgi (myalgia epidemica / pleurodynia epidemica)
  • (B33.1) «Ross River»-sjukdom
  • (B33.2) Viruskarditt
  • (B33.3) Retrovirusinfeksjonar, ikkje klassifisert annan stad
  • (B33.4) Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom
  • (B33.8) Andre spesifiserte virussjukdommar
 • (B34) Virusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.0) Adenovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.1) Enterovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.2) Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.3) Parvovirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.4) Papovavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.8) Andre virusinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon
  • (B34.9) Uspesifisert virusinfeksjon

B35–B89: Infeksjonar valda av sopp, protozoa, helmintar og infestasjonar[endre | endre wikiteksten]

(B35–B49) Soppsjukdommar[endre | endre wikiteksten]

 • (B35) Hudsoppsjukdom
  • (B35.0) Skjeggsopp (tinea barbae) og hovudbotnsopp (tinea capitis)
  • (B35.1) Naglesopp (tinea unguium)
  • (B35.2) Handsopp (tinea manus)
  • (B35.3) Fotsopp (tinea pedis)
  • (B35.4) Kroppssopp (tinea corporis)
  • (B35.5) Kronisk kroppssopp (tinea imbricata)
  • (B35.6) Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)
  • (B35.8) Andre spesifiserte hudsoppsjukdommar
  • (B35.9) Uspesifisert hudsoppsjukdom
 • (B36) Andre overflatiske soppsjukdommar
  • (B36.0) Pityriasis versicolor
  • (B36.1) Tinea nigra
  • (B36.2) Tinea blanca
  • (B36.3) Svart piedra
  • (B36.8) Andre spesifiserte overflatiske soppsjukdommar
  • (B36.9) Uspesifisert overflatisk soppsjukdom
 • (B37) Candidainfeksjon
  • (B37.0) Candidastomatitt
  • (B37.1) Candidasinfeksjon i lunger
  • (B37.2) Candidasinfeksjon på hud og negler
  • (B37.3) Candidasinfeksjon i ytre kvinnelege kjønnsorgan og skjede
  • (B37.4) Candidasinfeksjon i kjønnsorgan og urinvegar med annan lokalisasjon
  • (B37.5) Candidameningitt
  • (B37.6) Candidaendokarditt
  • (B37.7) Candidasepsis
  • (B37.8) Candidainfeksjon med annan spesifisert lokalisasjon
  • (B37.9) Uspesifisert candidainfeksjon
 • (B38) Koksidioidomykose (coccidioidomycosis)
  • (B38.0) Akutt pulmonal koksidioidomykose
  • (B38.1) Kronisk pulmonal koksidioidomykose
  • (B38.2) Uspesifisert pulmonal koksidioidomykose
  • (B38.3) Kutan koksidioidomykose
  • (B38.4) Koksidioidomykosemeningitt
  • (B38.7) Disseminert koksidioidomykose
  • (B38.8) Andre spesifiserte slag av koksidioidomykose
  • (B38.9) Uspesifisert koksidioidomykose
 • (B39) Histoplasmose (histoplasmosis)
  • (B39.0) Akutt pulmonal histoplasmose
