Lekamleggjering

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Min by, du ligger rastløs selv om dagen din er over. For du vet at natten din blir aldri lang.

Lillebjørn Nilsen
«God natt, Oslo»

Lekamleggjering, personifikasjon eller personifisering er omgrep for det at ein gjev skapnad og personlegdom til abstrakte omgrep og idear. Dette er ei form for metafor og er utbreidd innan mellom anna religion, litteratur, kunst og retorikk. Ofte er lekamen ein kler ideen i menneskeleg i form eller oppførsel.

Ein kan personifisera noko gjennom å tillegga det eigenskapar som høyrer til ein person, til dømes kjensler eller tankar.

A Justiça av Alfredo Ceschiatti. Skulptur som lekamleggjer rettvise ved den brasilianske høgsteretten i Brasília.

Ei meir fullstendig lekamleggjering kan gå ut på å gje ein abstraksjon form som ein person i kunstnariske framstillingar, til dømes i framstillingar av rettvise som ei kvinne med bind for augo, ei skålvekt og/eller sverd.

Nokre utbreidde motiv for kunstnariske lekamleggjeringar er ideal som fridom, rettvise, sanning og dei sju dygdene, abstrakte omgrep som døden og tida, ulike kunstformer, typisk som muser, og geografiske område som land eller verdsdelar.

Sjå og[endre | endre wikiteksten]

Døme[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

«personifikasjon» i Store norske leksikon, snl.no.