Språkrådet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen handlar om det norske Språkrådet. For rådet med same namn i Sverige, sjå Språkrådet i Sverige.

Språkrådet er staten sitt fagorgan i spørsmål om norsk språk. Språkrådet vart skipa 1. januar 2005, og avløyste då Norsk språkråd. Språkrådet skal arbeida for språkleg jamstilling med vekt på vern av norsk språk og på styrking av statusen til det norske språket i notid og framtid. Det gjeld både norsk språk generelt og den nynorske målforma spesielt. I tillegg skal Språkrådet ta omsyn til språkstoda som heilskap i landet, dvs. interessene til nordmenn med anna morsmål enn norsk. Språkrådet skal vidare observera og vurdera språkutviklinga i landet, og på det grunnlaget skal ein òg drive språknormering.

Stortinget slutta seg i 2003 til eit forslag om å omdanna Norsk språkråd til eit nasjonalt kompetansesenter for norsk språk. Ved brev frå Kultur- og kyrkjedepartementet 18. mai 2005 vart det fastsett at namnet skulle vera Språkrådet.

Leiing[endre | endre wikiteksten]

Språkrådet har eit sekretariat som vert leidd av ein direktør i åremålsstilling. Sidan 1. juni 2011 har det vore Arnfinn Muruvik Vonen[1]. Språkrådet sin første direktør var Sylfest Lomheim[2], etter han var Språkrådet har eit styre som er oppnemnt av Kulturdepartementet. Den 25. november 2010 vart dette styret utnemnt fram til 2014:

Medlemene i styret møtet i prinsippet som einskildpersonar, og ikkje som representantar for eit lag eller ein institusjon, slik tilfellet var med representasjonen i det gamle Norsk språkråd.

Fagråd[endre | endre wikiteksten]

Språkrådet har fire fagråd som skal gje fagleg støtte til sekretariatet og styret:

  • Fagråd for samfunn og høgare utdanning

(leidd av Ingebjørg Sæbu)

  • Fagråd for skule og offentleg forvalting

(leidd av Åse Lill Kimestad)

  • Fagråd for normering og språkobservasjon

(leidd av Helge Dyvik)

  • Fagråd for terminologi og fagspråk

(leidd av Johan Myking)

Av desse fagråda er Fagrådet for normering og språkobservasjon det som liknar mest på det som var Fagnemnda i Norsk språkråd, men til liks med dei andre fagråda har det berre ein rådgjevande funksjon.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  1. Arnfinn Muruvik Vonen ny direktør i Språkrådet Kulturdepartementet 28. februar 2011
  2. Lomheim var direktør frå 2004 til 1. september 2010. Spørsmålet om ny direktørstilling var omstridd, ettersom styret sommaren 2010 gjekk inn for å tilsetje Kjell Lars Berge, medan kulturminister Anniken Huitfeldt ikkje ville ha Berge i stillinga. Avgjerda til kulturministeren gjorde at heile fire representantar i styret trekte seg i oktober 2010: fungerande leiar Magni Øvrebotten, Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik og Silje Solheim Karlsen.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]