  • (B39.1) Kronisk pulmonal histoplasmose
  • (B39.2) Uspesifisert pulmonal histoplasmose
  • (B39.3) Disseminert histoplasmose
  • (B39.4) Uspesifisert histoplasmose som skuldast Histoplasma capsulatum
  • (B39.5) Histoplasmose som skuldast Histoplasma duboisii
  • (B39.9) Uspesifisert histoplasmose
 • (B40) Blastomykose (blastomycosis)
  • (B40.0) Akutt pulmonal blastomykose
  • (B40.1) Kronisk pulmonal blastomykose
  • (B40.2) Uspesifisert pulmonal blastomykose
  • (B40.3) Kutan blastomykose
  • (B40.7) Disseminert blastomykose
  • (B40.8) Andre spesifiserte slag av blastomykose
  • (B40.9) Uspesifisert blastomykose
 • (B41) Parakoksidioidomykose (paracoccidioidomycosis)
  • (B41.0) Pulmonal parakoksidioidomykose
  • (B41.7) Disseminert parakoksidioidomykose
  • (B41.8) Andre spesifiserte slag av parakoksidioidomykose
  • (B41.9) Uspesifisert parakoksidioidomykose
 • (B42) Sporotrikose (sporotrichosis)
  • (B42.0) Pulmonal sporotrikose
  • (B42.1) Lymfokutan sporotrikose
  • (B42.7) Disseminert sporotrikose
  • (B42.8) Andre spesifiserte slag av sporotrikose
  • (B42.9) Uspesifisert sporotrikose
 • (B43) Kromomykose (chromomycosis) og feomykotisk abscess
  • (B43.0) Kutan kromomykose
  • (B43.1) Feomykotisk hjerneabscess
  • (B43.2) Subkutan feomykotisk abscess og cyste
  • (B43.8) Andre spesifiserte slag av kromomykose
  • (B43.9) Uspesifisert kromomykose
 • (B44) Aspergillose (aspergillosis)
  • (B44.0) Invasiv pulmonal aspergillose
  • (B44.1) Annan pulmonal aspergillose
  • (B44.2) Tonsillær aspergillose
  • (B44.7) Disseminert aspergillose
  • (B44.8) Andre spesifiserte slag av aspergillose
  • (B44.9) Uspesifisert aspergillose
 • (B45) Kryptokokkose (cryptococcosis)
  • (B45.0) Pulmonal kryptokokkose
  • (B45.1) Cerebral kryptokokkose
  • (B45.2) Kutan kryptokokkose
  • (B45.3) Ossøs kryptokokkose
  • (B45.7) Disseminert kryptokokkose
  • (B45.8) Andre spesifiserte slag av kryptokokkose
  • (B45.9) Uspesifisert kryptokokkose
 • (B46) Zygomykose (zygomycosis)
  • (B46.0) Pulmonal mucormykose
  • (B46.1) Rinocerebral mucormykose
  • (B46.2) Gastrointestinal mucormykose
  • (B46.3) Kutan mucormykose
  • (B46.4) Disseminert mucormykose
  • (B46.5) Uspesifisert mucormykose
  • (B46.8) Andre spesifiserte zygomykosar
  • (B46.9) Uspesifisert zygomykose
 • (B47) Mycetom
 • (B48) Andre soppsjukdommar, ikkje klassifisert annan stad
  • (B48.0) Lobomykose
  • (B48.1) Rinosporidiose
  • (B48.2) Allescheriasis
  • (B48.3) Geotrikose
  • (B48.4) Penicilliose
  • (B48.7) Opportunistiske soppsjukdommar
  • (B48.8) Andre spesifiserte soppsjukdommar
 • (B49) Uspesifisert soppsjukdom

(B50–B64) Protozosjukdommar[endre | endre wikiteksten]

 • (B50) Malaria som skuldast Plasmodium falciparum
  • (B50.0) Malaria som skuldast Plasmodium falciparum, med hjernekomplikasjonar
  • (B50.8) Annan spesifisert alvorleg og komplisert malaria som skuldast Plasmodium falciparum
  • (B50.9) Uspesifisert malaria som skuldast Plasmodium falciparum
 • (B51) Malaria som skuldast Plasmodium vivax
  • (B51.0) Malaria som skuldast Plasmodium vivax, med miltruptur
  • (B51.8) Malaria som skuldast Plasmodium vivax, med andre komplikasjonar
  • (B51.9) Malaria som skuldast Plasmodium vivax, utan komplikasjonar
 • (B52) Malaria som skuldast Plasmodium malariae
  • (B52.0) Malaria som skuldast Plasmodium malariae, med nefropati
  • (B52.8) Malaria som skuldast Plasmodium malariae, med andre komplikasjonar
  • (B52.9) Malaria som skuldast Plasmodium malariae, utan komplikasjoner
 • (B53) Annan parasittologisk stadfesta malaria
  • (B53.0) Malaria som skuldast Plasmodium ovale
  • (B53.1) Apeplasmodiamalaria
  • (B53.8) Annan spesifisert parasittologisk stadfesta malaria, ikkje klassifisert annan stad
 • (B54) Uspesifisert malaria
 • (B55) Leishmaniasis
  • (B55.0) Visceral leishmaniasis
  • (B55.1) Kutan leishmaniasis
  • (B55.2) Mukokutan leishmaniasis
  • (B55.9) Uspesifisert leishmaniasis
 • (B56) Afrikansk trypanosomiasis (trypanosomiasis africana)
  • (B56.0) Trypanosomiasis gambiensis
  • (B56.1) Trypanosomiasis rhodesiensis
  • (B56.9) Uspesifisert afrikansk trypanosomiasis
 • (B57) Chagas sjukdom (trypanosomiasis americana)
  • (B57.0) Akutt Chagas sjukdom med hjarteaffeksjon
  • (B57.1) Akutt Chagas sjukdom utan hjarteaffeksjon
  • (B57.2) Chagas sjukdom (kronisk) med hjarteaffeksjon
  • (B57.3) Chagas sjukdom (kronisk) med fordøyingssystemaffeksjon
  • (B57.4) Chagas sjukdom (kronisk) med nervesystemaffeksjon
  • (B57.5) Chagas sjukdom (kronisk) med annan organaffeksjon
 • (B58) Toksoplasmose
  • (B58.0) Toksoplasma-okulopati
  • (B58.1) Toksoplasmahepatitt
  • (B58.2) Toksoplasmameningoencefalitt
  • (B58.3) Pulmonal toksoplasmose
  • (B58.8) Toksoplasmose med annan spesifisert organaffeksjon
  • (B58.9) Uspesifisert toksoplasmose
 • (B59) Pneumocystose
 • (B60) Andre protozosjukdommar, ikkje klassifisert annan stad
  • (B60.0) Babesiose
  • (B60.1) Akantamøbeinfeksjon
  • (B60.2) Naegleriainfeksjon
  • (B60.8) Andre spesifiserte protozosjukdommar
 • (B64) Uspesifisert protozosjukdom

(B65–B83) Helmintosar[endre | endre wikiteksten]

 • (B65) Schistosomiasis (bilharzia)
  • (B65.0) Schistosomiasis som skuldast Schistosoma haematobium (urinblæreschistosomiasis)
  • (B65.1) Schistosomiasis som skuldast Schistosoma mansoni (tarmkanalschistosomiasis}})
  • (B65.2) Schistosomiasis som skuldast Schistosoma japonicum
  • (B65.3) Cerkariedermatitt
  • (B65.8) Annan spesifisert schistosomiasis
  • (B65.9) Uspesifisert schistosomiasis
 • (B66) Andre ikteinfeksjonar
  • (B66.0) Opisthorchiasis
  • (B66.1) Clonorchiasis
  • (B66.2) Dicrocoeliasis
  • (B66.3) Fascioliasis
  • (B66.4) Paragonimiasis
  • (B66.5) Fasciolopsiasis
  • (B66.8) Andre spesifiserte ikteinfeksjonar
  • (B66.9) Uspesifisert ikteinfeksjon
 • (B67) Ekinokokkose (echinococcosis)
  • (B67.0) Infeksjon i lever som skuldast Echinococcus granulosus
  • (B67.1) Infeksjon i lunger som skuldast Echinococcus granulosus
  • (B67.2) Infeksjon i bein som skuldast Echinococcus granulosus
  • (B67.3) Infeksjon som skuldast Echinococcus granulosus, andre og multiple lokalisasjonar
  • (B67.4) Uspesifisert infeksjon som skuldast Echinococcus granulosus
  • (B67.5) Infeksjon i lever som skuldast Echinococcus multilocularis
  • (B67.6) Infeksjon som skuldast Echinococcus multilocularis, andre og multiple lokalisasjonar
  • (B67.7) Uspesifisert infeksjon som skuldast Echinococcus multilocularis
  • (B67.8) Uspesifisert ekinokokkose i lever
  • (B67.9) Annan og uspesifisert ekinokokkose
 • (B68) Taeniasis
  • (B68.0) Taeniasis som skuldast Taenia solium
  • (B68.1) Taeniasis som skuldast Taenia saginata
  • (B68.9) Uspesifisert taeniasis
 • (B69) Cysticerkose
  • (B69.0) Cysticerkose i sentralnervesystemet
  • (B69.1) Cysticerkose i auga
  • (B69.8) Cysticerkose med annan spesifisert lokalisasjon
  • (B69.9) Uspesifisert cysticerkose
 • (B70) Diphyllobothriasis og sparganose
 • (B71) Andre bendelorminfeksjonar
  • (B71.0) Hymenolepiasis
  • (B71.1) Dipylidiasis
  • (B71.8) Andre spesifiserte bendelorminfeksjonar
  • (B71.9) Uspesifisert bendelorminfeksjon
 • (B72) Dracunculiasis
 • (B73) Onkocerkiasis (onchocerciasis)
 • (B74) Filariasis
  • (B74.0) Filariasis som skuldast Wuchereria bancrofti
  • (B74.1) Filariasis som skyldes Brugia malayi
  • (B74.2) Filariasis som skyldes Brugia timori
  • (B74.3) Loiasis
  • (B74.4) Mansonelliasis
  • (B74.8) Annan spesifisert filariasis
  • (B74.9) Uspesifisert filariasis
 • (B75) Trikinose (trichinosis)
 • (B76) Hakeormsjukdommar
  • (B76.0) Ankylostomiasis
  • (B76.1) Necatoriasis
  • (B76.8) Andre spesifiserte hakeormsjukdommar
  • (B76.9) Uspesifisert hakeormsjukdom
 • (B77) Askariasis (ascariasis)
  • (B77.0) Askariasis med tarmkomplikasjonar
  • (B77.8) Askariasis med andre spesifiserte komplikasjonar
  • (B77.9) Uspesifisert askariasis
 • (B78) Strongyloidiasis
  • (B78.0) Strongyloidiasis i tarmkanalen
  • (B78.1) Kutan strongyloidiasis
  • (B78.7) Disseminert strongyloidiasis
  • (B78.9) Uspesifisert strongyloidiasis
 • (B79) Trikuriasis
 • (B80) Barneorminfeksjon (oxyuriasis)
 • (B81) Andre ormesjukdommar i tarm, ikkje klassifisert annan stad
  • (B81.0) Anisakiasis
  • (B81.1) Capillariasis i tarmkanalen
  • (B81.2) Trichostrongyliasis
  • (B81.3) Angiostrongyliasis i tarmkanalen
  • (B81.4) Blanda ormesjukdommar i tarm
  • (B81.8) Andre spesifiserte ormesjukdommar i tarm
 • (B82) Uspesifisert parasittisme i tarm
  • (B82.0) Uspesifisert ormesjukdom i tarm
  • (B82.9) Uspesifisert parasittisme i tarm
 • (B83) Andre ormesjukdommar
  • (B83.0) Visceral larva migrans
  • (B83.1) Gnathostomiasis
  • (B83.2) Angiostrongyliasis som skuldast Parastrongylus cantonensis
  • (B83.3) Syngamiasis
  • (B83.4) Innvendig hirudiniasis
  • (B83.8) Andre spesifiserte ormesjukdommar
  • (B83.9) Uspesifisert ormesjukdom

(B85–B89) Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasittar[endre | endre wikiteksten]

 • (B85) Pedikulose og ftiriasis
  • (B85.0) Pedikulose som skuldast Pediculus humanus capitis
  • (B85.1) Pedikulose som skuldast Pediculus humanus corporis
  • (B85.2) Uspesifisert pedikulose
  • (B85.3) Ftiriasis
  • (B85.4) Blanda pedikulose og ftiriasis
 • (B86) Skabb
 • (B87) Myiasis
  • (B87.0) Kutan myiasis
  • (B87.1) Myiasis i sår
  • (B87.2) Okulær myiasis
  • (B87.3) Nasofaryngeal myiasis
  • (B87.4) Myiasis i øyret
  • (B87.8) Myiasis med annan spesifisert lokalisasjon
  • (B87.9) Uspesifisert myiasis
 • (B88) Andre infestasjonar
  • (B88.0) Annan middsjukdom
  • (B88.1) Tungiasis (sandloppeinfestasjon)
  • (B88.2) Andre artropodeinfestasjonar
  • (B88.3) Utvendig hirudiniasis
  • (B88.8) Andre spesifiserte infestasjonar
  • (B88.9) Uspesifisert parasittsjukdom
 • (B89) Uspesifisert parasittsjukdom

B90–B99: Sekvelar og sjukdommar klassifiserte andre stadar[endre | endre wikiteksten]

(B90–B94) Følgjetilstandar etter infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar[endre | endre wikiteksten]

 • (B90) Følgjetilstandar etter tuberkulose
  • (B90.0) Følgjetilstandar etter tuberkulose i sentralnervesystemet
  • (B90.1) Følgjetilstandar etter tuberkulose i kjønnsorgan og urinvegar
  • (B90.2) Følgjetilstandar etter tuberkulose i bein og ledd
  • (B90.8) Følgjetilstandar etter tuberkulose i andre spesifiserte organ
  • (B90.9) Følgjetilstandar etter tuberkulose i andedrettsorgan og uspesifisert tuberkulose
 • (B91) Følgjetilstandar etter poliomyelitt
 • (B92) Følgjetilstandar etter lepra
 • (B94) Følgjetilstandar etter andre og uspesifiserte infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar
  • (B94.0) Følgjetilstandar etter trakom
  • (B94.1) Følgjetilstandar etter virusencefalitt
  • (B94.2) Følgjetilstandar etter virushepatitt
  • (B94.8) Følgjetilstandar etter andre spesifiserte infeksjonssjukdommar og parasittsjukdommar
  • (B94.9) Følgjetilstandar etter uspesifisert infeksjonssjukdom og parasittsjukdom

(B95–B98) Bakteriar, virus og andre infeksjonsframkallande mikroorganismar[endre | endre wikiteksten]

 • (B95) Streptokokkar og stafylokokkar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.0) Streptokokkar, serogruppe A, som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.1) Streptokokkar, serogruppe B, som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.2) Streptokokkar, serogruppe D, som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.3) Streptococcus pneumoniae som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.4) Andre spesifiserte streptokokkar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.5) Uspesifiserte streptokokkar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.6) Staphylococcus aureus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.7) Andre spesifiserte stafylokokkar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B95.8) Uspesifiserte stafylokokkar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
 • (B96) Andre spesifiserte bakteriar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.0) Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.1) Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.2) Escherichia coli (E. coli) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.3) Haemophilus influenzae (H. influenzae) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.4) Mikroorganismar i proteusgruppa som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.5) Pseudomonas (aeruginosa) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.6) Bacillus fragilis (B. fragilis) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.7) Clostridium perfringens (C. perfringens) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B96.8) Andre spesifiserte bakteriar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
 • (B97) Virus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.0) Adenovirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.1) Enterovirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.2) Coronavirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.3) Retrovirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.4) Respiratorisk syncytialt virus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.5) Reovirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.6) Parvovirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.7) Papillomavirus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B97.8) Andre spesifiserte virus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
 • (B98) Andre spesifiserte infeksiøse mikroorganismar som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B98.0) Helicobacter pylori (H. pylori) som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel
  • (B98.1) Vibrio vulnificus som årsak til sjukdommar klassifisert i andre kapittel

(B99) Andre infeksjonssjukdommar[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]